Nieuwsberichten

Home > Nieuws en bekendmakingen > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Op deze pagina staan de actuele nieuwsberichten van de gemeente Onderbanken. U kunt ons nieuws ook volgen via Onderbanken Journaal, Twitter » en Facebook ».

Bekijk de laatste versie van het Onderbanken Journaal.

 • Laatste begroting van gemeente Onderbanken gepresenteerd

  (19-10-2017)

  De begroting 2018 sluit met een klein overschot van iets meer dan €8.000

  De begroting 2018 is de 37ste en tevens laatste begroting die gemeenteraad van Onderbanken ter vaststelling wordt aangeboden. Een mooie gelegenheid om terug te kijken.

  Lees verder
 • Bezwaren tegen het genomen verkeersbesluit in het kader van het Verkeerscirculatieplan Schinveld

  (19-10-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders van Onderbanken heeft op 17 oktober 2017 besloten het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie met betrekking tot de ingediende bezwaren tegen het op 12 april 2017 genomen verkeersbesluit in het kader van het VCP op te volgen.

  Lees verder
 • Start inloop CMWW Onderbanken

  (17-10-2017)

  Eén van de voorzieningen op het gebied van zorg is een laagdrempelige inloop mogelijkheid voor (kwetsbare) inwoners. Om deze voorziening te kunnen bieden werkt de gemeente samen met Mondriaan en het CMWW. 

  Lees verder
 • Militaire oefening in Onderbanken

  (17-10-2017)

  In de periode van 21 t/m 25 oktober 2017 worden in de gemeente Onderbanken militaire oefeningen gehouden. De oefeningen vinden binnen en buiten de bebouwde kom en op openbare wegen plaats in het kader van het opleiding en training van militairen van de Landmacht. Aan de oefening zullen ongeveer 250 militairen en 28 voertuigen deelnemen.

  Lees verder
 • Mantelzorgcompliment over het jaar 2017

  (12-10-2017)

  De gemeente Onderbanken heeft grote waardering voor het intensieve en tevens zeer waardevolle werk dat mantelzorgers verrichten voor hun naasten. De wettelijke regeling van het mantelzorg compliment, dat werd uitgevoerd door het SVB, is sinds 2015 komen te vervallen. Over het jaar 2015 en 2016 heeft u bij de gemeente Onderbanken het mantelzorgcompliment kunnen aanvragen. Ook over het jaar 2017 kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen.

  Lees verder
 • Doe mee aan de Nacht van de Nacht op 28 oktober!

  (11-10-2017)
  logo Nacht van de Nacht

  In de nacht van zaterdag 28 oktober op zondag 29 oktober organiseren de Natuur- en Milieufederaties voor de dertiende keer de Nacht van de Nacht. Tijdens deze nacht worden door het hele land activiteiten georganiseerd waarbij deelnemers de schoonheid van de nacht kunnen ervaren. Ook doven gemeenten en bedrijven onnodige verlichting en laten bekende landmarks de lampen uit voor een donkere nacht.

  Lees verder
 • Plaatsing bladkorven

  (10-10-2017)
  plaatsing bladkorf Jabeek

  Tussen 23 en 27 oktober worden op een aantal plekken in Onderbanken bladkorven geplaatst. Wij vragen u vriendelijk uw bladeren in deze korven te deponeren. De bladkorven zijn uitsluitend bestemd voor bladeren, niet voor snoei- of ander tuinafval. Indien de bladkorven vervuild worden met snoei- of tuinafval maakt dat het ledigen ervan met behulp van onze zuigmachine / autolaadkraan onmogelijk.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming chronisch zieken 2017 tot 1 december 2017 aan te vragen

  (10-10-2017)

  Voor 2017 heeft de gemeente Onderbanken een regeling vastgesteld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met een bedrag van 150 euro. Van 1 september tot 1 december 2017 kunnen aanvragen voor 2017 worden ingediend.

  Lees verder
 • Wilt u een scootmobiel of rolstoel lenen?

  (10-10-2017)

  Dat kan! De scootmobielenpool is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Onderbanken.
  Waar? De scootmobielenpool bevindt zich in het Cicero Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 in Schinveld.

  Lees verder
 • Geen prut in de put!

  (10-10-2017)
  logo Geen Prut in de Put

  Straatputten raken steeds vaker verstopt door vervuiling met frituurvet, verfresten en hondenpoepzakjes. Bij hevige regenval overstromen de putten en dat zorgt voor veel overlast. Om dit probleem onder de aandacht te brengen gaat van 9 oktober t/m 3 november in heel Limburg de campagne “geen prut in de put” van start. Deze campagne is een initiatief van Waterpanels Limburg, het samenwerkingsverband van 33 Limburgse gemeenten, Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Limburg, Waterleidingmaatschappij Limburg en de Provincie Limburg.

  Lees verder
 • Overgangsregeling oude diploma’s Sociale Hygiëne

  (05-10-2017)

  Om te bepalen of een drank- en Horecavergunning mag worden uitgegeven moet worden voldaan aan de eisen van Sociale Hygiëne. Dit geldt ook voor een wijziging van de vergunning of voor het bijschrijven voor personen als leidinggevende. Het overleggen van een diploma is daarbij niet voldoende. Iedereen die aan de eisen van Sociale Hygiëne voldoet, moet altijd geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne en moet beschikken over de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne die wordt afgegeven door de LEC-SVH.

  Lees verder
 • Jodiumtabletten in de brievenbus voor kinderen tot 18 jaar

  (05-10-2017)
  jodium tabletten

  Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start op 10 oktober met het versturen van jodiumtabletten naar 1,2 miljoen huishoudens in Nederland. Het ministerie biedt de tabletten aan om ons land goed voor te bereiden op een mogelijk kernongeval, net zoals we ons voorbereiden op andere mogelijke incidenten. Door de jodiumtabletten vooraf te verspreiden, zijn ze bij een kernongeval direct beschikbaar voor de mensen die baat hebben bij de beschermende werking ervan. Overigens is de kans op een kernongeval heel klein. De kans op een kernongeval met gevolgen voor Limburg is nog veel kleiner.

  Lees verder
 • Gezond leven in het groen…volop kansen mét en voor de jeugd

  (25-09-2017)
  logo JOGG Beekdaelen

  De gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth zijn JOGG-gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht). Zij vinden het belangrijk dat de kinderen die er wonen worden uitgedaagd om gezond te leven door te bewegen en gezond te eten.

  Hoe kunnen we dat samen doen? Dat was de centrale vraag tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Gezond leven in het groen’ op dinsdag 19 september, waarbij 70 deelnemers afkomstig uit diverse sectoren (o.a. overheid, onderwijs, kinderopvang, welzijn, zorg, sport) aanwezig waren. De wethouders van Schinnen, Onderbanken en Nuth openden de bijeenkomst onder leiding van gespreksleider Jaap de Graaf (JOGG Nederland).

  Lees verder
 • Uitnodiging Waarderingsdag Vrijwilligerscentrale Onderbanken zaterdag 4 november

  (19-09-2017)
  logo vrijwilligerscentrale Onderbanken

  Bent u actief als vrijwilliger in Onderbanken? Kom ook naar de gezellige feestavond als waardering voor uw inzet als vrijwilliger!

  Lees verder
 • Dorpsbijeenkomsten van start

  (18-09-2017)

  Vrijdag 15 september startte de eerste van vijftien dorpsbijeenkomsten onder de noemer ‘ONS BEEKDAELEN maken we samen!'.

  Lees verder
 • Wethouder Peter Salden nieuw lid college Onderbanken

  (18-09-2017)
  Peter Salden

  Tijdens de meest recente raadsvergadering werd Peter Salden benoemd en geïnstalleerd als nieuwe wethouder in Onderbanken namens Democraten Onderbanken. Hij neemt het stokje over van Rodney Swelsen die in dezelfde vergadering afscheid nam.
  Een heel hartelijk welkom aan wethouder Salden!

  Lees verder
 • Afscheid Rodney Swelsen

  (18-09-2017)
  Rodney Swelsen

  In de raadsvergadering van 14 september nam de gemeente Onderbanken afscheid van een bevlogen wethouder: Rodney Swelsen. Namens het gemeentebestuur overhandigde burgemeester Wolfs een blijvend aandenken in de vorm van een bronzen beeldje.
  Wij bedanken wethouder Swelsen heel hartelijk voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem veel geluk voor nu en in de toekomst!

  Lees verder
 • Inwoners Onderbanken zeer tevreden over aanpak Wmo

  (13-09-2017)

  Inwoners van de gemeente Onderbanken die hulp nodig hebben bij onder meer huishoudelijke taken en vervoersvoorzieningen zijn zeer te spreken over de Wmo-aanpak van de gemeente. De gemeente Onderbanken vindt het belangrijk om te investeren in mensen. Daarom heeft de gemeente sinds 2015 zelfredzaamheidscoaches ingezet die op bezoek gaan bij inwoners die in aanmerking komen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo).

  Lees verder
 • Jongeren op Gezond Gewicht - Gezond leven in het groen

  (12-09-2017)

  De gemeenten Schinnen, Onderbanken en Nuth zijn JOGG-gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht). Zij vinden het belangrijk dat de kinderen die er wonen worden uitgedaagd om gezond te leven en dus lekker te bewegen en gezond te eten.
  De wereld waarin onze jeugd nu opgroeit, is een zee van verleidingen. Online voetballen is makkelijker dan op straat, ‘water’ en ‘drinken’ zijn twee verschillende dingen. Kortom: kinderen groeien op in een omgeving die uitnodigt tot veel en ongezond eten en weinig bewegen. Tijd om deze trend een halt toe te roepen. In samenwerking met vele (publieke en private) partijen kunnen we een gezond aanbod en een gezonde omgeving creëren. Juist in onze landelijke, groene omgeving liggen er volop kansen om hier mét en ook voor de jeugd invulling aan te geven. Wie doet er mee?

  Lees verder
 • WOZ-waarde openbaar

  (06-09-2017)

  Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning sinds enige tijd raadplegen via de website van de Rijksoverheid www.wozwaardeloket.nl ». Voer uw adres of postcode in op deze website om uw WOZ-waarde te vinden. Door de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen kan iedereen de WOZ-waarde van zijn huis vergelijken met de waarde van zelfgekozen andere woningen.

  Lees verder
 • Politiebureau Brunssum dicht vanwege verbouwing

  (05-09-2017)

  Het politiebureau aan de Prins Hendriklaan in Brunssum wordt de komende maanden verbouwd. Met de aanpassingen zal het politiebureau straks uitgerust zijn met meer en betere faciliteiten.

  Lees verder
 • Jongeren Op Gezond Gewicht

  (05-09-2017)
  logo JOGG Beekdaelen

  De toekomstige gemeente Beekdaelen zet via de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) aanpak de komende jaren extra in op een gezonde en beweegvriendelijke omgeving voor de jeugd. Alle lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport, welzijn etc. worden uitgenodigd om gezond eten, gezond drinken en bewegen voor jongeren gemakkelijk en leuk te maken.
  Samen vormen ze tenslotte de omgeving waarin onze kinderen opgroeien. Graag nodigen we al deze partijen uit voor de netwerkbijeenkomst op 19 september a.s., waar we met elkaar ideeën kunnen uitwisselen!

  Lees verder
 • Ons Beekdaelen maken we samen!

  (05-09-2017)

  Mogen wij u uitnodigen? Vanaf 1 januari 2019 gaat de nieuwe gemeente Beekdaelen van start. De ambitie is dat er in Beekdaelen een sterke relatie ontstaat tussen gemeente en de gemeenschap. Daarvoor wil de gemeente steeds in gesprek zijn met bewoners, verenigingen en ondernemers. Als eerste stap worden in het komende najaar in alle vijftien kerkdorpen dorpsbijeenkomsten georganiseerd waarvoor wij u hartelijk uitnodigen.

  Lees verder
 • Bijna geen restafval meer bij 100% afval scheiden

  (06-07-2017)

  Ruim 300 huishoudens uit de Rd4-gemeenten werkten de afgelopen weken mee aan het afvalexperiment ‘100-100-100’ waarbij hen werd gevraagd gedurende 100 dagen 100% afval te scheiden met als doel zo min mogelijk restafval over te houden. Elke week werd het restafval gewogen en in de afvalmeter vastgelegd om een beeld te krijgen van de hoeveel restafval die de deelnemers overhielden na het afval scheiden.

  Lees verder
 • Koninklijke Onderscheiding voor Jos Timmermans

  (05-07-2017)

  Op de vooravond van het OLS had burgemeester Odile Wolfs nog een bijzondere verrassing in petto voor schutterijvoorzitter Jos Timmermans uit Merkelbeek. Uit naam van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Willem-Alexander mocht de burgemeester de heer Timmermans een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Voortaan is de heer Timmermans Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  Lees verder
 • Bezwaren tegen verkeerscirculatieplan

  (13-06-2017)

  Zoals in de media reeds is bericht zijn er door de actiegroep VCP veel bezwaarschriften verzameld tégen het verkeerscirculatieplan. Deze zijn in behandeling genomen en worden door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie beoordeeld. De bezwaarschriftencommissie zal vervolgens advies uitbrengen aan de gemeente. Dit traject wordt zorgvuldig doorlopen. Daarnaast zal de gemeente ook de gevolgen van de veranderde verkeerscirculatie in kaart brengen door over enige tijd het aantal verkeersbewegingen op diverse plaatsen te tellen.

  We willen  benadrukken dat er in elke discussie, dus ook in de discussie rondom de gewijzigde verkeerssituatie,  respect en begrip moet blijven voor elkaars standpunten. De tegenstanders hebben recht op een zorgvuldige procedure. Echter ook de belangen en wensen van voorstanders zullen door de gemeente met de grootst mogelijke zorg worden meegewogen.

  Lees verder
 • Waarom ook alweer een gewijzigde verkeerscirculatie in Schinveld?

  (23-05-2017)

  De invoering van een aantal verkeersmaatregelen in het kader van het verkeerscirculatieplan Schinveld heeft tot nogal wat onbegrip en irritatie geleid. Bij alle negatieve aandacht ten aanzien van de hinder en (over)last die de doorvoering van dit plan heeft opgeleverd is in de diverse media onderbelicht gebleven WAAROM de gemeente een aantal maatregelen heeft genomen. Wij willen dit graag nogmaals voor u op een rij zetten zodat er een evenwichtig beeld ontstaat over de plannen met het centrum van Schinveld.

  Lees verder
 • Samen meten, monitoren en rekenen aan afvalwater

  (16-05-2017)

  De gemeenten Onderbanken, Brunssum, Simpelveld en Schinnen, Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg gaan samenwerken op het gebied van ‘Meten, Monitoren en Rekenen' in het afvalwatersysteem. Dat levert naar verwachting meer op dan alleen kostenbesparingen.

  Lees verder
 • Herinrichting gebied zweefvliegtuigclub

  (16-05-2017)

  De gemeente Onderbanken en de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club (ELZC) gaan het terrein van en rondom de zweefvliegtuigclub in Schinveld vernieuwen.
  Het gebied moet zo aantrekkelijker worden voor toeristen en recreanten, die de omgeving sinds de campagne rondom de Schinveldse bossen goed weten te vinden.

  Lees verder
 • Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart!

  (01-05-2017)

  Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart en vraag subsidie aan via de ONS-gemeenten!
  Heeft u of uw vereniging een leuk idee voor een activiteit om de samenhang voor de toekomstige gemeente Beekdaelen te versterken? Organiseert u bijvoorbeeld binnenkort een voetbaltoernooi voor alle clubs in de drie gemeenten, een wandeltocht door de drie gemeenten of een gezamenlijk toneelstuk door de toneelverenigingen in het ONS-gebied? Meld uw activiteit dan aan bij de gemeente Onderbanken, Nuth of Schinnen.

  Lees verder
 • Lintjesregen Onderbanken 2017

  (26-04-2017)

  Burgemeester Odile Wolfs mocht dit jaar drie inwoners in naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden, vanwege hun grote verdiensten voor de samenleving.

  Wij feliciteren van harte:

  • John Imming uit Schinveld
  • Harry Kuijpers uit Schinveld
  • Marion van der Zanden – van Sluijs uit Merkelbeek
  Lees verder
 • Certificering peuterspeelzaalwerk en VVE in Merkelbeek

  (25-04-2017)

  Wethouder Rens Evers bracht op 19 april een bezoek aan peuterspeelzaal ’t Pieepelke Merkelbeek.
  De aanleiding voor het bezoek was het heuglijke feit dat peuterspeelzaal ’t Pieepelke Merkelbeek sinds 1 januari 2017 een erkende VVE peuterspeelzaal is. Samen met de basisschool St. Jozef biedt de peuterspeelzaal Voor- en Vroegschoolse educatie.

  Lees verder
 • Belastingoverzicht 2017 Limburgse gemeenten brengt positieve ontwikkelingen Onderbanken in beeld

  (25-04-2017)

  Onlangs bracht de Provincie Limburg het jaarlijkse Belastingoverzicht uit. In dit overzicht staat informatie over de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen, zoals de Limburgse gemeenten die in 2017 bij de gebruikers en eigenaren van woonruimten in hun gemeente heffen. Aan de orde komen de OZB woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daarnaast worden ook vergelijkingen gemaakt tussen de gemeenten en de ontwikkelingen van de tarieven ten opzicht van voorgaand jaar.
  Het overzicht laat duidelijk de positieve ontwikkeling in Onderbanken op belastinggebied zien. Al een aantal jaren is de gemeente er in geslaagd de lokale lastendruk voor de inwoners omlaag te brengen.

  Lees verder
 • Fietsbrug N274 wordt Poort van Parkstad

  (18-04-2017)

  Provincie en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst reconstructie N274 Onderbanken

  Op woensdag 12 april hebben gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme, Mobiliteit) en wethouder Rodney Swelsen (gemeente Onderbanken) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de reconstructie van de provinciale weg (N274) in Onderbanken. Onderdeel van de reconstructie is een nieuw te bouwen fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad en wordt een landmark voor de (Eu)regio.

  Lees verder
 • Schinnen en Onderbanken gaan samen voor een gezonde en sportieve leefstijl onder jongeren

  (18-04-2017)

  Op donderdag 13 april hebben wethouder Evers (Onderbanken) en wethouder Quadvlieg (Schinnen) hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Schinnen/Onderbanken tijdens de JOGG startbijeenkomst. Uit handen van Arnout Hagens van de landelijke JOGG organisatie ontvingen zij de JOGG-gemeenteborden. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door BovenWater Food&Drinks in Onderbanken.

  Lees verder
 • Bespaar flink op je energierekening met de gratis DUW Check!

  (11-04-2017)
  logo DUW Parkstad

  Wil je thuis meer energie besparen, maar weet je niet met welke maatregelen je moet beginnen? DUW Parkstad staat voor je klaar! Vraag een gratis DUW Check (t.w.v. €250,-) van je woning aan. Een DUW Coach komt op afspraak bij je op bezoek en maakt een duurzaamheidsscan van je woning, waarna hij uitgebreid advies geeft over alle energiebesparingsmaatregelen die voor jou en je woning geschikt zijn.

  Lees verder
 • Hulpwijzernieuws maart 2017

  (14-03-2017)

  In dit Hulpwijzernieuws vindt u informatie over Cliëntondersteuning en een oproep voor het invullen van de Online-enquête Jeugdhulp.

  Lees verder
 • Schutterij St. Johannes - St. Clemens uit Merkelbeek organiseert op 2 juli 2017 het Oud-Limburgs Schuttersfeest

  (01-03-2017)
  logo OLS 2017

  Schutterij St. Johannes - St. Clemens uit Merkelbeek organiseert op 2 juli 2017 het Oud-Limburgs Schuttersfeest, het grootste cultureel-historisch evenement in Belgisch- en Nederlands-Limburg.

