Proclaimer

Home > Wonen, werken en leven > Proclaimer

Proclaimer

De gemeente Onderbanken is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Komt u desondanks toch informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt daarvoor het e-mailadres communicatie@onderbanken.nl gebruiken. Wij zullen uw melding zo spoedig mogelijk behandelen en indien nodig actie ondernemen.

Persoonsgegevens en privacy

De gemeente Onderbanken verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken. De gemeente respecteert de privacy van haar inwoners, bezoekers en de bezoekers van haar website. Alle informatie die u ons verstrekt behandelt de gemeente vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van toepassing is geworden.

Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze webpagina over privacy/gegevensbescherming.

E-mail en post

Elk e-mailbericht dat binnen komt bij de gemeente Onderbanken wordt met zorg behandeld. Het is echter door de gemeente niet uit te sluiten dat een e-mailbericht bij verzending op weg naar de gemeente via internet door derden wordt ingezien. Dit valt buiten het bereik van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

De gemeente Onderbanken doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat post en e-mails juist zijn en dat de juiste adressering wordt gebruikt. Mocht een poststuk of e-mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de gemeente daarvan op de hoogte stellen? Gebruik daarvoor onze contactgegevens.

Cookieverklaring

De pagina’s van www.onderbanken.nl maken gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om statistieken van bezoekgedrag van de website te maken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen en meest bezochte pagina’s. Cookies zijn ook nodig om tijdelijk te onthouden wie ingelogd is als een product of dienst via DigiD wordt afgenomen. Deze sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Cookies zijn bedoeld om het internetgebruik gemakkelijker te maken. U kunt het opslaan van cookies in uw browser zelf uitschakelen. Wanneer u echter kiest voor het weigeren van cookies, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw bezoek want cookies zijn vaak technisch noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Zo kan het zijn dat de digitale dienstverlening via DigiD niet meer werkt als u cookies weigert.

Kijk op onze webpagina çookies voor meer informatie over cookies.

Verwijzingen naar andere websites

Op een aantal webpagina's van gemeente Onderbanken wordt toegang geboden tot websites of informatiebronnen van derden. De gemeente Onderbanken is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan of voor de gevolgen van het gebruik van de daar geboden informatie.
Een hyperlink (verwijzing) naar een andere website wordt altijd gevolgd door het volgende symbool ». Als u het symbool » achter een hyperlink ziet staan, weet u dat u de gemeentelijke website verlaat als u de hyperlink volgt.

Copyright - auteursrecht

Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is eigendom van de gemeente Onderbanken en is beschermd door copyright, handelsmerk en andere intellectuele rechten. Het materiaal mag alleen gebruikt en geprint worden voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden. Het materiaal mag niet worden gereproduceerd, verspreid, verkocht of gepubliceerd zonder dat daarvoor schriftelijke goedkeuring is verkregen van de gemeente Onderbanken.

Voor meer informatie over het gebruik van het materiaal, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van de gemeente Onderbanken.

Informatiebeveiliging/Responsible Disclosure

De gemeente Onderbanken vindt de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze burgers en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar gemeente@onderbanken.nl. Versleutel uw bevindingen, bijvoorbeeld met 7Zip, om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt,
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding. Uw melding wordt vertrouwelijk behandeld en uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.