Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Home > Wonen, werken en leven > Ondernemen > Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Om heling te voorkomen zijn handelaren op basis van artikel 2:67 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Onderbanken verplicht, een door de burgemeester vastgesteld verkoop-register bij te houden. In het verkoopregister dient de handelaar alle gebruikte en ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, te registreren. Deze registratie dient plaats te vinden via het Digitaal Opkopers Loket (DOL) onder: https://www.ikbenhandelaar.nl/login ».

Via het DOL kan de handelaar zich eenvoudig online aanmelden en een account aanmaken. Na de aanmelding ontvangen gemeente en politie hiervan een melding. De gegevens in het DOL worden per gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de gemeente en deels voor de door de gemeente geselecteerde wijkagenten. Hiermee voldoet het DOL aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sector Samenleving & Ruimte onder telefoonnummer 045-5278721.