Geschiedenis van Bingelrade

Home > Wonen, werken en leven > Over Onderbanken > Historie > Geschiedenis van Bingelrade

Geschiedenis van Bingelrade

Op deze pagina hebben we enkele highlights van de geschiedenis van Bingelrade voor u op een rij gezet. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Heemkundevereniging De Veersjprunk: http://www.de4sjprunk.nl ».

  • Waarschijnlijk werd Bingelrade voor het eerst bewoond rond de 10e of 11e eeuw.
  • Raeth is door zijn ligging aan de oude Romeinse weg waarschijnlijk het oudste gedeelte van het gebied. Bovendien zou Raeth een zetel van een schepenbank zijn geweest.
  • De oudste vermelding van Bingelrade treffen we aan in een oorkonde uit 1263 waarbij Heer Arnold van Stein afstand doet van de kerk en omliggende goederen te Bingelrade ten behoeve van het Onze Lieve Vrouw Munster te Aken.
  • Bingelrade is een typisch voorbeeld van Lintbebouwing, bestaande uit de kernen Bingelrade, Raath, Quabeek en Viel met voornamelijk agrarische bebouwing.
  • Er waren wee kerken: een rectoraatskerk en de parochiekerk bij het kerkhof. De toestand van beide gebouwen was van dien aard dat een restauratie dringend noodzakelijk was. Het kerkbestuur besloot om in plaats van beide gebouwen op te knappen een geheel nieuwe kerk te bouwen. In 1935 werd de nieuwe parochiekerk, gebouwd naar ontwerp van architect Schoenmakers uit Sittard, geconsacreerd.
  • Door opkomst van de mijnindustrie heeft een bescheiden uitbreiding van woningbouw plaatsgevonden sinds het begin van de 20e eeuw.
  • Bij de gemeentelijke herindeling in 1982 werd Bingelrade onderdeel van de nieuwe gemeente Onderbanken.

Bingelrade
Dorpsgezicht Bingelrade uit 1925 met het café Offermans-Gooyen.