Nieuwsberichten

Home > Nieuws en bekendmakingen > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Op deze pagina staan de actuele nieuwsberichten van de gemeente Onderbanken. U kunt ons nieuws ook volgen via Onderbanken Journaal, Twitter » en Facebook ».

Bekijk de laatste versie van het Onderbanken Journaal.

 • Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  (07-02-2018)

  Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

  Lees verder
 • Rioolinspectieronde 2018

  (07-02-2018)

  Dit voorjaar gaat het bedrijf van de Kreeke Riooltechniek uit Nuth een groot gedeelte van het hoofdriool in Onderbanken inspecteren. Het gaat dit jaar in totaal om ca. 18,2 kilometer (18.200 meter) hoofdriool in de kernen Jabeek, Etzenrade, Bingelrade, Viel, Merkelbeek en Schinveld.

  Lees verder
 • Kinderen verdienen alle kansen!

  (05-02-2018)

  Schoolreisjes, sporten, muziekles, je verjaardag vieren, een dagje uit. Dit zou voor ieder kind gewoon moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. U kunt nu voor financiële ondersteuning een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Parkstad.

  Lees verder
 • Hoe ziet U Beekdaelen?

  (05-02-2018)

  Onlangs is de aanbesteding voor een nieuw logo en nieuwe huisstijl voor Beekdaelen uitgeschreven.
  Als de procedure voor de aanbesteding afgerond is en de ontwerper aan de slag gaat, willen we hem of haar zo veel mogelijk informatie geven om een zo goed mogelijk beeld te krijgen bij onze toekomstige gemeente Beekdaelen.
  Hiervoor willen wij de ontwerper graag een ‘moodboard’ aanbieden, een soort collage die in één oogopslag het “Beekdaelen-gevoel” overbrengt.
  Maar wat is het Beekdaelen-gevoel? Om dat duidelijk te krijgen hebben wij uw hulp nodig.

  Lees verder
 • Huisvuilinzameling rond Carnaval

  (31-01-2018)

  Op carnavalsmaandag en -dinsdag (12 en 13 februari 2018) wordt geen afval aan huis ingezameld. Raadpleeg uw Rd4-afvalwijzer tijdig, aangezien ook de zaterdag vóór Carnaval tot een van de inhaaldagen behoort.

  Lees verder
 • Opening de Douve in Merkelbeek

  (31-01-2018)

  Gedeputeerde Eric Geurts heeft samen met wethouder Peter Salden (Onderbanken) gisteren het onlangs heringerichte plein ‘de Douve’ in Merkelbeek geopend.
  Samen met alle buurtbewoners werd onder muzikale begeleiding van het Merkelbeeks Zeemgilde een maquette onthuld van de Onderbankse kunstenaar Petrie Klinckhamers.
  Hierna werd de jeu de boules baan voor het eerst in gebruik genomen.

  Lees verder
 • Rectificatie fout in de gemeentegids 2017-2018

  (30-01-2018)

  In de nieuwste editie van de gemeentegids Onderbanken is helaas een fout geslopen. Onder het hoofdstuk “politieke partijen” is de vermelding van PRogressief Onderbanken weggevallen.
  De gemeentegids van Onderbanken wordt uitgegeven door FMR Producties. Zij hebben ondanks een eigen onderzoek niet kunnen achterhalen hoe de fout ontstaan is.

  Lees verder
 • Wijzigingen samenstelling gemeenteraad

  (30-01-2018)

  In de raadsvergadering van donderdag 25 januari nam raadslid de heer Bert Ehlen, fractievoorzitter van DO, afscheid van de gemeenteraad. Vanwege persoonlijke redenen trekt de heer Ehlen zich terug uit de politiek.
  Conform de regels van de Kieswet wordt de vrijgekomen plek ingevuld door de heer Rodney Swelsen.
  De heer Swelsen vormt met twee andere voormalige DO-raadsleden mevrouw Zus Sajovec en de heer Jack Stevelmans de nieuwe fractie D18. De nieuwe fractie maakt geen deel uit van de coalitie van DO en PRO maar heeft aangegeven de coalitie te steunen. De wijzigingen in de raad hebben geen gevolgen voor de samenstelling van het college.

