Nieuwsberichten

Home > Nieuws en bekendmakingen > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Op deze pagina staan de actuele nieuwsberichten van de gemeente Onderbanken. U kunt ons nieuws ook volgen via Onderbanken Journaal, Twitter » en Facebook ».

Bekijk de laatste versie van het Onderbanken Journaal.

 • Vanaf 21 augustus reconstructiewerkzaamheden Douve en Belenweg in Merkelbeek

  (18-08-2017)

  Vanaf maandag 21 augustus a.s. wordt gestart met reconstructiewerkzaamheden ter plaatse van de Douve en de Belenweg in Merkelbeek. Om de overlast voor de omgeving zo kort mogelijk te houden worden beide werken gelijktijdig uitgevoerd.
  Vanaf maandag de 21ste is gedurende een periode van circa 5 weken de doorgaande weg door Merkelbeek, ter plaatse van de Douve, afgesloten. Hiervoor is een omleiding ingesteld via de N276.

  Lees verder
 • Tegemoetkoming chronisch zieken 2017 vanaf 1 september tot 1 december 2017 aan te vragen

  (16-08-2017)

  Voor 2017 heeft de gemeente Onderbanken een regeling vastgesteld om chronisch zieken en gehandicapten te compenseren met een bedrag van 150 euro. Van 1 september tot 1 december 2017 kunnen aanvragen voor 2017 worden ingediend.

  Lees verder
 • HRT Nationale Wandeldag zondag 24 september 2017

  (15-08-2017)

  Op zondag 24 september wordt in onze toekomstige gemeente Beekdaelen de 4e editie georganiseerd van het landelijke wandelevenement De HRT Nationale Wandeldag. Startpunt is Kasteel Amstenrade. Ook in Noord-Brabant worden dit jaar routes van de Wandeldag gelopen. Deelname is gratis.

  Lees verder
 • Uitnodiging commissievergadering REF 28 augustus 2017

  (15-08-2017)

  Op maandag 28 augustus 2017 is er een openbare commissievergadering Ruimtelijke Ordening, Economie en Financiën (REF). De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
  Indien u gebruik wilt maken van het meespreekrecht kunt u dit aan de griffier M. Richter vóór de vergadering aangeven (tel. 045-5278725 of griffie@onderbanken.nl).

  Lees verder
 • Uitnodiging commissievergadering SAZ 29 augustus 2017

  (15-08-2017)

  Op dinsdag 29 augustus 2017 is er een openbare commissievergadering Samenleving en Algemene Zaken (SAZ). De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.
  Indien u gebruik wilt maken van het meespreekrecht kunt u dit aan de griffier M. Richter vóór de vergadering aangeven (tel. 045-5278725 of griffie@onderbanken.nl).

  Lees verder
 • Bezwaren tegen verkeerscirculatieplan kern Schinveld

  (02-08-2017)

  Het college heeft recentelijk ruim 2200 bezwaarschriften ontvangen tegen het verkeerscirculatieplan voor de kern Schinveld. Voor de advisering over deze bezwaarschriften heeft het college van burgemeester & wethouders een externe adviescommissie in het leven geroepen, de bezwarencommissie VONSS. Momenteel liggen de ingediende bezwaarschriften tegen het verkeerscirculatieplan ter advisering bij deze bezwarencommissie. Zo toetst de bezwarencommissie op dit moment of de bezwaarschriften ‘ontvankelijk zijn’. Dit wil zeggen dat de commissie nagaat of de indiener kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van de wet*. Haar advies hierover legt de commissie aan het college voor. Vervolgens beslist het college of hij het advies overneemt en dit vertaalt in een beslissing op bezwaar. Dit besluit wordt zo spoedig mogelijk medegedeeld aan bezwaarmakers.

  Lees verder
 • Bijna geen restafval meer bij 100% afval scheiden

  (06-07-2017)

  Ruim 300 huishoudens uit de Rd4-gemeenten werkten de afgelopen weken mee aan het afvalexperiment ‘100-100-100’ waarbij hen werd gevraagd gedurende 100 dagen 100% afval te scheiden met als doel zo min mogelijk restafval over te houden. Elke week werd het restafval gewogen en in de afvalmeter vastgelegd om een beeld te krijgen van de hoeveel restafval die de deelnemers overhielden na het afval scheiden.

  Lees verder
 • Koninklijke Onderscheiding voor Jos Timmermans

  (05-07-2017)

  Op de vooravond van het OLS had burgemeester Odile Wolfs nog een bijzondere verrassing in petto voor schutterijvoorzitter Jos Timmermans uit Merkelbeek. Uit naam van Zijne Koninklijke Hoogheid, Koning Willem-Alexander mocht de burgemeester de heer Timmermans een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Voortaan is de heer Timmermans Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  Lees verder
 • Voorkom woninginbraak, ook tijdens evenementen!

