Verhuizing doorgeven

Home > Wonen, werken en leven > Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Gaat u verhuizen of emigreren? Laat het de gemeente weten.

Verhuizen

U verhuist als u structureel gaat verblijven op een ander adres in Nederland dan waar u ingeschreven staat bij de gemeente. Dit betekent dat inwonenden ook kunnen verhuizen (bijvoorbeeld studenten die op kamers gaan wonen). Een verhuizing heeft niet altijd betrekking op de hoofdhuurder of woningeigenaar.
Een verhuizing hoeft niet altijd buiten de gemeente plaats te vinden. Ook als u binnen de gemeente van adres verandert, is dat een verhuizing.
U moet u in laten schrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.

Emigreren

U emigreert als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende minstens één jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven.
U bent verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen.

 • Verhuist u naar of binnen deze gemeente? Dan moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Verhuizen

Verhuist u naar een ander adres, dan dient u hiervan zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen vijf dagen, aangifte te doen bij uw (nieuwe) gemeente.

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • U zelf als u 16 jaar of ouder bent.
 • De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen jonger dan 16 jaar.
 • De ouders, voogd of verzorgers van inwonende minderjarigen van 16 en 17 jaar, tenzij deze personen zelf aangifte doen.
 • De curator van de onder curatele gestelde.
 • Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde adres.
 • Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde adres.
 • Hoofd van een instelling

U heeft (schriftelijke) toestemming van de hoofdbewoner nodig als u bij iemand in gaat wonen.

Emigreren

Als u naar het buitenland vertrekt en naar redelijke verwachting gedurende minstens één jaar ten minste tweederde van de tijd buiten Nederland zult verblijven, bent u verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u zowel het oude adres als het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land vermelden.

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Wie krijgt de gegevens van mijn verhuizing door?

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op www.wiekrijgtmijngegevens.nl kunt u zien welke instanties dit zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Verhuizen

 • U moet u laten inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen.
 • U kunt een verhuizing zowel persoonlijk bij het gemeenteloket als schriftelijk aan de gemeente doorgeven. Voor een schriftelijke melding beschikt de gemeente over door u in te vullen verhuizingsformulieren.
 • Aan het gemeenteloket kunt u een uitschrijvingsbewijs krijgen. Dit heeft u nodig voor aangifte van verblijf in het buitenland.

Emigreren

U bent verplicht binnen 5 dagen voor uw vertrek uit Nederland bij uw woongemeente schriftelijk aangifte van uw vertrek te doen. In de aangifte moet u zowel het oude adres als het nieuwe land van verblijf en van het eerste adres van verblijf in dat land vermelden.

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Persoonlijke aangifte

Bij een persoonlijke aangifte heeft u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Schriftelijke aangifte

In een schriftelijke aangifte dient u te vermelden

 • Uw naam en geboortedatum.
 • De namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen.
 • Uw oude adres.
 • Uw nieuwe adres.
 • De datum van uw verhuizing.

U dient de schriftelijke aangifte te ondertekenen, een kopie van uw geldige identiteitsbewijs en indien van toepassing een copie van het huurcontract bij te voegen.

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer) neemt of als u bij iemand gaat inwonen, dient u persoonlijk aan het loket van de gemeente te verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten tonen:

 • Een toestemmingsbrief van de hoofdbewoner.
 • Een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • Uw geldige identiteitsbewijs.
Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.