  Lees verder
 • Uitnodiging inloopavond 31 januari 2018 project ‘Reconstructie N274 Onderbanken’

  (24-01-2018)

  BAM Infra gaat in opdracht van de Provincie Limburg de N274 Onderbanken reconstrueren. Maandag 19 februari 2018 start de aannemer met de uitvoeringswerkzaamheden, die naar verwachting eind 2018 gereed zullen zijn.

  Wilt u meer weten, de ontwerptekeningen bekijken en/of heeft u vragen voor de aannemer, de Provincie of de gemeente? Dan nodigen we u graag uit voor de inloopavond op:

  Woensdag 31 januari 2018, 19.00 – 21.00 uur
  Schinvelder Hoeve  |  Brunssummerstraat 65   |  Schinveld

  Lees verder
 • Aankondiging hondenpoepcontroles

  (16-01-2018)

  In de gemeente Onderbanken zullen in de komende periode hondenpoepcontroles worden gehouden. Hondenbezitters waarbij wordt geconstateerd dat zij de hondenpoep niet opruimen zullen in het vervolg worden bekeurd. Ook het niet aanlijnen van honden zal worden bekeurd.

  Lees verder
 • Onderbanken geeft strijd Awacs-dossier niet op

  (10-01-2018)

  Het gemeentebestuur van Onderbanken is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State inzake twee hoger beroepzaken, die het college van Onderbanken aanspande tegen de minister van Defensie. In beide zaken is Onderbanken woensdag 10 januari in het ongelijk gesteld.

  Lees verder
 • Aankondiging snelheidscontroles

  (08-01-2018)

  In de gemeente Onderbanken zullen in de komende periode snelheidscontroles worden gehouden. Deze controles zijn voorzien op de wegen binnen de bebouwde kom waar een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. Het gaat hier om wegen waarvan op voorhand bekend is dat er met regelmaat veel te hard wordt gereden. Tijdens de controles zullen snelheidsovertredingen worden bekeurd.

  Lees verder
 • Donkere dagen, voorkom woninginbraak!

  (11-12-2017)

  Tijdens de vakantieperioden maar ook tijdens de donkere dagen in de winterperiode vinden er vaak meer woninginbraken plaats. De politie doet er alles aan om deze criminelen te pakken. Maar u kunt zelf ook wat doen om de kans op een geslaagde inbraak te verkleinen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een groot aantal woninginbraken eenvoudig hadden kunnen worden voorkomen en wel door een paar simpele maatregelen te treffen. Hieronder een aantal tips om een inbraak te voorkomen.

  Lees verder
 • Intrekken verkeersbesluit: regelen verkeersstromen in de kern Schinveld en het fysiek afsluiten voor doorgaand verkeer van de Bleekplaats.

  (07-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken heeft op 17 oktober 2017 besloten het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie met betrekking tot de ingediende bezwaren tegen het op 12 april 2017 genomen verkeersbesluit in het kader van het VCP op te volgen. Het college heeft de tegen het verkeersbesluit van 12 april 2017 ingediende ontvankelijke bezwaren gegrond verklaard en het genomen verkeersbesluit ingetrokken.

  De getroffen fysieke maatregelen zullen op donderdag 7 december 2017 worden teruggedraaid ,de borden en afzettingen zullen worden verwijderd c.q. aangepast. Dit betekent dat de oude situatie herleeft.

  Informatie

  Voor meer informatie over de maatregel kunt u contact opnemen met de sector Ruimte, telefoon (045) 527 87 87.

 • Burgerjaarverslag 2016

  (05-12-2017)

  Het jaar is bijna ten einde gekomen. Tijd om terug te blikken. Aangezien alle gegevens van 2016 binnen zijn, kunt u terugkijken naar de belangrijkste momenten in de gemeente Onderbanken van dat jaar.

  Wij wensen u veel plezier met het lezen van het Burgerjaarverslag 2016.

  Lees verder
 • Recht tot inzage en geheimhouding gegevens BRP

  (04-12-2017)

  In de basisregistratie personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. De overheid en maatschappelijke instellingen, waaronder zorgverzekeraars en pensioenfondsen, maken vervolgens gebruik van de gegevens die door de gemeenten worden bijgehouden. Het is daarom van groot belang dat deze gegevens juist en actueel zijn. De gegevensverstrekking voor publieke doeleinden is wettelijk geregeld en kan daardoor niet worden voorkomen.

