Bestemmingsplan, wijzigen

Home > Wonen, werken en leven > Bestemmingsplan, wijzigen

Bestemmingsplan, wijzigen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u gaat (ver)bouwen is het raadzaam om vooraf het betreffende bestemmingsplan in te zien. Hierin staat de bestemming van een gebied beschreven en de regels waaraan men zich moet houden. U kunt een verzoek indienen het plan te wijzigen indien u (bepaalde) bebouwing wenst te realiseren of juist wenst tegen te gaan.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Om een wijziging van een bestemmingsplan aan te vragen, neemt u contact op met de gemeente.

Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. Daarna doet u het volgende:

  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.
  • Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aanpassen bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

  • omschrijving van bouwplannen
  • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
  • situatietekeningen en/of plattegrond
Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.