Parkstad Limburg

Parkstad Limburg

Onderbanken maakt deel uit van Parkstad Limburg. Parkstad Limburg, medio 1999 opgericht, bestaat uit acht gemeenten in de voormalige Oostelijke Mijnstreek: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Nuth en Voerendaal. De gemeenten werken samen aan de kansen en mogelijkheden voor de regio.

De acht gemeenten hebben in totaal 255.000 inwoners. Daarmee behoort Parkstad Limburg tot één van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Omdat de regio kampt met een bevolkingsdaling is de urgentie hoog en de ambitie groot om de economie een stevige impuls te geven en de inwoners een duurzaam perspectief te bieden. De Stadsregio Parkstad Limburg pakt uitdagingen aan op het niveau, waarop ze voornamelijk spelen: het regionale niveau. Naast bedrijven en instellingen in Parkstad zelf, zijn de provincie en de rijksoverheid daarbij belangrijke partners. Daarnaast biedt de internationaal centrale ligging Parkstad kansen die ze samen met de Städteregion Aachen aangrijpt.

Parkstad Limburg

Gemeenschappelijke Regeling

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) liggen de werkterreinen, de bestuurlijke organisatie en de financiering verankerd. De financiering van de uitvoering van de thema’s komt niet alleen uit de acht gemeenten van Parkstad maar ook van hogere overheden en derden (denk aan de woningcorporaties). In het langjarig investerings- of cofinancieringsfonds, Regiofonds, komen de eigen middelen samen met de bijdragen onze partners: Provincie, Rijk en Europa.In de Gemeenschappelijke Regeling (GR), die officieel in het register van de plusregio’s in Nederland is vastgelegd, is ook de organisatie geregeld. Daarmee bedoelen we de samenwerking en de verhoudingen tussen het bureau Stadsregio Parkstad Limburg en de gemeenten.

Meer weten?

Meer informatie over de Stadsregio Parkstad Limburg vindt u op de website www.parkstad-limburg.nl >>

logo Parkstad Limburg