Gladheid

Gladheid

Wanneer het glad is, zorgt de gemeente ervoor dat op de belangrijkste doorgaande wegen wordt gestrooid.  We maken hierbij gebruik van een strooiplan.

Preventief strooien

In het winterseizoen wordt op wegen en straten de gladheid zoveel mogelijk preventief bestreden. Dit betekent dat, wanneer uit de weersinformatie blijkt dat gladheid zal ontstaan, onmiddellijk wordt gestart met het aanbrengen van een nat-zoutmengsel. Daardoor zijn de wegen al behandeld voordat de verwachte winterse omstandigheden daadwerkelijk optreden,

Strooiplan

De gemeente Onderbanken heeft een strooiplan. Hierin staat op welke manier het strooien in zijn werk gaat.

  • Prioriteit 1
    De wegen tussen de kernen van de gemeente en omliggende plaatsen moeten bereikbaar blijven voor het openbaar vervoer. Ook streven we ernaar de wegen toegankelijk te houden voor inwoners die zich van de ene kern naar de andere binnen de gemeente willen verplaatsen.
  • Prioriteit 2
    Gevaarlijke wegen, hellingswegen en wegen met openbare of bijzondere gebouwen worden begaanbaar gemaakt.
  • Prioriteit 3
    Aandacht voor de overige wegen in de gemeente. Tijdens kantooruren wordt er bovendien handmatig gestrooid bij diverse openbare gebouwen, zoals het gemeentehuis en verzorgingshuizen.

Melden van gladheid

U kunt gladheid 24 uur per dag melden bij de Servicelijn Openbare Ruimte.