  Geschiedenis

  Het Oud-Limburgs Schuttersfeest is een jaarlijks terugkerend festijn, waarbij bijna alle schutterijen uit Belgisch- en Nederlands-Limburg samenkomen. De op dit moment 149 aangemelde schutterijen zijn allen aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie - het overkoepelende orgaan voor schutterijen en schuttersgilden van beide Limburgen. Het OLS heeft sinds 2008 de status van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en sinds 2014 in Nederland.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad: ook voor ondernemers!

  (14-02-2017)
  logo zonnepanelenproject Parkstad

  Speciale informatiebijeenkomst over unieke manier om uw bedrijf te verduurzamen

  Parkstad-gemeenten helpen u met verduurzamen

  Heeft u een kleinverbruikersaansluiting van 3x80 ampère en denkt u erover om uw bedrijf te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? De samenwerkende Parkstad-gemeenten zijn gestart met een Zonnepanelen-project. Wellicht is dit de ideale oplossing voor uw bedrijf.

  Lees verder
 • De gemeente gaat BuurtWhatsApp preventieborden plaatsen!

  (24-01-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de vorming van de buurtwhatsapp-groepen te stimuleren en te ondersteunen door het plaatsen van de zogenaamde BuurtWhatsApp preventieborden. Het bord geeft aan dat buurtbewoners alert zijn en elkaar bij verdachte situaties waarschuwen. De borden dienen om met name dieven respectievelijk inbrekers af te schrikken. Kortom, het college hoopt hiermee de veiligheid in uw buurt nog meer te vergroten.

  Lees verder
 • Stimuleringslening Duurzaam Thuis

  (18-01-2017)

  Vanaf 16 januari 2017 kunnen bewoners in de provincie Limburg de Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. De Provincie Limburg wil hiermee stimuleren dat eigenaar-bewoners en huurders investeren in duurzaamheids- en/of levensloopbestendigheidsmaatregelen in hun woning.

  Lees verder
 • Nieuwe beheerder voor heidekoeien in Schinveld

  (10-01-2017)

  Natuurmonumenten heeft een nieuwe beheerder voor de 9 heidekoeien op de Schinveldse Es in Schinveld gevonden. Jos Houben gaat met hulp van vrijwilligers uit Schinveld, natuurbeheer uitvoeren op de gronden van Natuurmonumenten met de heidekoeien. Natuurmonumenten stelt deze graslanden beschikbaar en helpt Jos Houben met het in stand houden van dit zeldzaam huisdierras.

  Lees verder
 • Informatiebijeenkomsten zonnepanelenproject Parkstad

  (22-12-2016)

  Goed nieuws! Alle voorbereidingen zijn afgerond. Volta Limburg is de serviceprovider die in opdracht van de Parkstad-gemeenten het project gaat uitvoeren en straks uw aanspreekpunt wordt. De hoogste tijd om u te informeren over onder meer de voorwaarden, het proces van de aanvraag tot installatie en de planning. Hiervoor is een aantal informatiebijeenkomsten gepland. Aan het einde van zo’n avond kunt u zich – indien gewenst- direct aanmelden voor deelname.

  Lees verder
 • De gemeente daagt u uit!

  (29-11-2016)

  In steeds meer gemeenten zien we initiatieven waarbij burgers aan de slag gaan met het “vergroenen” van hun (voor-)tuin. Ook de gemeente Onderbanken wil haar burgers uitdagen om met goede ideeën en initiatieven te komen om tuinen te vergroenen.

  Lees verder
 • Omnibuzz regelt vanaf 11 december 2016 het Wmo-vervoer in Limburg

  (23-11-2016)
  logo Omnibuzz

  Vanaf 11 december 2016 gaat Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo regelen. Omnibuzz is de opvolger van Regiotaxi. Dat betekent dat vanaf 11 december ook de naam Regiotaxi Limburg verdwijnt.

  Lees verder
 • Onderbanken, Nuth en Schinnen stellen unaniem herindelingsontwerp vast

  (01-11-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsontwerp vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente van ONS.

