Waterschapsverkiezingen 2015

Home > Nieuws en bekendmakingen > Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsverkiezingen 2015

Op woensdag 18 maart 2015 zijn er in Nederland Waterschapsverkiezingen tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. Tot nu toe stemden kiezers per brief bij Waterschapsverkiezingen, de komende verkiezingen mag u naar de stembus.

Alle informatie over de verkiezingen kunt u ook vinden op de website van de Kiesraad. De Kiesraad is een adviesorgaan én informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen in Nederland. 

Waterschap Roer en Overmaas zorgt dagelijks voor schoon, voldoende en veilig water. Waterstanden bij droogte of hoog water worden geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken blijft van goede kwaliteit. Water is actueel en constant in beweging. Er zijn talloze ontwikkelingen op watergebied. Dat vraagt om keuzes.