Nieuwsberichten

Home > Nieuws en bekendmakingen > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Op deze pagina staan de actuele nieuwsberichten van de gemeente Onderbanken. U kunt ons nieuws ook volgen via Onderbanken Journaal, Twitter » en Facebook ».

Bekijk de laatste versie van het Onderbanken Journaal.

 • Gemeentehuis gesloten op Koningsdag 27 april

  (25-04-2018)

  In verband met Koningsdag zijn wij gesloten van vrijdag 27 april tot maandag 30 april. Op maandag 30 april zijn wij weer geopend tijdens de reguliere openingstijden.

  De crisisdienst jeugd is in deze periode wel bereikbaar:
  Vrijdag 27 april tot maandagochtend 30 april 8.30 uur via telefoonnummer 088-007 29 90.

 • Koningsdag 2018

  (23-04-2018)

  Ter gelegenheid van de viering van Koningsdag zal ik, in aanwezigheid van de gedecoreerden van de gemeente Onderbanken, op vrijdag 27 april 2018 van 12.00 tot 13.00 uur receptie houden in de Schinvelder Hoeve, Brunssummerstraat 65 te Schinveld.

  De inwoners van Onderbanken zijn op deze receptie van harte welkom en ik hoop u dan ook op 27 april aanstaande in groten getale te mogen begroeten.

  Ik verzoek u op deze dag massaal te vlaggen.

  Onderbanken, april 2018.

  De burgemeester van Onderbanken,

  O.M.T. Wolfs

 • Gezondere sportkantine: Makro Nuth ondersteunt sportverenigingen. Kom ook proeven op 14 mei 2018

  (23-04-2018)

  Makro Nuth en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Beekdaelen nodigen sportverenigingen in gemeente Beekdaelen uit voor de inspiratiesessie ‘Aan de slag met een Gezondere Sportkantine’. JOGG is een beweging waarbij de hele gemeenschap zich inzet om gezond eten, gezond drinken en bewegen voor jongeren gemakkelijk en leuk te maken.

  Lees verder
 • Huisvuilinzameling op Koningsdag

  (23-04-2018)

  Op Koningsdag, vrijdag 27 april 2018, is er geen afvalinzameling, kijk op uw afvalkalender voor de juiste inzameldagen.

  Lees verder
 • Primeur: Nederlands Heringsbosch in Schinveld krijgt Duitse glasvezel

  (17-04-2018)

  Door de ligging aan de Duitse grens, deed zich een bijzondere mogelijkheid voor voor de bewoners van het Schinveldse Heringsbosch. Namelijk om aan te sluiten op de Deutsche Glasfaser die momenteel aan Duitse zijde van de grens aangelegd wordt.

  Lees verder
 • Start Bodemonderzoek Jabeekerstraat-Eindstraat

  (09-04-2018)

  De voorbereidingen voor de reconstructie van de Jabeekerstraat en Eindstraat zijn gestart. Een vast onderdeel van de voorbereidingsfase bij een wegreconstructie is het uitvoeren van een bodemonderzoek.
  Op woensdag 11 april start Geonius uit Geleen in opdracht van de gemeente met haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het maken van proefgaten en grondboringen. De vrijkomende materialen zullen vervolgens worden beschreven en onderzocht.

  Lees verder
 • Praat mee over de toekomst van toeristisch-recreatief Limburg

  (09-04-2018)

  De Provincie Limburg organiseert vier werksessies om met inwoners van Limburg te praten over de toekomst van het toerisme en de recreatie in onze provincie. U bent van harte  uitgenodigd om deel te nemen aan een van de werksessies.

  Lees verder
 • Ruim 150 duizend euro voor inwoners gemeente Onderbanken

  (03-04-2018)

  In 2015 heeft de gemeente meer geld ontvangen dan uitgegeven. De gemeenteraad acht het van belang dat een deel van dit geld terug gaat naar de inwoners van Onderbanken. Daarom is in 2017 een deel van het financiële overschot over het jaar 2015 aan de inwoners terugbetaald. Dit jaar is het nog resterende bedrag van 150 duizend euro aan de inwoners terugbetaald.

  Lees verder
 • Kinderen verdienen alle kansen!

  (03-04-2018)

  Schoolreisjes, sporten, muziekles, je verjaardag vieren, een dagje uit. Dit zou voor ieder kind gewoon moeten zijn. Helaas is dat niet altijd zo. U kunt nu voor financiële ondersteuning een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld Parkstad.

  Lees verder
 • Uitslagen Referendum Wiv 2017 per stembureau

  (22-03-2018)

  In de gemeente Onderbanken werden op 21 maart jl. geen gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Er vond alleen een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De uitslagen per stembureau vindt u hieronder:

  Lees verder
 • Contant betalen in Arriva bussen niet meer mogelijk vanaf 1 april 2018

  (14-03-2018)
  logo Arriva

  Vanaf zondag 1 april is het voor reizigers in Limburg die in een Arriva-bus stappen niet meer mogelijk om een vervoerbewijs te betalen met contant geld.

