Reconstructie N274

Home > Wonen, werken en leven > Actuele projecten > Reconstructie N274

Reconstructie N274

Werkzaamheden reconstructie N274

Er worden werkzaamheden uitgevoerd voor de reconstructie van de N274 tussen de toekomstige aansluiting op de Buitenring Parkstad Limburg en de Duitse grens. Delen van de N274 in Schinveld (gemeente Onderbanken) kan de toekomstige verkeerstoename niet meer adequaat verwerken. De Provincie Limburg wil deze knelpunten verhelpen door de N274 te reconstrueren.

Kijk voor meer informatie over de reconstructie N274 op de website www.limburg.nl/N274 ».

Inloopavond 31 januari 2018 project ‘Reconstructie N274 Onderbanken’