Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Home > Wonen, werken en leven > Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Sloopmelding gebouw of deel gebouw

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u bouwwerken, standplaatsen en/of woonwagens wilt slopen, heeft u hiervoor een vergunning nodig. De vergunning is niet vereist indien de hoeveelheid sloopafval niet meer bedraagt dan 10 m3. Als bij de sloop asbest vrij komt moet u dit melden bij de gemeente. Bij meer dan 35 m2 oppervlak asbest sloopt heeft u hiervoor zelfs een vergunning nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Met melding kan, uitsluitend door particulieren, worden gesloopt:

-niet gelijmde asbest bevattende vloerbedekking met een oppervlakte kleiner dan 35m2.

-niet gelijmde asbest bevattende vloertegels met een oppervlakte kleiner dan 35m2.

-geschroefde hechtgebonden asbest bevattende bouwmaterialen, met uitzondering van dakleien, aan de buitenzijde met een oppervlakte kleiner dan 35m2.

Voordat u gaat slopen dient u de sloop wel schriftelijk te melden bij de gemeente. Na goedkeuring van de gemeente mag u slopen. Tevens moet u de asbest op een verantwoorde wijze afvoeren. Informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.

Als u verwacht na de sloop meer dan 10m3 sloopafval en/of andere of meer asbesthoudende materialen over te houden dan hierboven beschreven, moet u een sloopvergunning aanvragen bij de gemeente. Bij deze hoeveelheden mag u het asbest niet zelf slopen en afvoeren maar moet u het asbest altijd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf laten slopen en verwijderen.

Voor sloopwerkzaamheden aan een erkend monument heeft u altijd een sloopvergunning nodig, ongeacht de hoeveelheid sloopafval.


Voor de desbetreffende formulieren en afspraken over de afhandeling kunt u terecht bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de sloopmelding of sloopvergunning aan via een standaardformulier dat bij de gemeente te krijgen is.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • U moet het sloopafval zoveel mogelijk scheiden in verontreinigde en niet-verontreinigde delen.
 • Biedt u het verontreinigde afval aan als chemisch afval.
 • Het niet-verontreinigde deel moet u (laten) scheiden in herbruikbare en niet-herbruikbare materialen.
 • U moet de niet-herbruikbare materialen ter verwerking afvoeren of storten.
 • Een recyclingbedrijf dient de herbruikbare delen (met name beton- en metselwerkpuin) tot puingranulaat te verwerken.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Als er geen bouwaanvraag ingediend is, heeft u nodig

 • Foto's van het te slopen gebouw.
 • Een situatieschets.
 • Het profiel (summier) van het te slopen gebouw.
 • De maten van het gebouw (aan de hand van een eenvoudige tekening, een architect is niet nodig).
 • Sloopveiligheidsplan

Als er wel een bouwaanvraag ingediend wordt of is, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar de tekening die bij de bouwaanvraag zit.

voor een sloopvergunning heeft u nodig

 • Formulier sloopvergunning
 • Asbestinventarisatierapport (indien asbest wordt gesloopt)
 • Foto's van het te slopen gebouw.
 • Een situatieschets.
 • Het profiel (summier) van het te slopen gebouw.
 • De maten van het gebouw (aan de hand van een eenvoudige tekening, een architect is niet nodig). Als er een bouwaanvraag ingediend wordt of is, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar de tekening die bij de bouwaanvraag zit.
Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.