Bedrijvencontactfunctionaris

Home > Wonen, werken en leven > Ondernemen > Bedrijvencontactfunctionaris

Bedrijvencontactfunctionaris

De heer Tim Senden is de bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Onderbanken. Hij helpt u bij alle gemeentelijke zaken waarmee u als (toekomstig) ondernemer te maken kunt krijgen. U bereikt hem via telefoonnummer 045-5278744 of via het emailadres t.senden@onderbanken.nl.

Vragen waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen: 

  • u wilt weten welke vergunningen nodig zijn voor uw (toekomstige) onderneming
  • u heeft een vraag over een aangevraagde vergunning
  • u vraagt zich af welke voorzieningen en faciliteiten er zijn waarvan uw (toekomstige) onderneming gebruik kan maken
  • u ervaart parkeerproblemen voor uw onderneming
  • u ervaart problemen met betrekking tot de bereikbaarheid van uw onderneming
  • u heeft moeite om aan goed personeel te komen
  • u wilt uw mening geven over de medewerking die u van de gemeente ervaart.