Servicelijn Openbare Ruimte

Home > Wonen, werken en leven > Openbare ruimte en verkeer > Servicelijn Openbare Ruimte

Servicelijn Openbare Ruimte

Losliggende stoeptegel, gaten in de weg, defecte straatverlichting? Deze en andere klachten kunt u melden via de Servicelijn Openbare Ruimte.

Telefonisch tijdens kantooruren

De Servicelijn Openbare Ruimte is dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer 045-5278787.

Telefonisch buiten kantooruren

Voor een melding buiten kantooruren belt u met het telefoonnummer 045-5278787. Niet-spoedeisende meldingen kunt u inspreken op het antwoordapparaat. Heeft u een spoedeisende melding, dan wordt u doorverbonden met de wachtdienstmedewerker die uw melding noteert en het karakter van de spoedeisende melding zal beoordelen. Vervolgens worden de benodigde stappen ondernomen.  U krijgt een referentienummer ter bevestiging van de melding, dat tevens dient als hulpmiddel bij eventuele navraag over de afhandeling van uw melding.

Digitaal melding maken

U kunt ook een melding maken via onze website. Dat doet u door het formulier in te vullen en te versturen. Wij vragen u uw gegevens zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen.