In deze brieven wordt verzocht om een betaling te verrichten. Controleer voordat u betaalt of het juiste rekeningnummer in de brief staat! Is dit niet correct, betaal de aanslag dan niet, maar neem contact op met BsGW: 088 8420420.

Het IBAN-rekeningnummer van BsGW is: NL18INGB0002120407. U vindt dit nummer ook op onze site www.bsgw.nl.

Mocht u een aanslag hebben ontvangen met een ander IBAN-rekeningnummer dan het nummer van BsGW, wilt u dit dan bij ons melden?

Hebt u al betaald? Doe dan aangifte bij de politie.

Bij nepbrieven doet BsGW altijd aangifte bij de politie. Ook meldt BsGW dit bij de fraudehelpdesk.