Verkiezingen Provinvinciale Staten 2015

Home > Nieuws en bekendmakingen > Verkiezingen Provinvinciale Staten 2015

Verkiezingen Provinvinciale Staten 2015

Op woensdag 18 maart 2015 vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Er worden door de kiesgerechtigde inwoners van Limburg 47 Statenleden gekozen. Provinciale Staten in Limburg noemen zich het Limburgs Parlement.

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie en vormen het algemeen bestuur van de provincie. Zij bepalen in hoofdlijnen het beleid van de Provincie en controleren Gedeputeerde Staten, vergelijkbaar met de gemeenteraad in de gemeenten.

Het college van Gedeputeerde Staten bestuurt de provincie dagelijks en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gekozen beleid, vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders in de gemeente.

Statenleden krijgen geen salaris, maar een vergoeding. Statenleden doen het Statenwerk meestal naast een ‘gewone’ baan.

  • Door te stemmen heeft u invloed op de beleidskeuzes die het Limburgs Parlement na 18 maart 2015 maakt voor Limburg, bijvoorbeeld over beleidsonderwerpen als wonen en werken in Limburg.
  • Door te stemmen heeft u invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Op 26 mei 2015 kiezen de gezamenlijk nieuw gekozen (570) Statenleden de 75 leden van de Eerste Kamer.

Op 18 maart 2015 worden tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen ook de Waterschapsverkiezingen gehouden.