Identiteitskaart

Home > Wonen, werken en leven > Identiteitskaart

Identiteitskaart

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Een identiteitskaart is een officieel legitimatiebewijs waarmee u zich altijd kunt identificeren. De identificatieplicht geldt vanaf de leeftijd van 14 jaar. Een identiteitskaart is goedkoper dan een paspoort maar biedt minder mogelijkheden.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor wie?

Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar geldt de legitimatieplicht. Een legitimatiebewijs is voor kinderen vanaf 12 tot 14 jaar ook handig omdat die zich in tal van situaties moeten kunnen legitimeren. Op scholen, in het openbaar vervoer, bij banken, postkantoren en bij diverse overheidsinstanties. U kunt hiervoor zowel een paspoort als een identiteitskaart gebruiken.

De identiteitskaart heeft minder mogelijkheden dan een paspoort.

Als reisdocument voor welke landen?

Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië (inclusief de Kanaaleilanden), Hongarije, Noord-Ierland, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland.

Let op! Hoewel Kroatie de kaart erkent is het toch beter een paspoort mee te nemen als u op reis gaat naar dat land.

Geldigheid

Een identiteitskaart is 5 jaar geldig voor personen tot 18 jaar en 10 jaar voor personen vanaf 18 jaar. Daarna bent u verplicht het in te leveren bij uw gemeente. Op een verlopen reisdocument mag u niet reizen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 1. U moet de identiteitskaart persoonlijk aanvragen bij de gemeente waarin u staat ingeschreven, ongeacht uw leeftijd. Als dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kunt u geen identiteitskaart verkrijgen.
 2. Zodra u het ondertekende aanvraagformulier en de nodige bescheiden heeft overlegd en de leges heeft betaald, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling.
 3. Vraagt u een kaart aan omdat een eerder afgegeven reisdocument wordt vermist of is gestolen, dan duurt uw aanvraag langer. Dit komt vanwege een onderzoek dat moet plaatsvinden.
 4. Denk erom: u heeft maximaal drie maanden na uw aanvraag de tijd om het document op te halen.

Een identiteitskaart blijft eigendom van de Staat.

Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Indien u een aanvraag indient voor 15.00 uur, kunt u de identiteitskaart de volgende werkdag afhalen. Let u wel op de openingstijden van het gemeentehuis.

Wat te doen bij vermissing of diefstal van de kaart?

Als u uw Nederlandse identiteitskaart kwijt bent geraakt, moet u persoonlijk naar de gemeente gaan. Hier vult u een formulier in waarin u uitlegt hoe u het oude document bent kwijtgeraakt.

Bij vermissing in het buitenland, moet u aangifte doen bij de plaatselijke politie. In Nederland hoeft u geen aangifte te doen bij de Nederlandse politie. Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuw document aanvragen.

 • U vraagt de identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Ook kinderen die een eigen identiteitskaart willen moeten naar de gemeente komen.
 • U moet uw identiteitskaart persoonlijk komen ophalen. Dit moet binnen 3 maanden na uw aanvraag, want daarna vervalt uw identiteitskaart. Haalt u ook een identiteitskaart voor uw kind op? Neem uw kind dan mee.
 • Is uw identiteitskaart verlopen? Dan levert u die in bij de gemeente.

Lichamelijke of verstandelijke beperking

Kunt u de identiteitskaart niet persoonlijk aanvragen omdat u een lichamelijke of verstandelijke beperking hebt? Dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen. Bij twijfel vraagt de gemeente u om een medische verklaring.

Geslachtswijziging

Ook bij een geslachtswijziging moet een nieuwe identiteitskaart worden aangevraagd. Doordat het nieuwe geslacht zoals vermeld in de Basisregistratie Personen (BRP) niet meer gelijk is aan het (oude) geslacht, verliest de identiteitskaart zijn geldigheid.

Door zwaarwegende redenen niet in staat om zelf naar het gemeentehuis te komen?                                                                                                                             

Bent u door een lichamelijke of geestelijke beperking niet in staat om uw reisdocument persoonlijk aan te vragen, dan kan een medewerker van de gemeente naar u toe komen om uw aanvraag in behandeling te nemen. Wij beoordelen of u niet persoonlijk hoeft te verschijnen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente.             

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Kosten vanaf 01-01-2018 personen ouder dan 18 jaar, geldig 10 jaar € 51,05. Personen tot 18 jaar, geldig 5 jaar € 29,05. Spoedaanvraag € 47,55 extra.

Er is een mogelijkheid tot een spoedprocedure. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden. Als u een aanvraag indient voor 15.00 uur, kunt u de identiteitskaart de volgende werkdag afhalen. Let u wel op de openingstijden van het gemeentehuis.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Meestal kunt u de identiteitskaart na 5 werkdagen ophalen.

Hebt u uw oude (verlopen) paspoort of identiteitskaart niet meer? De gemeente doet dan onderzoek om uw identiteit vast te stellen. Hierdoor kan het langer duren voordat u uw identiteitskaart krijgt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Sommige gemeenten nemen genoegen met een kopie van het originele, geldige identiteitsbewijs. Informeer bij de gemeente of dit zo is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 1. Een goedgelijkende en recente pasfoto (kleur). Overige eisen aan de foto: recht van voren genomen, geen hoofddeksel, geen donkere bril, breedte van het hoofd 2 centimeter. (geen plak, school,automaat of digtaal)
 2. Alle eerder afgegeven reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart, toeristenkaart, buitenlandse reisdocumenten). Een verlopen reisdocument kunt u (ongeldig gemaakt) terugkrijgen.
 3. Voor kinderen onder de 12 jaar: de schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd (formulieren voor de toestemming zijn bij de gemeente verkrijgbaar). U moet de echtheid van de handtekeningen kunnen aantonen door overlegging van paspoorten of rijbewijzen van de ouders of voogd.
 4. Bij vermissing van een eerder uitgereikt Nederlands reisdocument moet u een proces-verbaal van de Nederlandse politie overleggen. Daarbij moet u een persoonlijke, schriftelijke verklaring van vermissing aflegge

Neem altijd het volgende mee:

 • een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • alle paspoorten en/of identiteitskaarten die u nog hebt en die nog niet door de gemeente ongeldig zijn gemaakt
 • pinpas (of contant geld) om te betalen

Hebt u geen verlopen paspoort of identiteitskaart? Neem dan ook het volgende mee:

 • andere documenten om te bewijzen wie u bent

Vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind jonger dan 12 jaar? Neem dan ook het volgende mee:

 • schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd (gebruik hiervoor het formulier van de gemeente). U kunt ook ter plekke een handtekening zetten, dan hoeft u geen ingevuld formulier mee te nemen.
 • originele, geldige identiteitsbewijzen van beide ouders of een voogd. Sommige gemeenten nemen genoegen met een kopie van het originele, geldige identiteitsbewijs. Informeer bij de gemeente of dit zo is.

Let op: uw kind moet ook meekomen naar het gemeentehuis voor de aanvraag en voor het ophalen van de identiteitskaart.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.