Register van verwerkingen persoonsgegevens

Home > Wonen, werken en leven > Privacy > Register van verwerkingen persoonsgegevens

Register van verwerkingen persoonsgegevens

De gemeente Onderbanken heeft alle werkprocessen waarin door of namens de gemeente persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht. Deze zijn opgenomen in een register van verwerkingen. In dit register beschrijft de gemeente onder meer welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel, van wie zij afkomstig zijn en aan wie zij worden verstrekt en hoe lang zij worden bewaard.

De gemeente houdt het register van verwerkingen actueel. Wanneer een proces wijzigt of wanneer er sprake is van een nieuw proces met persoonsgegevens, past de gemeente dit aan in het register. Bovenaan het register staat altijd de laatste versiedatum genoemd.

Vragen over het Register van Verwerkingen?

Heeft u vragen over het register van verwerkingen? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via het algemene nummer 045-5278787 of via FG@onderbanken.nl. De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de gemeente toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. Wilt u meer weten over hoe de gemeente omgaat met privacy en wat uw rechten zijn? Ga dan naar onze privacyverklaring.

Het register van verwerkingen kunt u hieronder downloaden (pdf).