Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Home > Wonen, werken en leven > Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw echtscheiding of uw einde geregistreerd partnerschap moet ingeschreven zijn bij de gemeente. U of uw advocaat moet de inschrijving regelen:

 • Gaat het om echtscheiding? Dan regelt u dit bij de gemeente waar u getrouwd bent.
 • Gaat het om einde geregistreerd partnerschap? Dan regelt u dit bij de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap ingeschreven is.

U hebt een uitspraak van de rechter nodig of een verklaring dat u en uw partner het geregistreerd partnerschap willen beëindigen. De scheiding is pas definitief als deze stukken zijn ingeschreven bij de gemeente in de registers van de burgerlijke stand.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Bij een echtscheiding is de tussenkomst van de rechter noodzakelijk. Bij geregistreerd partnerschap is dat alleen nodig als de partners het niet met elkaar eens zijn.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Gehuwd

 1. Voor informatie en advies over echtscheiding kunt u bij een advocaat terecht.
 2. Als u wilt scheiden, geeft u een advocaat opdracht de eis tot echtscheiding aanhangig te maken bij de rechtbank.
 3. De rechter hoort de echtelieden en onderzoekt of er sprake is van duurzame ontwrichting van het huwelijk. Regelmatig zijn vermogenskwesties en de toekenning van het gezag over de eventuele kinderen struikelblokken in zo'n proces. Hoe verdeelt u alles, wie krijgt het huis en bij wie blijven de kinderen wonen?
 4. De rechter spreekt de echtscheiding uit, bepaalt de hoogte van de alimentatie en regelt het gezag over de kinderen.
 5. Na de uitspraak verzoekt de advocaat - namens de voormalige echtelieden - schriftelijk de gemeente waar het huwelijk is voltrokken de echtscheiding aldaar in te schrijven in het huwelijksregister. De gemeente kan pas tot inschrijving van de uitspraak overgaan als duidelijk is dat tegen de uitspraak van de rechter geen beroep meer mogelijk is.

Geregistreerd partnerschap

 1. Als beide partners het niet met elkaar eens zijn, vindt de beëindiging van een geregistreerd partnerschap op dezelfde wijze plaats als bij een echtscheiding.
 2. Beëindiging op grond van een gemeenschappelijk verzoek kan zonder tussenkomst van de rechter bij de gemeente plaatsvinden. De gemeente ontvangt hiervoor van de partners een schriftelijke verklaring welke is gedateerd en ondertekend door beide partners en door een of meer advocaten of notarissen, waarin is vermeld dat de partners een overeenkomst omtrent de beëindiging hebben gesloten. De gemeente verzorgt de inschrijving van de verklaring in het register van geregistreerde partnerschappen.
U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u een minimuminkomen of geen inkomen heeft, kunt u bij uw advocaat een folder krijgen waarin staat hoe u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation kunt aanvragen. U kunt ook de nodige informatie krijgen op de site van het ministerie van justitie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Aanvraag echtscheiding

Eerst afspraak maken met een advocaat, dan moet u meenemen

 1. Een afschrift van de huwelijksakte.
 2. Van beide een afschrift van de Gemeentelijke BasisAdministratie persoonsgegevens (GBA) met vermelding van de nationaliteit, burgerlijke staat en vestiging Nederland.
 3. Afschriften van de geboorteakten van eventuele minderjarige kinderen.

Voor inschrijving van een echtscheiding bij de gemeente

 1. Een schriftelijk verzoek tot inschrijving.
 2. Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking.
 3. Een verklaring van de griffier van de rechtbank dat geen beroep is aangetekend. Hierdoor is de beschikking rechtsgeldig.
Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.