Klachten

Klachten

De medewerkers van de gemeente Onderbanken, doen dagelijks hun best om voor u klaar te staan en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.  Bent u desondanks niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen. Op deze pagina vindt u informatie over het indienen van klachten.

Klacht over geluidsoverlast AWACS

Als u hinder ondervindt van vliegverkeer kunt u bellen met het Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer, telefoon: (043) 365 20 20. Daarbij is het van belang dat u de datum en het tijdstip van uw waarneming vermeldt. Het Klachten Informatie Centrum is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur, buiten deze uren kunt u uw klacht inspreken op een antwoordapparaat. Ook kunt u uw klacht(en) indienen via het online klachtenformulier op www.kicl.nl »

Milieuklachten

Heeft u stank- of geluidsoverlast van bedrijven, dan kunt u de milieuklachtentelefoon van de Provincie Limburg bellen. De klachtenlijn is er ook voor het doorgeven van constateringen van mogelijke (ernstige) verontreiniging van bodem, lucht en water. Urgente klachten kunt u dag en nacht melden. Dat doet u via 043 - 3617070. U kunt ook het digitale klachtenformulier op www.milieuklachtenlimburg.nl » invullen.

Klachten openbare ruimte

Losliggende stoeptegel, gaten in de weg, defecte straatverlichting? Deze en andere klachten kunt u melden via de Servicelijn Openbare Ruimte van de gemeente Onderbanken. 

Melding van ontoegankelijkheid website

Mocht u van mening zijn dat onze website ondanks onze inspanningen niet voldoet of hebt u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

Stuur een e-mail
U kunt een melding doen door een e-mail te sturen naar communicatie@onderbanken.nl
Beschrijf hierin in ieder geval het probleem en neem de link naar de desbetreffende pagina op. Wij kunnen uw melding beter beoordelen wanneer u aanvullend ook aangeeft welk besturingssysteem u gebruikt, welke browsersoftware u hebt, of u instellingen hebt aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware of spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding zal in onderzoek genomen worden en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast. Natuurlijk kijken wij tegelijkertijd of wij de informatie voor u op een andere manier beschikbaar kunnen stellen.

Klacht over de gemeente

Het kan voorkomen dat u ontevreden bent over de manier waarop onze medewerkers zich tegenover u gedragen. In het geval u van mening bent dat hun gedrag onzorgvuldig is, kunt u een klacht indienen. Hiervoor bestaat een speciale klachtenregeling. U kunt een klacht over een gedraging van een bestuurder of ambtenaar schriftelijk indienen.

In het kader van goede dienstverlening is op 1 oktober 2009  is de  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Voor u als inwoner betekent dit dat als de gemeente te laat reageert op uw bezwaar/beroep, de gemeente u in bepaalde gevallen een vergoeding (dwangsom) moet betalen.