Detailhandel

Detailhandel

Bestaande detailhandel is vrijwel alleen in de dorpskern van Schinveld gevestigd. Groeiimpulsen voor het winkelapparaat zijn in Onderbanken beperkt. De dorpskernen Bingelrade, Jabeek en Merkelbeek bieden te weinig draagvlak voor het duurzaam in stand houden van eigen detailhandelsvoorzieningen.

Het centrum van Schinveld bestaat uit het Wilhelminaplein, de Beekstraat en de Bleekplaats. Dit gehele gebied is aangemerkt als kernwinkelgebied. Binnen deze bestemming zijn de volgende functies toegestaan: detailhandel, horeca, zakelijke dienstverlening, maatschappelijke dienstverlening en wonen. In de kern van Merkelbeek is verder nog een tuinwinkel. Alle kernen, met uitzondering van Jabeek, beschikken over één of meer horecabedrijven. De kern Schinveld heeft een weekmarkt. In Jabeek is een boerderijwinkel gevestigd.