  Lees verder
 • Duurzaam Onderbanken: energiescan voor gebouwen

  (30-11-2017)

  De afgelopen periode werden 19 (publieke) gebouwen in Onderbanken onderworpen aan een energiescan. Deze scans zijn uitgevoerd door Volta Limburg en hebben de volgende zaken aan het licht gebracht:

  Lees verder
 • Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Vallino-Ravetta - Meijs uit Merkelbeek

  (30-10-2017)

  Op zaterdag 28 oktober 2017 sloot Vocaal totaal het festivaljaar ter gelegenheid van hun 30-jarig bestaan af met een concert in Schouwburg de Domijnen in Sittard.
  Na afloop van het concert wachtte de directeur van zanginstituut Vocaal totaal, mevrouw Annemie Vallino-Ravetta - Meijs (64 jaar) uit Merkelbeek een bijzondere verrassing.

  Lees verder
 • Laatste begroting van gemeente Onderbanken gepresenteerd

  (19-10-2017)

  De begroting 2018 sluit met een klein overschot van iets meer dan €8.000

  De begroting 2018 is de 37ste en tevens laatste begroting die gemeenteraad van Onderbanken ter vaststelling wordt aangeboden. Een mooie gelegenheid om terug te kijken.

  Lees verder
 • Start inloop CMWW Onderbanken

  (17-10-2017)

  Eén van de voorzieningen op het gebied van zorg is een laagdrempelige inloop mogelijkheid voor (kwetsbare) inwoners. Om deze voorziening te kunnen bieden werkt de gemeente samen met Mondriaan en het CMWW. 

  Lees verder
 • Wilt u een scootmobiel of rolstoel lenen?

  (10-10-2017)

  Dat kan! De scootmobielenpool is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Onderbanken.
  Waar? De scootmobielenpool bevindt zich in het Cicero Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 in Schinveld.

  Lees verder
 • Overgangsregeling oude diploma’s Sociale Hygiëne

  (05-10-2017)

  Om te bepalen of een drank- en Horecavergunning mag worden uitgegeven moet worden voldaan aan de eisen van Sociale Hygiëne. Dit geldt ook voor een wijziging van de vergunning of voor het bijschrijven voor personen als leidinggevende. Het overleggen van een diploma is daarbij niet voldoende. Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne en moet beschikken over de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne die wordt afgegeven door de LEC-SVH.

  Lees verder
 • Jodiumtabletten in de brievenbus voor kinderen tot 18 jaar

  (05-10-2017)
  jodium tabletten

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Het ministerie biedt de tabletten aan om ons land goed voor te bereiden op een mogelijk kernongeval, net zoals we ons voorbereiden op andere mogelijke incidenten. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, zijn ze bij een kernongeval direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Overigens is de kans op een kernongeval heel klein. De kans op een kernongeval met gevolgen voor Limburg is nog veel kleiner.

  Lees verder
 • Ons Beekdaelen maken we samen!

  (05-09-2017)

  Mogen wij u uitnodigen? Vanaf 1 januari 2019 gaat de nieuwe gemeente Beekdaelen van start. De ambitie is dat er in Beekdaelen een sterke relatie ontstaat tussen gemeente en de gemeenschap. Daarvoor wil de gemeente steeds in gesprek zijn met bewoners, verenigingen en ondernemers. Als eerste stap worden in het komende najaar in alle vijftien kerkdorpen dorpsbijeenkomsten georganiseerd waarvoor wij u hartelijk uitnodigen.

  Lees verder
 • Bijna geen restafval meer bij 100% afval scheiden

  (06-07-2017)

  Ruim 300 huishoudens uit de Rd4-gemeenten werkten de afgelopen weken mee aan het afvalexperiment ‘100-100-100’ waarbij hen werd gevraagd gedurende 100 dagen 100% afval te scheiden met als doel zo min mogelijk restafval over te houden. Elke week werd het restafval gewogen en in de afvalmeter vastgelegd om een beeld te krijgen van de hoeveel restafval die de deelnemers overhielden na het afval scheiden.

