Milieu en afval

Home > Wonen, werken en leven > Milieu en afval

Milieu en afval

Reinigingsdiensten Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor de gemeente Onderbanken. Heeft u vragen over de afvalinzameling? Op de pagina 'Afval' leest u hoe u Rd4 kunt bereiken. Verder leest u op de pagina 'Duurzaamheid' hoe wij werken aan een duurzame wereld. Voor het Milieuprogramma en het Milieujaarverslag van de gemeente kunt u op de pagina 'Milieu' terecht.