Reclame plaatsen

Home > Wonen, werken en leven > Reclame plaatsen

Reclame plaatsen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u een reclamebord (handelsraclame) plaatsen? Voor het realiseren van reclameborden (handelsreclame) die groter zijn dan een 0,5 vierkante meter, heeft u een vergunning van de gemeente nodig.

U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente.

Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • U heeft een vergunning nodig voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht .
 • Als de reclame of aankondiging tijdelijk is, moet u een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) vergunning aanvragen.
 • Voor meer permanente reclame-uitingen en lichtreclame is een (lichte) bouwvergunning nodig. Dat betekent dat er meer eisen worden gesteld dan bij een aanvraag van een APV vergunning voor een tijdelijk reclamebord of aankondigingsbord.
 • De gemeente zal de bouwvergunningsaanvraag toetsen aan de zogenaamde redelijke eisen van welstand. Dit betekent dat de reclame-uiting esthetisch moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen
 • het tijdelijk aanbrengen van reclame voor een evenement verloopt via de gemeente (aanbrengen en verwijderen).

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Zij kan de vergunning weigeren om de volgende redenen:

 • De reclame past niet in de omgeving.
 • De reclame past niet bij het gebouw waar het geplaatst is.
 • De reclame stoort weggebruikers.
 • De reclame brengt schade toe aan de weg.
 • De reclame stoort het beheer en onderhoud van de weg.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient de aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van reclame tenminste zes weken voorafgaand aan het moment van plaatsing aan te vragen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen online indienen. Dit doet u met DigiD. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • waarom u reclame wilt plaatsen
 • de plaats van de reclame (op een kaart)
 • hoe groot de reclame is
 • een tekening of een foto van de reclame

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. U krijgt een ontvangstbevestiging. Daarna ontvangt u vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Wilt u reclame plaatsen buiten de bebouwde kom of langs een provinciale weg? Dan hebt u misschien toestemming nodig van de provincie. Informeer hiernaar bij de provincie.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.