  (27-06-2017)

  Tijdens de vakantieperioden maar ook tijdens evenementen vinden in onze gemeente woninginbraken en diefstallen plaats. De politie doet er alles aan om deze criminelen te pakken. Maar u kunt zelf ook wat doen om de kans op een geslaagde inbraak of diefstal van uw spullen te verkleinen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een groot aantal woninginbraken eenvoudig hadden kunnen worden voorkomen en wel door een paar simpele maatregelen te treffen. 

  Lees verder
 • De gemeente daagt u uit!

  (20-06-2017)

  In steeds meer gemeenten zien we initiatieven waarbij burgers aan de slag gaan met het “vergroenen” van hun (voor-)tuin. Ook de gemeente Onderbanken wil haar burgers uitdagen om met goede ideeën en initiatieven te komen om tuinen te vergroenen.

  Lees verder
 • Taxus tegen kanker

  (20-06-2017)

  In de periode van donderdag 15 juni t/m donderdag 31 augustus 2017 kunnen inwoners van de Rd4-gemeenten snoeisel van de taxushaag in speciaal daarvoor op de Rd4-milieuparken geplaatste containers deponeren ten behoeve van de actie ‘Vergroot de Hoop’. Alle 7 Rd4-milieuparken doen mee, te weten: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Margraten, Rijckholt en Vaals.

  Lees verder
 • Muurschildering van wereldfaam in Schinveld

  (19-06-2017)

  De wereldberoemde kunstenaar Alex Senna uit Brazilië heeft een karakteristieke mural gemaakt in Schinveld. De loods van het zweefvliegveld is beschilderd met een zwart-wit patroon in de vorm van een man die de jongensdroom heeft om als piloot de wijde wereld te verkennen.

  Lees verder
 • Bezwaren tegen verkeerscirculatieplan

  (13-06-2017)

  Zoals in de media reeds is bericht zijn er door de actiegroep VCP veel bezwaarschriften verzameld tégen het verkeerscirculatieplan. Deze zijn in behandeling genomen en worden door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie beoordeeld. De bezwaarschriftencommissie zal vervolgens advies uitbrengen aan de gemeente. Dit traject wordt zorgvuldig doorlopen. Daarnaast zal de gemeente ook de gevolgen van de veranderde verkeerscirculatie in kaart brengen door over enige tijd het aantal verkeersbewegingen op diverse plaatsen te tellen.

  We willen  benadrukken dat er in elke discussie, dus ook in de discussie rondom de gewijzigde verkeerssituatie,  respect en begrip moet blijven voor elkaars standpunten. De tegenstanders hebben recht op een zorgvuldige procedure. Echter ook de belangen en wensen van voorstanders zullen door de gemeente met de grootst mogelijke zorg worden meegewogen.

  Lees verder
 • Wethouder Evers nieuwe voorzitter Stichting De NOR

  (06-06-2017)

  Rens Evers is de nieuwe voorzitter van Stichting De NOR in Heerlen. De wethouder volgt Kelly Regterschot op die onlangs directeur is geworden van IBA Parkstad en zich daardoor als voorzitter heeft moeten terugtrekken.

  Lees verder
 • Waarom ook alweer een gewijzigde verkeerscirculatie in Schinveld?

  (23-05-2017)

  De invoering van een aantal verkeersmaatregelen in het kader van het verkeerscirculatieplan Schinveld heeft tot nogal wat onbegrip en irritatie geleid. Bij alle negatieve aandacht ten aanzien van de hinder en (over)last die de doorvoering van dit plan heeft opgeleverd is in de diverse media onderbelicht gebleven WAAROM de gemeente een aantal maatregelen heeft genomen. Wij willen dit graag nogmaals voor u op een rij zetten zodat er een evenwichtig beeld ontstaat over de plannen met het centrum van Schinveld.

  Lees verder
 • Herinrichting gebied zweefvliegtuigclub

  (16-05-2017)

  De gemeente Onderbanken en de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club (ELZC) gaan het terrein van en rondom de zweefvliegtuigclub in Schinveld vernieuwen.
  Het gebied moet zo aantrekkelijker worden voor toeristen en recreanten, die de omgeving sinds de campagne rondom de Schinveldse bossen goed weten te vinden.

  Lees verder
 • Samen meten, monitoren en rekenen aan afvalwater

  (16-05-2017)

  De gemeenten Onderbanken, Brunssum, Simpelveld en Schinnen, Waterschap Limburg en het Waterschapsbedrijf Limburg gaan samenwerken op het gebied van ‘Meten, Monitoren en Rekenen' in het afvalwatersysteem. Dat levert naar verwachting meer op dan alleen kostenbesparingen.