  Vanaf heden tot en met 3 januari 2017 ligt het herindelingsontwerp ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze hier op geven. Na de inzagetermijn formuleren de drie colleges een conceptreactie op de ingediende zienswijzen. Vervolgens worden deze, indien nodig, verwerkt in het herindelingsadvies dat in maart 2017 door de drie raden van Onderbanken, Nuth en Schinnen eensluidend wordt vastgesteld. Dit herindelingsadvies wordt via de Provincie aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gezamenlijk vaststellen van het herindelingsontwerp is de eerste belangrijke stap in het wettelijke traject dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe gemeente op 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Vooraankondiging ter inzagelegging stukken herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

  (25-10-2016) Lees verder
 • Begroting Onderbanken in evenwicht

  (17-10-2016)

  De programmabegroting voor Onderbanken laat een positief beeld zien. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de komende jaren in evenwicht. Er is daardoor ruimte om de lokale lastendruk omlaag te brengen en te investeren in de kernen, het landschap en voorzieningen.

  Lees verder
 • Schinveldse Bossen - Een 5-sterren wandelroute en nog veel meer

  (07-09-2016)

  In het prachtige Zuid-Limburg tegen de grens van Duitsland aan, bevinden zich de Schinveldse Bossen. De Schinveldse Bossen zijn een nog onontdekte groene parel tussen Schinveld en de Duitse Selfkant. Het natuurgebied ligt in de meest noordoostelijke punt van Zuid-Limburg en omvat het grootst aaneengesloten bosgebied van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Speciaal door dit bijzondere landschap is een 5-sterren wandelroute ontwikkeld om de geheimen zelf te ontdekken.

  Lees verder
 • Stand van zaken herindeling

  (28-07-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Sinds de gemeenteraden van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen het voornemen tot een herindeling hebben uitgesproken, zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.
  Dat is niet altijd even zichtbaar. Waar staan we nu eigenlijk? En waar wordt u als burger bij betrokken?

  Lees verder
 • Schutterij Merkelbeek wint OLS!

  (11-07-2016)

  Het gemeentebestuur van Onderbanken feliciteert schutterij St. Johannes en St. Clemens uit Merkelbeek met het winnen van het OLS!!

 • Bericht extra vluchten Awacs

  (06-07-2016)

  Onderstaande mededeling is een bericht van de NATO dat de gemeente ter informatie doorplaatst.

  Lees verder
 • Archeologie uit achtertuin 120 gemeenten in Rijksmuseum van Oudheden

  (16-06-2016)

  In het Rijksmuseum van Oudheden is vanaf 14 juni 2016 de presentatie ‘Archeologie uit je achtertuin’ te zien. In een tien meter lange ladenkast, een uitbreiding van de afdeling ‘Archeologie van Nederland’, prijken de meest uiteenlopende archeologische vondsten; één per gemeente en nu 120 in totaal.

  Lees verder
 • Onderbanken werkt niet mee aan voorgenomen bosonderhoud t.b.v. Awacs

  (25-05-2016)

  Recentelijk presenteerde Defensie een plan voor nieuw bosonderhoud in de Schinveldse bossen “In de Roet”. Dit plan behelst onder andere nieuwe bomenkap. De gemeente Onderbanken geeft aan hier niet aan mee te werken.

  Lees verder
 • Lintjesregen Onderbanken 2016

  (26-04-2016)
  mevrouw Timmermans-Tulp en burgemeester Wolfs

  Vanochtend mocht burgemeester Wolfs in naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden bij mevrouw  Herma Timmermans-Tulp uit Merkelbeek.
  Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder
 • Uitslag Oekraïne referendum

  (07-04-2016)

  Op 6 april gingen de inwoners van Onderbanken naar de stembus voor het raadgevens Oekraïne referendum.
  De uitslag in Onderbanken is als volgt:

  Totaal aantal kiesgerechtigde in de gemeente is 6.300.  Het opkomstpercentage was 34%.

