Uitnodiging openbare raadsvergadering woensdag 19 december 2018 (04-12-2018)

Home > Nieuws en bekendmakingen > Nieuwsberichten > Uitnodiging openbare raadsvergadering woensdag 19 december 2018

Uitnodiging openbare raadsvergadering woensdag 19 december 2018 (04-12-2018)

Op woensdag 19 december 2018 komt de gemeenteraad van Onderbanken bijeen voor een openbare raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Hieronder leest u, onder voorbehoud, welke onderwerpen aan bod komen. De stukken die bij deze agendapunten horen, kunt u raadplegen op onze website of in het gemeentehuis bekijken.

Als de agenda of de starttijd verandert, laten we u dit weten via onze website.
Bent u wel geïnteresseerd in de raadsvergadering, maar kunt u niet aanwezig zijn? Dan kunt u de vergadering live volgen via de lokale zender LOO.
LET OP: het is woensdag 19 december 2018.

De raadsvoorzitter,
O.M.T. Wolfs

Voorlopige agenda raadsvergadering

  1. Opening, mededelingen voorzitter, besluiten om in afwijking van het Reglement van orde te vergaderen op woensdag i.p.v. op donderdag en vaststellen stemmingscijfer.
  2. Vaststellen agenda voor de vergadering van de raad d.d. 19 december 2018.
  3. Spreekrecht burgers m.b.t. geagendeerde onderwerpen (cnf. art. 17 RvO)
  4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 november 2018. (hamerstuk)
  5. Bekrachtiging opgelegde voorlopige geheimhoudingsplicht t.a.v. het niet-openbare deel van de vastgestelde besluitenlijsten van het college van B&W. (hamerstuk)
  6. Uitspreken speeches door de fracties t.g.v. het afscheid van de gemeente Onderbanken.
  7. Sluiting.