  Lees verder
 • Gemeente Onderbanken wil Fairtrade Gemeente worden

  (14-03-2018)
  Fairtrade etiket Onderbanken

  Parkstad kan de eerste Fairtrade Regio van Europa worden. In verschillende Parkstad-gemeenten zet een werkgroep zich in voor het behalen van die titel, op initiatief van de PLUS supermarkten in de regio. 90% van de inwoners van Parkstad moet in een Fairtrade Gemeente wonen om de campagne te laten slagen. Gemeente Onderbanken heeft officieel besloten om zich hiervoor in te zetten. Het streven is om vóór de zomervakantie de titel Fairtrade Onderbanken te kunnen voeren.

  Lees verder
 • Voorkom overlast - zet uw afval niet te vroeg buiten

  (13-03-2018)
  logo Rd4

  Afval dat te vroeg buiten wordt gezet is voor veel mensen een doorn in het oog en zorgt daarnaast, vooral op dagen met veel wind, voor onnodig veel zwerfvuil. Het is ook niet toegestaan. Rond het aanbieden van huishoudelijk afval gelden namelijk een aantal regels. Om overlast door weggewaaid afval en voor andere omwonenden zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij u om het afval het liefst pas op de inzameldag zelf aan te bieden.

  Lees verder
 • BsGW verstuurt belastingaanslagen 2018

  (20-02-2018)
  logo BsGW

  Burgers en bedrijven die bij MijnOverheid zijn aangemeld ontvangen woensdag 21 februari de digitale aanslag gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen 2018. Vanaf dinsdag 27 februari worden de aanslagen per post bezorgd. Er worden in totaal ongeveer 540.000 aanslagen bezorgd in de gemeenten die bij de belastingsamenwerking BsGW in Limburg zijn aangesloten.

  Lees verder
 • Paddentrek Merkelbeekerstraat Schinveld

  (20-02-2018)

  De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden (en andere amfibieën) van hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. Om te voorkomen dat onnodig veel padden overreden worden door auto’s is de Merkelbeekerstraat in Schinveld vanaf 1 maart 2018 gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

  Lees verder
 • Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  (07-02-2018)

  Op 21 maart 2018 is er in Nederland een raadgevend referendum. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?

  Lees verder
 • Rioolinspectieronde 2018

  (07-02-2018)

  Dit voorjaar gaat het bedrijf van de Kreeke Riooltechniek uit Nuth een groot gedeelte van het hoofdriool in Onderbanken inspecteren. Het gaat dit jaar in totaal om ca. 18,2 kilometer (18.200 meter) hoofdriool in de kernen Jabeek, Etzenrade, Bingelrade, Viel, Merkelbeek en Schinveld.

  Lees verder
 • Rectificatie fout in de gemeentegids 2017-2018

  (30-01-2018)

  In de nieuwste editie van de gemeentegids Onderbanken is helaas een fout geslopen. Onder het hoofdstuk “politieke partijen” is de vermelding van PRogressief Onderbanken weggevallen.
  De gemeentegids van Onderbanken wordt uitgegeven door FMR Producties. Zij hebben ondanks een eigen onderzoek niet kunnen achterhalen hoe de fout ontstaan is.

  Lees verder
 • Wijzigingen samenstelling gemeenteraad

  (30-01-2018)

  In de raadsvergadering van donderdag 25 januari nam raadslid de heer Bert Ehlen, fractievoorzitter van DO, afscheid van de gemeenteraad. Vanwege persoonlijke redenen trekt de heer Ehlen zich terug uit de politiek.
  Conform de regels van de Kieswet wordt de vrijgekomen plek ingevuld door de heer Rodney Swelsen.
  De heer Swelsen vormt met twee andere voormalige DO-raadsleden mevrouw Zus Sajovec en de heer Jack Stevelmans de nieuwe fractie D18. De nieuwe fractie maakt geen deel uit van de coalitie van DO en PRO maar heeft aangegeven de coalitie te steunen. De wijzigingen in de raad hebben geen gevolgen voor de samenstelling van het college.

  Lees verder
 • Aankondiging hondenpoepcontroles

  (16-01-2018)

  In de gemeente Onderbanken zullen in de komende periode hondenpoepcontroles worden gehouden. Hondenbezitters waarbij wordt geconstateerd dat zij de hondenpoep niet opruimen zullen in het vervolg worden bekeurd. Ook het niet aanlijnen van honden zal worden bekeurd.

  Lees verder
 • Onderbanken geeft strijd Awacs-dossier niet op

  (10-01-2018)

  Het gemeentebestuur van Onderbanken is teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State inzake twee hoger beroepzaken, die het college van Onderbanken aanspande tegen de minister van Defensie. In beide zaken is Onderbanken woensdag 10 januari in het ongelijk gesteld.

