Gemeentewapen Onderbanken

Home > Wonen, werken en leven > Over Onderbanken > Historie > Gemeentewapen Onderbanken

Gemeentewapen Onderbanken

Bij Koninklijk Besluit van 30 juli 1982 is aan de gemeente Onderbanken een wapen verleend. In dit wapen zijn drie historische feiten gesymboliseerd die voor de gemeente van belang zijn. Op deze pagina beschrijven we de symboliek van het gemeentewapen. Ook kunt u het Koninklijk Besluit downloaden

undefined   

 

Beschrijving van het wapen

"Gedeeld; I in zilver een gekroonde, dubbelstaartige leeuw van keel; II in keel een dubbel slangenkopkruis van zilver, waarop een schildje van zilver, beladen met drie koeken van keel; over de delingslijn een zwaard van azuur met gevest van goud, overtopt met een kruisje van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Symboliek

In het wapen zijn drie historische feiten gesymboliseerd die voor de gemeente van belang zijn. De leeuw in het wapen van gemeente Onderbanken geeft de banden met het land van Valkenburg aan. Het slangenrkuis geeft de banden aan met de graaf van Huyn van Amstenrade. Het slangenkruis is ook te zien in het gemeentewapen van de voormalige gemeenten en is opgenomen in het nieuwe wapen van de gemeente Onderbanken. Het derde symbool, het zwaard met het kruis, symboliseert de rechtspraak (de Onderbanken), zoals dat in dit deel van Nederland tijdens de Middeleeuwen gold. De vier kerkpatronessen die in de wapens van de voormalige gemeenten voorkwamen, namelijk H. Gertrudis, abdis van Nivelles (jabeek), H. Lambertus (Bingelrade), H. Paus en Martelaar Clemens (Merkelbeek) en de H. Eligius (Schinveld), komen niet in het nieuwe wapen voor. Zij typeerden de kerkdorpen van de voormalige gemeenten. 

Downloads