Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat

Home > Wonen, werken en leven > Actuele projecten > Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat

Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat

Via de projectwebsite  willen wij u graag informeren over het project ‘Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat’.

Conform toezegging tijdens de informatieavond treft u onderstaand het voorlopig ontwerp aan zoals gepresenteerd tijdens de 2e  informatiebijeenkomst.

De projectleider van dit project dhr. M. Putmans is bereikbaar via m.putmans@onderbanken.nl of via het algemene nummer van de gemeente Onderbanken 045-5278787.