Grondwaterstanden Roode Beek tracé

Home > Wonen, werken en leven > Actuele projecten > Grondwaterstanden Roode Beek tracé

Grondwaterstanden Roode Beek tracé

De gemeente heeft meldingen ontvangen over de grondwaterstanden in A ge Water, de Putbergstraat en enkele omliggende straten. Deze meldingen zijn de aanleiding geweest voor een eerste onderzoek. Dit onderzoek was de aanleiding voor een uitgebreider vervolg onderzoek in de vorm van een grondwatermeetnet in het gebied rondom het Roode Beek tracé.

Op dit gedeelte van de gemeentelijke website treft u relevante informatie aan over het traject dat is gestart om meer inzicht te krijgen in de situatie.

Grondwatermeetnetwerk

De gemeente wil u graag inzicht geven in de gemeten grondwaterstanden van het grondwatermeetnet in uw buurt. We maken daarvoor gebruik van het algemene web portaal van de overheid voor ondergrondse gegevens, het zogenaamde Dino-loket.
Om de beschikbare gegevens te raadplagen gaat u naar de website www.dinoloket.nl » .

Vervolgens klikt u op de button: 'Ondergrondgegevens'

Er verschijnt nu een kaart van Nederland, op deze kaart kunt u kijken waar in uw buurt peilbuizen zijn geplaatst. Als u een peilbuis selecteert kunt u ook de onderliggende informatie raadplegen.

Opmerking 21-4-2016: gegevens zijn nog niet volledig bijgewerkt. Gegevens zullen binnen circa 4 weken worden geactualiseerd door Dinoloket

ATKB (het adviesbureau dat het grondwatermonitoringsnetwerk voor de gemeente beheert) levert de gegevens digitaal aan Dinoloket, daarnaast ontvangen wij periodiek een monitorings- en onderhoudsrapportage. Onderstaand hebben wij voor u toegevoegd het monitoringsrapport d.d. 22-04-2016. Ook in dit rapport kunt u de grondwaterstanden voor de periode van maart 2015 tot april 2016 per peilbuis bekijken (zie bijlage 2 van het document):

Communicatie met bewoners

Om u een zo volledig mogelijk beeld te geven van het doorlopen proces hebben we alle bewonerscorrespondentie (gemeente naar inwoners) voor u digitaal beschikbaar middels onderstaand archief:

Op 13-05-2015 is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief in kennis gesteld van de situatie omtrent de grondwaterstanden. Ook deze brief hebben wij digitaal toegevoegd aan dit dossier:

Op 18 april 2016 heeft in het gemeentehuis van Onderbanken een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de grondwaterstanden in het gebied rondom het Roode Beek tracé. Ook deze presentatie kunt u nogmaals raadplegen:

Op 13 september 2016 heeft in het gemeentehuis van Onderbanken een 2e informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de grondwaterstanden in het gebied rondom het Roode Beek tracé. Ook deze presentaties kunt u nogmaals raadplegen:

Op 19 december 2017 heeft in het gemeentehuis van Onderbanken een informatieavond plaatsgevonden. Deze presentatie kunt u hieronder raadplegen.

Contactgegevens

Wilt u als burger of ondernemer graag met de gemeente in gesprek komen over dit onderwerp bent u van harte uitgenodigd met ons in overleg te treden. De heer M. Putmans is door de gemeente aangewezen als projectmanager en adviseur met betrekking tot het onderwerp grondwater.

Hij is bereikbaar via 045-5278787 (algemene nummer gemeente Onderbanken) of bij voorkeur per mail: m.putmans@onderbanken.nl