Milieu

Milieu

Elk jaar stelt de gemeenteraad  van Onderbanken een Milieuprogramma vast. Het milieuprogramma maakt inzichtelijk welke concrete activiteiten de gemeente op milieugebied – zowel de wettelijk verplichte als de aanvullende activiteiten – het komende jaar gaat uitvoeren. Daarnaast zijn burgemeester en wethouders verplicht de gemeenteraad jaarlijks verslag te doen van de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid. Het milieujaarverslag geeft inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid. Hieronder kunt u beide documenten downloaden.