Vergunningen

Vergunningen

Wanneer u uw huis wilt verbouwen of een gebouw wilt slopen, moet u een vergunning aanvragen. Sinds 1 oktober 2010 hebt u daarvoor de omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Hierdoor kunt u alle benodigde vergunningen in één keer, in één procedure aanvragen.

Vergunningcheck of vergunningaanvraag indienen

U kunt een omgevingsvergunning snel en makkelijk aanvragen bij het Omgevingsloket Online: www.omgevingsloket.nl ». Op de website van het Omgevingsloket Online vindt u uitgebreide informatie over de omgevingsvergunning en hulp bij het aanvragen. Ook kunt u er een vergunningcheck uitvoeren. U ziet dan meteen of u een omgevingsvergunning nodig hebt. U kunt ook een papieren aanvraagformulier ophalen in het gemeentehuis.

Meer informatie?

Op de website www.rijksoverheid.nl » staan diverse brochures met informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning en bouwwerken die soms vergunningvrij zijn, zoals schotelantennes en zonnepanelen.

Links naar Ruimtelijke plannen

- Ontwerp-beschikking restaureren rijksmonument perceel Dorpsstraat 136 te Bingelrade (Hoeve Raath)

Ontwerp-beschikking restaureren rijksmonument perceel Dorpsstraat 136 te Bingelrade (Hoeve Raath) »
(klik op 'Ontwerp' voor de dossiers)

- UV/2017026 eetcafé De Kem (op camping Schinveldse Bossen) voor een gebruikswijziging van eetcafé De Kem tot volwaardige en zelfstandige horeca in het buitengebied.

Het besluit is te vinden op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0881.OVDeKem. De inzagetermijn van de bijbehorende stukken loopt van 23 augustus 2018 tot en met 4 oktober 2018.

- Het wijzigen van het gebruik van het pand Jabeekerstraat 12 te Schinveld (vergunning)

Het besluit is te vinden op de website van ruimtelijke plannen: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0881.OMGEVJabeekerstr12