Actuele projecten

Home > Wonen, werken en leven > Actuele projecten

Actuele projecten

In Onderbanken wordt gewerkt aan de ontwikkeling en de uitvoering van een aantal projecten. We voeren deze projecten veelal met partnerorganisaties uit. Op deze pagina leest u alles over de lopende projecten.

•  Werkzaamheden vijfsprong Wiegelraderweg-Dorpstraat Sittarderweg-Gangelderweg Jabeek

Het kruispunt Wiegelraderweg-Dorpstraat-Sittarderweg-Gangelderweg in Jabeek wordt volledig vernieuwd. De kruising wordt smaller, de bestaande wegversmallingen worden aangepast en de kruising wordt voorzien van taludstrepen en een rode coating (voorjaar 2019). Lees meer over de werkzaamheden, wegafsluitingen, omleidingen en de bewonersbrief.

Reconstructie Mgr. Mannensstraat – Wilmenweg te Merkelbeek

Via de projectwebsite » willen wij u graag informeren over het project ‘Reconstructie Monseigneur Mannensstraat – Wilmenweg’ waarbij de herinrichting van de Mgr. Mannensstraat, de Wilmenweg en het gedeelte Haagdoornweg tot aan de komgrens centraal staan.

Presentatie Uitvoering Van Boekel 'Reconstructie Mgr. Mannensstraat-Wilmenweg'

Grondwaterstanden Roode Beek tracé

De gemeente heeft meldingen ontvangen over de grondwaterstanden in A ge Water, de Putbergstraat en enkele omliggende straten. Deze meldingen zijn de aanleiding geweest voor een eerste onderzoek. Dit onderzoek was de aanleiding voor een uitgebreider vervolg onderzoek in de vorm van een grondwatermeetnet in het gebied rondom het Roode Beek tracé.
Op dit gedeelte van de gemeentelijke website treft u relevante informatie aan over het traject dat is gestart om meer inzicht te krijgen in de situatie.

• Reconstructie Belenweg Merkelbeek en omgeving

Van Boekel uit Schinnen start op 3 september 2018 met de herstart van het project “Reconstructie Belenweg Merkelbeek en omgeving”. Binnen het project wordt een nieuwe regenwaterriolering aangelegd om wateroverlast in het gebied te voorkomen.
Via deze link treft u de presentatie met alle relevante uitvoeringsinformatie aan die 22 augustus 2018 door van Boekel is gegeven.

Reconstructie Jabeekerstraat-Eindstraat

Reconstructie N274

Reconstructie Kloosterlaan en omgeving