Jeugd, gezin en ouderen

Jeugd, gezin en ouderen

Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie of ondersteuning welkom of nodig. Maar het vinden van die informatie of hulp is niet altijd eenvoudig. Daarom is er één centraal punt voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Brunssum-Onderbanken. Oudere inwoners van onze gemeente kunnen gebruik maken van de diensten van Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn (CMWW).

Jeugd en gezin

Het Centrum Jeugd en Gezin Brunssum-Onderbanken is er voor (aanstaande) ouders en verzorgers van kinderen, voor jeugd en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar, voor professionals die werken met kinderen, jeugdigen en hun ouders, en voor vrijwilligers die met kinderen/jeugdigen werken.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een initiatief van de gemeente Brunssum en de gemeente Onderbanken, samen met het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk Brunssum-Onderbanken, Meander Jeugdgezondheidszorg, GGD Zuid Limburg en Bureau Jeugdzorg.

Centrum voor Jeugd en Gezin Onderbanken
A ge water 20a
6451 CD  Schinveld
088-4552590
Website: www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl »
E-mail: info@jeugdengezinparkstad-limburg.nl

Openingstijden

Maandag 13.00 -15.00 uur
Dinsdag 09.15 - 11.15 uur
Woensdag 13.00 - 15.00 uur

Ouderen

Door de demografische ontwikkelingen neemt de groep ouderen in onze gemeente toe. Dit vraagt om specifieke voorzieningen. Op dit moment heeft Onderbanken een verzorgingstehuis en een aantal zorgwoningen. Verder kunnen ouderen gebruik maken van de diensten van het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn (CMWW). Dit centrum biedt een aantal zorgvoorzieningen aan, zoals een alarmeringsproject, maaltijden en een hulpdienst. Ook kunnen oudere inwoners gebruik maken van de belbus en de regiotaxi. Kijk voor meer informatie op de website Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijn (CMWW) ».