Kernen

Kernen

De gemeente Onderbanken heeft vier kernen: Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. Ieder kerkdorp heeft zijn eigen culturele verworvenheden en folkloristische manifestaties. Zo is er jaarlijks een Wijnfeest, een Hoffeest en een Meifeest. Daarnaast zijn er processies, schuttersfeesten en vele andere festiviteiten. Tot 1982 waren de dorpen zelfstandige gemeenten. Op de pagina ‘Historie’ leest u alles over de historie van onze kernen.

Kern Aantal inwoners (1 januari 2014)
Bingelrade  837
Jabeek  719
Merkelbeek  1598
Schinveld 4726

Jabeek
Jabeek. Foto: Jan Smeets