Feiten en cijfers

Home > Wonen, werken en leven > Over Onderbanken > Feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Gemeente Onderbanken is met minder dan 8.000 inwoners een relatief kleine gemeente. Van oudsher wordt Onderbanken gekenmerkt door haar groene, landelijke karakter. Daarmee vormt zij als het ware een natuurlijke buffer tussen het stedelijke gebied Sittard-Geleen en de stedelijke agglomeratie Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Brunssum. Op deze pagina staan de kerngegevens van onze gemeente.

Sociale structuur Gemeente Onderbanken
Sociale structuur 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010 1-1-2011 1-1-2012 1-1-2013
Aantal inwoners 8.229 8.142 8.100 8017  7971 7907
0 t/m 19 jaar 1.816 1.739 1.610 1665  1616 1556
20 t/m 64 jaar 4.964 4.961 4.909 4867 4814 4744
65 jaar en ouder 1.449 1.442 1.581 1485 1541 1607

Fysieke structuur Gemeente Onderbanken
Fysieke structuur 1-1-2008 1-1-2009 1-1-2010
Oppervlakte (hectare) 2.118 2.118 2.118
Aantal wooneenheden 3.598 3.615 3.644
Lengte van de wegen (kilometers) 107 107 107
Wegen buiten bebouwde kom 71 71 71
Andere wegen binnen de bebouwde kom 36 36 36
Lengte recreatieve ruiterpaden (km) 8 8 8
Openbaar groen  excl. wegbermen (ha) 9 9 9
Bos en natuurterrein (ha) 384 384 384

Onderzoeksgegevens