Bestemmingsplannen

Home > Wonen, werken en leven > Wonen en bouwen > Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Als u in onze gemeente wilt bouwen of een huis of perceel wilt kopen, kunt u te maken krijgen met een bestemmingsplan. Voor het hele grondgebied van onze gemeente zijn bestemmingsplannen vastgesteld. Deze geven aan welke bestemmingen, zoals woondoeleinden, bedrijven, kantoren, groenvoorziening of wegen, voor bepaalde gebieden gelden. Op deze pagina vindt u onze actuele bestemmingsplannen.

De plannen hieronder zijn niet digitaal raadpleegbaar. U kunt ze inzien in het gemeentehuis.

  • Bestemmingsplan Woonkernen 2000
  • Bestemmingsplan Aan de Belboom

Onderstaande plannen zijn wel digitaal raadpleegbaar.