Riolering

Riolering

Als uw huisriool verstopt zit, is dat altijd een vervelende situatie. Op deze pagina leggen we uit wat u moet doen als uw riool verstopt is.

De aansluiting van uw huisriool is te verdelen in een particulier en een gemeentelijk gedeelte. Het particuliere gedeelte is het riool dat ligt vanaf het huis tot aan de perceelsgrens of tot het eventueel aanwezige ontstoppingsputje (meestal binnen een meter van de perceelsgrens). Het riool vanaf de perceelsgrens of het ontstoppingsputje tot aan het hoofdriool, is het gemeentelijk gedeelte. De perceelsgrens is meestal goed zichtbaar maar het ontstoppingsputje niet. Mocht u niet op de hoogte zijn van de locatie van het ontstoppingsputje dan kunt u tijdens kantooruren een revisietekening opvragen bij de gemeente.

Wat te doen bij een rioolverstopping?

Een verstopping kan zich zowel in het particuliere als in het gemeentelijke gedeelte van de huisaansluiting voordoen. Conform het gemeentelijk beleid, bent ú degene die aan moet kunnen tonen waar de verstopping nu precies zit. Om hier achter te komen, moet u eerst het ontstoppingsputje of riolering nabij de perceelgrens vrijgraven. Het is niet toegestaan om gemeentelijke verharding te verwijderen en hier graafwerkzaamheden uit te voeren. Staat er geen water in het ontstoppingsputje, dan zit de verstopping op het particuliere gedeelte en moet u de verstopping zelf oplossen. Staat er wel water in dan zit zit de verstopping op het gemeentelijk gedeelte. Als dit laatste het geval is dan kunt u contact opnemen met de gemeente bereikbaar op het nummer 045 - 527 87 87. In de avonduren en weekenden wordt u doorverbonden met een dienstdoende medewerker. Als u zonder medeweten van de gemeente een gespecialiseerd bedrijf inschakelt dan komen de kosten altijd voor uw eigen rekening, óók als naderhand blijkt dat de rioolverstopping in het gemeentelijk deel heeft gezeten.

Afvoer regenwater

Als u klachten heeft over de afvoer van regenwater in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente. Gaan uw klachten over een weg die de gemeente niet beheert dan kunt u contact opnemen met de eigenaar of verhuurder van het woningblok.