Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Home > Wonen, werken en leven > Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar deze levensgebeurtenis heeft plaats gevonden.

Op een afschrift staan alle gegevens van de akte uit de burgerlijke stand. Op een uittreksel staat een deel van de informatie uit de akte.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor u het afschrift of uittreksel nodig hebt.

U kunt uw afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand ook digitaal aanvragen via een e-formulier. Dit vindt u onder het kopje 'Formulieren'.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Kosten 2018 € 13,20.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Vraagt u het afschrift of uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Vraagt u het digitaal of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het afschrift of het uittreksel per post aan u op.
U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Let op: u kunt een afschrift of uittreksel van deze akten alleen aanvragen bij de gemeente waar deze levensgebeurtenis heeft plaats gevonden.

logo DigiDU kunt het afschrift online aanvragen. Hiervoor dient u in te loggen met DigiD. DigiD staat voor Digitale Identiteit. Hiermee kan de overheid op internet uw identiteit verifiëren.
Indien u nog geen DigiD inlogcode heeft, kunt u deze aanvragen via de website www.digid.nl ».

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Hebt u een uittreksel nodig voor internationaal gebruik? Geef dit dan altijd aan bij de aanvraag. U krijgt dan een uittreksel op een speciaal formulier en in meerdere talen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Online aanvragen

 • uw DigiD
 • uw gegevens om te kunnen internetbankieren

Persoonlijk afhalen

 • uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • pinpas (of contant geld) om te betalen

Schriftelijk aanvragen

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • brief waarin staat waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • uw handtekening op de brief

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt
 • wie degene is aan wie u toestemming geeft het afschrift of uittreksel af te halen (de gemachtigde)
 • uw handtekening op de brief
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar het loket sámen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • het identiteitsbewijs van de gemachtigde
Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.

Velden met een * zijn verplichte velden.