Geschiedenis van Schinveld

Home > Wonen, werken en leven > Over Onderbanken > Historie > Geschiedenis van Schinveld

Geschiedenis van Schinveld

Op deze pagina hebben we enkele highlights van de geschiedenis van Schinveld voor u op een rij gezet. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Heemkundevereniging De Veersjprunk: http://www.de4sjprunk.nl ».

  • In 1856 vond pastoor Van Haeff op een heuvel aan de zuidkant van Schinveld de resten van een Romeins kampement. Dit kamp was mogelijk de eerste bewoning van de plaats.
  • Vanaf 1050 legden de bewoners zich toe op het ambacht pottenbakken. Naast de landbouw bleef het pottenbakken tot ongeveer 1375 de belangrijke vorm van bestaan.
  • De oudste vermelding van Schinveld vinden we in een akte uit 1180. Via deze akte schonk Philips van Heinsberg, aartsbischop van Keulen, onder andere de villa Schinveld aan de kloosterkerk in Heinsberg.
  • Kerkelijk behoorde de Kapel van Schinveld onder Gangelt (D). In 1579 werd zij tot zelfstandige parochie verheven met de Heilige Eligius als patroon.
  • In 1801 heerste een grote brand in Schinveld waardoor het grootste deel van de bebouwing werd verwoest.
  • Schinveld was oorspronkelijk een agrarisch dorp maar door de opkomst van de mijnindustrie waren meer woningen nodig en werd de kern uitgebreid met meerdere woonbuurten.
  • Bij de gemeentelijke herindeling in 1982 werd Schinveld onderdeel van de nieuwe gemeente Onderbanken.
     

Schinveld
Brouwerij Thissen op Ter Hallen. In het witte huisje woonde de heer van de Kamp. Deze dreef in dat pand een snoep- en zaadwinkeltje. Verder is nog zichtbaar slagerij Dohmen(links) op het Wilhelminaplein, daarnaast het pand Dohmen en het oude gemeentehuis.