Milieu, vergunning of melding

Home > Wonen, werken en leven > Milieu, vergunning of melding

Milieu, vergunning of melding

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 • Een omgevingsvergunning is een beschikking van de gemeente (of een ander overheidsorgaan) waarbij de gemeente (of een ander overheidsorgaan) aan de aanvrager (meestal een bedrijf) toestemming verleent om iets te doen dat normaal verboden is op grond van de Wet milieubeheer.
 • Aan een omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
 • Het handelen zonder omgevingsvergunning en het handelen in strijd met de vergunning is strafbaar.
 • Of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, of dat u wellicht met een melding kunt volstaan, kunt u zelf achterhalen door het afwegingsmodel voor u zelf in te vullen. Of u kunt de vergunningcheck doen in Omgevingsloket online.

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient de milieuvergunning aan te vragen voordat u een vergunningsplichtige activiteit gaat uitvoeren. Doet u dit niet dan bent u in overtreding en kan de gemeente of politie handhavend optreden.

De procedure om een milieuvergunning te krijgen, moet binnen een half jaar zijn afgerond en bestaat uit de volgende stappen

 1. U dient de aanvraag in bij de gemeente.
 2. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging.
 3. Binnen twaalf weken maakt de gemeente een ontwerpbeschikking (ontwerpvergunning) en stuurt deze naar u op.
 4. De gemeente publiceert de ontwerpbeschikking en legt de ontwerpbeschikking vier weken ter inzage. Iedereen kan gedurende de inzagetermijn van de ontwerpbeschikking schriftelijk bedenkingen indienen. Ook kunnen andere organen (wettelijke adviseurs) binnen deze termijn adviezen inbrengen.
 5. Na de termijn van vier weken maakt de gemeente een definitieve beschikking waarin ze de eventueel ingebrachte bezwaren en adviezen verwerkt.
 6. De gemeente publiceert de definitieve beschikking en legt de definitieve beschikking zes weken ter inzage. Gedurende de inzagetermijn kan degenen beroep aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.
 7. Indien geen beroep is aangetekend, is de vergunning na de inzagetermijn voor de definitieve beschikking van kracht.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voordat u een formele vergunningsaanvraag indient, is het raadzaam te overleggen met de contactambtenaar van de gemeente.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.