Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers en mantelzorgers in Onderbanken waardevol werk door zich actief in te zetten voor de sport, de zorg, het onderwijs en ander welzijnswerk. Lang niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd tegen de risico’s die zij lopen bij de uitvoering van hun taken. Daarom heeft de gemeente Onderbanken een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Voor wie is de verzekering bedoeld?

De verzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Hier vallen ook mantelzorgers onder. Als vrijwilligers (en mantelzorger) bent u verzekerd ongeacht uw leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren.
De verzekering geldt ook voor mensen die helpen bij bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas of het inzamelen van oud papier.

Voor wie is de verzekering NIET bedoeld?

Vrijwilligers van de brandweer en de politie zijn niet verzekerd; voor hen is een speciale rechtspositieregeling getroffen. Ook scholieren die stage lopen vallen niet onder de regeling.

Waarvoor is een vrijwilliger of mantelzorger verzekerd?

BasisPolis

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

PlusPolis

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers  

LET OP: De PlusPolis is niet van toepassing op mantelzorgers!

Schade en dan?

U kunt hier het digitale schadeformulier downloaden. Stuur het ingevulde formulier naar h.hanssen@onderbanken.nl. Wij verzenden de claim naar Centraal Beheer Achmea. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. De gemeente speelt géén rol in de (inhoudelijke) afwikkeling van de claims. 

Meer weten?

De Productvoorwaarden en de brochure van de VNG Vrijwilligerspolis zijn te raadplegen/downloaden op www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers ».
U kunt ook terecht bij Henriëtte Hanssen via 045-5278720 of h.hanssen@onderbanken.nl.

De verzekering kent een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat als u bij een andere (oudere) verzekering de schade kunt verhalen, u daar gebruik van moet maken. Is dit niet het geval, dan kunt u gebruik maken van de vrijwilligersverzekering die is afgesloten door de gemeente.