  Lees verder
 • Aankondiging snelheidscontroles

  (08-01-2018)

  In de gemeente Onderbanken zullen in de komende periode snelheidscontroles worden gehouden. Deze controles zijn voorzien op de wegen binnen de bebouwde kom waar een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. Het gaat hier om wegen waarvan op voorhand bekend is dat er met regelmaat veel te hard wordt gereden. Tijdens de controles zullen snelheidsovertredingen worden bekeurd.

  Lees verder
 • Intrekken verkeersbesluit: regelen verkeersstromen in de kern Schinveld en het fysiek afsluiten voor doorgaand verkeer van de Bleekplaats.

  (07-12-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken heeft op 17 oktober 2017 besloten het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie met betrekking tot de ingediende bezwaren tegen het op 12 april 2017 genomen verkeersbesluit in het kader van het VCP op te volgen. Het college heeft de tegen het verkeersbesluit van 12 april 2017 ingediende ontvankelijke bezwaren gegrond verklaard en het genomen verkeersbesluit ingetrokken.

  De getroffen fysieke maatregelen zullen op donderdag 7 december 2017 worden teruggedraaid ,de borden en afzettingen zullen worden verwijderd c.q. aangepast. Dit betekent dat de oude situatie herleeft.

  Informatie

  Voor meer informatie over de maatregel kunt u contact opnemen met de sector Ruimte, telefoon (045) 527 87 87.

 • Recht tot inzage en geheimhouding gegevens BRP

  (04-12-2017)

  In de basisregistratie personen (BRP) zijn de persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. De overheid en maatschappelijke instellingen, waaronder zorgverzekeraars en pensioenfondsen, maken vervolgens gebruik van de gegevens die door de gemeenten worden bijgehouden. Het is daarom van groot belang dat deze gegevens juist en actueel zijn. De gegevensverstrekking voor publieke doeleinden is wettelijk geregeld en kan daardoor niet worden voorkomen.

  Lees verder
 • Laatste begroting van gemeente Onderbanken gepresenteerd

  (19-10-2017)

  De begroting 2018 sluit met een klein overschot van iets meer dan €8.000

  De begroting 2018 is de 37ste en tevens laatste begroting die gemeenteraad van Onderbanken ter vaststelling wordt aangeboden. Een mooie gelegenheid om terug te kijken.

  Lees verder
 • Wilt u een scootmobiel of rolstoel lenen?

  (10-10-2017)

  Dat kan! De scootmobielenpool is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Onderbanken.
  Waar? De scootmobielenpool bevindt zich in het Cicero Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 in Schinveld.

  Lees verder
 • Overgangsregeling oude diploma’s Sociale Hygiëne

  (05-10-2017)

  Om te bepalen of een drank- en Horecavergunning mag worden uitgegeven moet worden voldaan aan de eisen van Sociale Hygiëne. Dit geldt ook voor een wijziging van de vergunning of voor het bijschrijven voor personen als leidinggevende. Het overleggen van een diploma is daarbij niet voldoende. Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne en moet beschikken over de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne die wordt afgegeven door de LEC-SVH.

  Lees verder
 • Jodiumtabletten in de brievenbus voor kinderen tot 18 jaar

  (05-10-2017)
  jodium tabletten

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Het ministerie biedt de tabletten aan om ons land goed voor te bereiden op een mogelijk kernongeval, net zoals we ons voorbereiden op andere mogelijke incidenten. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, zijn ze bij een kernongeval direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Overigens is de kans op een kernongeval heel klein. De kans op een kernongeval met gevolgen voor Limburg is nog veel kleiner.

  Lees verder
 • Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart!

  (01-05-2017)

  Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart en vraag subsidie aan via de ONS-gemeenten!
  Heeft u of uw vereniging een leuk idee voor een activiteit om de samenhang voor de toekomstige gemeente Beekdaelen te versterken? Organiseert u bijvoorbeeld binnenkort een voetbaltoernooi voor alle clubs in de drie gemeenten, een wandeltocht door de drie gemeenten of een gezamenlijk toneelstuk door de toneelverenigingen in het ONS-gebied? Meld uw activiteit dan aan bij de gemeente Onderbanken, Nuth of Schinnen.

  Lees verder
 • Grootschalig zonnepanelenproject in Parkstad

  (07-03-2016)
  logo zonnepanelenprojectparkstad

  Unieke kans voor inwoners om te investeren in een energiezuinigere woning
  De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal starten gezamenlijk een zonnepanelenproject. Het biedt aan 7.250 particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Voor de deelnemers wordt alles geregeld: van installatie tot service. Ze financieren de zonnepanelen door een lening af te sluiten met de eigen gemeente tegen een lage rente. Het zonnepanelenproject is een uitwerking van de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.

  Lees verder
Archief