  Lees verder
 • Koninklijke Onderscheiding voor Jos Timmermans

  (05-07-2017)

  Op de vooravond van het OLS had burgemeester Odile Wolfs nog een bijzondere verrassing in petto voor schutterijvoorzitter Jos Timmermans uit Merkelbeek. Uit naam van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Willem-Alexander mocht de burgemeester de heer Timmermans een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Voortaan is de heer Timmermans Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  Lees verder
 • Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart!

  (01-05-2017)

  Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart en vraag subsidie aan via de ONS-gemeenten!
  Heeft u of uw vereniging een leuk idee voor een activiteit om de samenhang voor de toekomstige gemeente Beekdaelen te versterken? Organiseert u bijvoorbeeld binnenkort een voetbaltoernooi voor alle clubs in de drie gemeenten, een wandeltocht door de drie gemeenten of een gezamenlijk toneelstuk door de toneelverenigingen in het ONS-gebied? Meld uw activiteit dan aan bij de gemeente Onderbanken, Nuth of Schinnen.

  Lees verder
 • Onderbanken, Nuth en Schinnen stellen unaniem herindelingsontwerp vast

  (01-11-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsontwerp vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente van ONS.

  Vanaf heden tot en met 3 januari 2017 ligt het herindelingsontwerp ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze hier op geven. Na de inzagetermijn formuleren de drie colleges een conceptreactie op de ingediende zienswijzen. Vervolgens worden deze, indien nodig, verwerkt in het herindelingsadvies dat in maart 2017 door de drie raden van Onderbanken, Nuth en Schinnen eensluidend wordt vastgesteld. Dit herindelingsadvies wordt via de Provincie aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gezamenlijk vaststellen van het herindelingsontwerp is de eerste belangrijke stap in het wettelijke traject dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe gemeente op 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Vooraankondiging ter inzagelegging stukken herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

  (25-10-2016) Lees verder
 • Begroting Onderbanken in evenwicht

  (17-10-2016)

  De programmabegroting voor Onderbanken laat een positief beeld zien. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de komende jaren in evenwicht. Er is daardoor ruimte om de lokale lastendruk omlaag te brengen en te investeren in de kernen, het landschap en voorzieningen.

  Lees verder
 • Stand van zaken herindeling

  (28-07-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Sinds de gemeenteraden van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen het voornemen tot een herindeling hebben uitgesproken, zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.
  Dat is niet altijd even zichtbaar. Waar staan we nu eigenlijk? En waar wordt u als burger bij betrokken?

  Lees verder
 • Schutterij Merkelbeek wint OLS!

  (11-07-2016)

  Het gemeentebestuur van Onderbanken feliciteert schutterij St. Johannes en St. Clemens uit Merkelbeek met het winnen van het OLS!!

 • Bericht extra vluchten Awacs

  (06-07-2016)

  Onderstaande mededeling is een bericht van de NATO dat de gemeente ter informatie doorplaatst.

  Lees verder
 • Archeologie uit achtertuin 120 gemeenten in Rijksmuseum van Oudheden

  (16-06-2016)

  In het Rijksmuseum van Oudheden is vanaf 14 juni 2016 de presentatie ‘Archeologie uit je achtertuin’ te zien. In een tien meter lange ladenkast, een uitbreiding van de afdeling ‘Archeologie van Nederland’, prijken de meest uiteenlopende archeologische vondsten; één per gemeente en nu 120 in totaal.

  Lees verder
 • Lintjesregen Onderbanken 2016

  (26-04-2016)
  mevrouw Timmermans-Tulp en burgemeester Wolfs

  Vanochtend mocht burgemeester Wolfs in naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden bij mevrouw  Herma Timmermans-Tulp uit Merkelbeek.
  Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder
 • Uitslag Oekraïne referendum

  (07-04-2016)

  Op 6 april gingen de inwoners van Onderbanken naar de stembus voor het raadgevens Oekraïne referendum.
  De uitslag in Onderbanken is als volgt:

  Totaal aantal kiesgerechtigde in de gemeente is 6.300.  Het opkomstpercentage was 34%.

