Onderwijs

Onderwijs

In onze gemeente liggen vier scholen voor bijzonder basisonderwijs en drie peuterspeelzalen. Voor voortgezet onderwijs kunnen jongeren uit Onderbanken terecht in de regio’s Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek.

Basisscholen

De rijksoverheid wil kinderen in Nederland voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft ze de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Kinderen van 5 tot 18 jaar moeten naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo-diploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen terecht op de Basisschool Schinveld in Schinveld, St. Gertrudis in Jabeek, De Spil in BIngelrade en St. Jozef in Merkelbeek. In Onderbanken zijn geen scholen voor voortgezet onderwijs.

Peuterspeelzalen

In Onderbanken zijn drie peuterspeelzalen. Deze bieden voorschoolse educatie aan met als doel peuters vaardigheden bij te brengen voor een goede start op de basisschool. Taalontwikkeling staat hierbij voorop, maar ook sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen komen aan bod.