Vrijwilligerswerk

Home > Wonen, werken en leven > Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Onderbanken beschikt over een eigen Vrijwilligerscentrale. De centrale biedt professionele ondersteuning aan vrijwilligers van clubs en verenigingen, maar heeft ook een taak in het reactiveren van uitkeringsgerechtigden via ‘maatschappelijke banen’ en het bemiddelen van scholieren naar de ‘maatschappelijke stage’.

De Vrijwilligerscentrale voert verschillende taken uit, waaronder:

  • het bemiddelen tussen mensen die vrijwilligerswerk willen doen en organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers. Ook biedt de centrale aan verenigingen ondersteuning als ze bepaalde deskundigheden (bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfshulpverlening en financieel beheer) verder willen ontwikkelen en professionaliseren.
  • het werven van 'maatschappelijke banen' voor uitkeringsgerechtigden. Hiertoe werkt de Vrijwilligerscentrale samen met de intergemeentelijke sociale dienst Brunssum Onderbanken en Landgraaf (ISD BOL). Bijstandsgerechtigden die nog niet in staat zijn om een betaalde baan te aanvaarden, kunnen via vrijwilligerswerk de vaardigheden ontwikkelen die op de arbeidsmarkt nodig zijn.

Vrijwilligerscentrale Onderbanken heeft sinds 11 juni 2015 een eigen locatie, namelijk bij het Steun en Informatiepunt (STIP) van het CMWW in Schinveld.

Openingstijden locatie Onderbanken

Dinsdag: 13.30 - 16.30 uur

Contact

Vrijwilligerscentrale Onderbanken
Telefoon: 088- 4552590
E-mail: stip-onderbanken@cmww.nl

Bezoekadres locatie Onderbanken:
A ge Water 20 A
6451 CD Schinveld

Daarnaast kunt u ook terecht op de locatie in Brunssum.

Openingstijden locatie Brunssum

Maandag: 13.30 - 16.30 uur
Donderdag: 13.40 - 16.30 uur

Bezoekadres locatie Brunssum:
Lindeplein 5B
6444 AT Brunssum
Telefoon: 045-5695346

Kijk voor meer informatie ook op de website www.vrijwilligerswerkparkstad.nl »