  Aantal stemmen

  Soort stem Aantal
  Aantal stemmen Voor het verdrag 547
  Aantal stemmen Tegen het verdrag  1594
  Aantal blanco stemmen 5
  Aantal ongeldige stemmen 19
 • Eerste informatieavond fusie succesvol!

  (06-04-2016)

  De eerste informatieavond over de fusie tussen gemeente Schinnen en Onderbanken is positief verlopen.

  Lees verder
 • Inspiratie voor informatiebijeenkomsten

  (24-03-2016)

  Gemeente Schinnen en Onderbanken organiseren een drietal informatiebijeenkomsten over de fusie. De opzet van deze avonden is zowel informatief als interactief.

  Om u in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden, willen wij graag het bijgevoegde ‘Position Paper’ met u delen.  Dit document is bewust een conceptversie en dus niet definitief. Wij stellen uw input gedurende de informatiebijeenkomsten namelijk zeer op prijs. Graag nodigen wij u uit om het ‘Position Paper’ te lezen en uw mening erover te vormen en deze met ons te delen.

  Lees verder
 • Grootschalig zonnepanelenproject in Parkstad

  (07-03-2016)
  logo zonnepanelenprojectparkstad

  Unieke kans voor inwoners om te investeren in een energiezuinigere woning
  De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal starten gezamenlijk een zonnepanelenproject. Het biedt aan 7.250 particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Voor de deelnemers wordt alles geregeld: van installatie tot service. Ze financieren de zonnepanelen door een lening af te sluiten met de eigen gemeente tegen een lage rente. Het zonnepanelenproject is een uitwerking van de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.

  Lees verder
 • Vertraging uitbetaling restitutie €26 per inwoner

  (03-03-2016)

  Recent hebben wij u laten weten dat u eind februari een bedrag van 26 euro per gezinslid krijgt overgemaakt. Het totale bedrag van de uitbetaling is gerelateerd aan het aantal gezinsleden per 1 januari 2015. Wegens technische problemen blijkt het pas mogelijk om in de week van 7 maart tot betaling over te gaan. Excuses voor de vertraging en de mogelijke verwarring.

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Emmastraat 58 Schinveld

  (03-03-2016)

  Besluit

  De burgemeester van de gemeente Onderbanken heeft op grond van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, alsmede op grond van het Damoclesbeleid gemeente Onderbanken 2014, het pand gelegen aan de EMMASTRAAT 58 te Schinveld, met ingang van 18 februari 2016 om 14.00 uur voor de duur van 3 maanden gesloten. Deze maatregel is getroffen in verband met het vervaardigen van softdrugs in het pand.

  Lees verder
 • Groen licht voor fusie Onderbanken en Schinnen

  (21-12-2015)

  Op 17 december 2015 hebben de gemeenteraden van Onderbanken en Schinnen elk het intentiebesluit tot fusie genomen. Het voorstel lag in beide gemeenten gelijktijdig voor. Met dit besluit wordt een traject ingezet dat leidt tot een bestuurlijke fusie (herindeling) van beide gemeenten per 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Aanpassing verkeersmaatregelen Hoogenboschweg

  (17-12-2015)

  Sinds september 2015 vinden werkzaamheden voor de Buitenring aan de Hoogenboschweg te Brunssum plaats. Hierbij is een omleidingsroute voorzien. Helaas blijkt dat veel verkeer geen gebruik maakt van de omleidingsroute en zijn eigen route door de woonkern Schinveld kiest. Dit heeft in Schinveld voor veel overlast gezorgd van met name vrachtverkeer.

  Lees verder
 • Reconstructie Kloosterlaan en omgeving

  (12-11-2015)

  Infrastructuur rondom BMV wordt opnieuw ingericht.

  Lees verder
 • Opvang en hulp aan vluchtelingen

  (02-11-2015)

  Nederland heeft de laatste maanden te maken met een toename van het aantal vluchtelingen. Daarover worden verschillende vragen gesteld, variërend van: ‘Krijgen we ook vluchtelingen in onze gemeente?’ tot ‘Hoe kan ik helpen?’ Deze vragen spelen ook in onze gemeente. We informeren u graag over de huidige stand van zaken.

  Lees verder
Archief