Evenement organiseren

Home > Wonen, werken en leven > Evenement organiseren

Evenement organiseren

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De vergunning kan onder meer worden geweigerd in het belang van de openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U moet een vergunningaanvraag uiterlijk 4 weken voordat u de vergunning gebruikt indienen.

Bij sommige grote evenementen heeft de gemeente veel tijd nodig om af te stemmen met politie, brandweer e.d. Geadviseerd wordt de vergunning 8 weken van te voren in te dienen.

Voor het aanvragen van de diverse benodigde vergunningen heeft de gemeente standaardformulieren beschikbaar. U vindt deze aanvraagformulieren (pdf) onder het kopje 'Formulieren'.

Wanneer de beslissing van de gemeente op uw aanvraag negatief is, heeft u de mogelijkheid hiertegen een bezwaarschrift in te dienen.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

De aanvraagformulieren (pdf) kunt u downloaden en met pen invullen. Vervolgens kunt u de ingevulde formulieren bij de gemeente inleveren.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Voordat u de vergunning aanvraagt, is het aan te bevelen te overleggen met de brandweer, politie en eventueel de ambulancedienst in verband met de voor het evenement benodigde voorzieningen zoals EHBO-posten, dranghekken en wegafsluitingen.

Organiseert u een evenement?

Laat dit evenement dan opnemen in de evenementenkalender.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

U dient het aanvraagformulier en een plattegrond / situatieschets van het terrein waarop het evenement plaatsvindt mee te nemen.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.