Openbaar groen

Openbaar groen

De gemeente heeft voor de aanleg en het onderhoud van openbaar groen een groenstructuurplan opgesteld. Hierin beschrijven we hoe het openbaar groen in onze gemeente er nu en in de toekomst uit moet zien. De uitvoering van het onderhoud is geregeld in een onderhoudsbestek. In dit bestek zijn afspraken gemaakt tussen een aannemer en de gemeente over de uit te voeren werkzaamheden en de kosten daarvan.

Als u klachten heeft over het onderhoud van het openbaar groen, dan kunt u contact opnemen met de Servicelijn Openbare Ruimte. Afhankelijk van de planning, ons beleid en de aard van uw opmerking, ondernemen we actie. Redenen voor klachten zijn:

  • Achterstallig onderhoud
  • Direct noodzakelijk onderhoud dat voortkomt uit afgewaaide takken of omgewaaide bomen na een storm, gevolgen van vandalisme of beschadigd groen naar aanleiding van een ongeluk.