  Aantal stemmen

  Soort stem Aantal
  Aantal stemmen Voor het verdrag 547
  Aantal stemmen Tegen het verdrag  1594
  Aantal blanco stemmen 5
  Aantal ongeldige stemmen 19
 • Eerste informatieavond fusie succesvol!

  (06-04-2016)

  De eerste informatieavond over de fusie tussen gemeente Schinnen en Onderbanken is positief verlopen.

  Lees verder
 • Inspiratie voor informatiebijeenkomsten

  (24-03-2016)

  Gemeente Schinnen en Onderbanken organiseren een drietal informatiebijeenkomsten over de fusie. De opzet van deze avonden is zowel informatief als interactief.

  Om u in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden, willen wij graag het bijgevoegde ‘Position Paper’ met u delen.  Dit document is bewust een conceptversie en dus niet definitief. Wij stellen uw input gedurende de informatiebijeenkomsten namelijk zeer op prijs. Graag nodigen wij u uit om het ‘Position Paper’ te lezen en uw mening erover te vormen en deze met ons te delen.

  Lees verder
 • Grootschalig zonnepanelenproject in Parkstad

  (07-03-2016)
  logo zonnepanelenprojectparkstad

  Unieke kans voor inwoners om te investeren in een energiezuinigere woning
  De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal starten gezamenlijk een zonnepanelenproject. Het biedt aan 7.250 particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Voor de deelnemers wordt alles geregeld: van installatie tot service. Ze financieren de zonnepanelen door een lening af te sluiten met de eigen gemeente tegen een lage rente. Het zonnepanelenproject is een uitwerking van de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.

  Lees verder
 • Vertraging uitbetaling restitutie €26 per inwoner

  (03-03-2016)

  Recent hebben wij u laten weten dat u eind februari een bedrag van 26 euro per gezinslid krijgt overgemaakt. Het totale bedrag van de uitbetaling is gerelateerd aan het aantal gezinsleden per 1 januari 2015. Wegens technische problemen blijkt het pas mogelijk om in de week van 7 maart tot betaling over te gaan. Excuses voor de vertraging en de mogelijke verwarring.

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Emmastraat 58 Schinveld

  (03-03-2016)

  Besluit

  De burgemeester van de gemeente Onderbanken heeft op grond van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, alsmede op grond van het Damoclesbeleid gemeente Onderbanken 2014, het pand gelegen aan de EMMASTRAAT 58 te Schinveld, met ingang van 18 februari 2016 om 14.00 uur voor de duur van 3 maanden gesloten. Deze maatregel is getroffen in verband met het vervaardigen van softdrugs in het pand.

  Lees verder
 • Groen licht voor fusie Onderbanken en Schinnen

  (21-12-2015)

  Op 17 december 2015 hebben de gemeenteraden van Onderbanken en Schinnen elk het intentiebesluit tot fusie genomen. Het voorstel lag in beide gemeenten gelijktijdig voor. Met dit besluit wordt een traject ingezet dat leidt tot een bestuurlijke fusie (herindeling) van beide gemeenten per 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Aanpassing verkeersmaatregelen Hoogenboschweg

  (17-12-2015)

  Sinds september 2015 vinden werkzaamheden voor de Buitenring aan de Hoogenboschweg te Brunssum plaats. Hierbij is een omleidingsroute voorzien. Helaas blijkt dat veel verkeer geen gebruik maakt van de omleidingsroute en zijn eigen route door de woonkern Schinveld kiest. Dit heeft in Schinveld voor veel overlast gezorgd van met name vrachtverkeer.

  Lees verder
 • Reconstructie Kloosterlaan en omgeving

  (12-11-2015)

  Infrastructuur rondom BMV wordt opnieuw ingericht.

  Lees verder
 • Opvang en hulp aan vluchtelingen

  (02-11-2015)

  Nederland heeft de laatste maanden te maken met een toename van het aantal vluchtelingen. Daarover worden verschillende vragen gesteld, variërend van: ‘Krijgen we ook vluchtelingen in onze gemeente?’ tot ‘Hoe kan ik helpen?’ Deze vragen spelen ook in onze gemeente. We informeren u graag over de huidige stand van zaken.

  Lees verder
Archief