Gezondheid

Gezondheid

Zorg dragen voor de volksgezondheid is ook een taak van de gemeente. Gemeente Onderbanken is aangesloten bij de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zuid-Limburg. De GGD voert een aantal gemeentelijke taken uit op het gebied van gezondheid. Daarnaast hangen in alle kernen van de gemeente defibrillatoren.

GGD Zuid-Limburg

De GGD Zuid Limburg is de geneeskundige gezondheidsdienst van de gemeenten in Zuid-Limburg. De GGD zet zich in voor de gezondheid van de inwoners van Zuid-Limburg door het uitvoeren van de collectieve preventie maar ook door het leveren van spoedeisende medische hulpverlening en geneeskundige hulp bij calamiteiten. Meer informatie over de GGD Zuid-Limburg vindt u op www.ggdzl.nl ».

Onderbanken hartveilig

Sinds 2010 is Onderbanken hartveilig: in alle kernen van de gemeente hangen defibrillatoren (AED’s) die kunnen worden ingezet bij een hartstilstand. De AED’s hangen in beschermende verwarmde kasten en zijn alleen te openen en te gebruiken door gecertificeerde vrijwilligers. In totaal staan meer dan 100 vrijwilligers uit de hele gemeente staan klaar om bij een hartstilstand in actie te komen.