Mantelzorg

Mantelzorg

Zorgt u voor uw chronisch zieke man of vrouw, een gehandicapt kind of uw hulpbehoevende moeder of vader? Dan bent u een mantelzorger. Mantelzorgers kunnen een beroep doen op hulp van de gemeente (maatschappelijke ondersteuning). Voor advies en begeleiding kunt u terecht bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg.

Mantelzorgers verlenen zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Dit gebeurt meestal vrijwillig en onbetaald. De meeste mantelzorgers vinden het vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, maar lopen in de praktijk tegen problemen aan. Zij maken bijvoorbeeld extra kosten of kunnen de zorg moeilijk combineren met hun betaalde baan. Ondersteuning is dan van wezenlijk belang om de zorg vol te houden.

Via het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg krijgt u informatie, begeleiding en praktische hulp. Kijk op de website van Steunpunt Mantelzorg Parkstad » voor meer informatie.