Ondernemersklimaat

Home > Wonen, werken en leven > Ondernemen > Ondernemersklimaat

Ondernemersklimaat

Onderbanken beschikt over een groot buitengebied. Behalve uit een fors areaal agrarische gronden, bestaat het buitengebied uit grote oppervlakten bos, beekdalen en andere groene gebieden. Dit alles trekt veel bezoekers. Het is dan ook niet voor niks dat de afgelopen jaren de bestaande recreatieve voorzieningen verder zijn uitgebouwd. Dit biedt kansen voor ondernemers.

De ontwikkelingen op toeristisch en recreatief vlak bieden niet alleen kansen aan bestaande horeca-, toeristische en agrarische bedrijven (die zich bijvoorbeeld toeleggen op het verbouwen en aanbieden van streekproducten of nevenactiviteiten ontplooien op het gebied van recreatie, zorg en natuurbeheer), maar ook voor nieuwe bedrijven. Daarbij valt te denken aan verblijfsaccommodaties, maar ook aan horecabedrijven met een terras.