Toegankelijkheid

Home > Wonen, werken en leven > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 05-10-2016.

Gemeente Onderbanken wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Deze verklaring geldt voor de website(s):

http://www.onderbanken.nl/ (hoofdwebsite)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool zoals Gewoon Toegankelijk.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

De gemeente Onderbanken besteedt bij het maken van deze website veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Het kan desondanks voorkomen dat u fouten of ontoegankelijke informatie op deze website tegenkomt. Zo zijn nog niet alle documenten die op deze website worden aangeboden volledig doorzoekbaar. Daar werken wij momenteel aan.

Mocht u om welke reden dan ook geen toegang krijgen tot deze website of de informatie die u zoekt, stuur dan een mail naar communicatie@onderbanken.nl en

  • omschrijf het probleem
  • vermeld de link van de pagina die problemen geeft
  • geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen zoals schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.