  Lees verder
 • Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart!

  (01-05-2017)

  Zet uw verenigingsactiviteit Beekdaelen op de kaart en vraag subsidie aan via de ONS-gemeenten!
  Heeft u of uw vereniging een leuk idee voor een activiteit om de samenhang voor de toekomstige gemeente Beekdaelen te versterken? Organiseert u bijvoorbeeld binnenkort een voetbaltoernooi voor alle clubs in de drie gemeenten, een wandeltocht door de drie gemeenten of een gezamenlijk toneelstuk door de toneelverenigingen in het ONS-gebied? Meld uw activiteit dan aan bij de gemeente Onderbanken, Nuth of Schinnen.

  Lees verder
 • Lintjesregen Onderbanken 2017

  (26-04-2017)

  Burgemeester Odile Wolfs mocht dit jaar drie inwoners in naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden, vanwege hun grote verdiensten voor de samenleving.

  Wij feliciteren van harte:

  • John Imming uit Schinveld
  • Harry Kuijpers uit Schinveld
  • Marion van der Zanden – van Sluijs uit Merkelbeek
  Lees verder
 • Certificering peuterspeelzaalwerk en VVE in Merkelbeek

  (25-04-2017)

  Wethouder Rens Evers bracht op 19 april een bezoek aan peuterspeelzaal ’t Pieepelke Merkelbeek.
  De aanleiding voor het bezoek was het heuglijke feit dat peuterspeelzaal ’t Pieepelke Merkelbeek sinds 1 januari 2017 een erkende VVE peuterspeelzaal is. Samen met de basisschool St. Jozef biedt de peuterspeelzaal Voor- en Vroegschoolse educatie.

  Lees verder
 • Belastingoverzicht 2017 Limburgse gemeenten brengt positieve ontwikkelingen Onderbanken in beeld

  (25-04-2017)

  Onlangs bracht de Provincie Limburg het jaarlijkse Belastingoverzicht uit. In dit overzicht staat informatie over de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen, zoals de Limburgse gemeenten die in 2017 bij de gebruikers en eigenaren van woonruimten in hun gemeente heffen. Aan de orde komen de OZB woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daarnaast worden ook vergelijkingen gemaakt tussen de gemeenten en de ontwikkelingen van de tarieven ten opzicht van voorgaand jaar.
  Het overzicht laat duidelijk de positieve ontwikkeling in Onderbanken op belastinggebied zien. Al een aantal jaren is de gemeente er in geslaagd de lokale lastendruk voor de inwoners omlaag te brengen.

  Lees verder
 • Fietsbrug N274 wordt Poort van Parkstad

  (18-04-2017)

  Provincie en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst reconstructie N274 Onderbanken

  Op woensdag 12 april hebben gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme, Mobiliteit) en wethouder Rodney Swelsen (gemeente Onderbanken) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de reconstructie van de provinciale weg (N274) in Onderbanken. Onderdeel van de reconstructie is een nieuw te bouwen fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad en wordt een landmark voor de (Eu)regio.

  Lees verder
 • Schinnen en Onderbanken gaan samen voor een gezonde en sportieve leefstijl onder jongeren

  (18-04-2017)

  Op donderdag 13 april hebben wethouder Evers (Onderbanken) en wethouder Quadvlieg (Schinnen) hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Schinnen/Onderbanken tijdens de JOGG startbijeenkomst. Uit handen van Arnout Hagens van de landelijke JOGG organisatie ontvingen zij de JOGG-gemeenteborden. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door BovenWater Food&Drinks in Onderbanken.

  Lees verder
 • Bespaar flink op je energierekening met de gratis DUW Check!

  (11-04-2017)
  logo DUW Parkstad

  Wil je thuis meer energie besparen, maar weet je niet met welke maatregelen je moet beginnen? DUW Parkstad staat voor je klaar! Vraag een gratis DUW Check (t.w.v. €250,-) van je woning aan. Een DUW Coach komt op afspraak bij je op bezoek en maakt een duurzaamheidsscan van je woning, waarna hij uitgebreid advies geeft over alle energiebesparingsmaatregelen die voor jou en je woning geschikt zijn.

  Lees verder
 • Buitenring waarschijnlijk eerder dan 2021 gereed

  (28-03-2017)
  logo Buitenring Parkstad Limburg

  De Provincie Limburg kan - eerder dan verwacht - beschikken over de laatste stukken grond die nodig zijn voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Voor de 26 kilometer lange Buitenring moesten meer dan 1000 percelen worden verworven. In totaal ruim 300 dossiers. In alle dossiers, op één na, is de grond  op minnelijke wijze verworven. In het geval van dat ene dossier is een onteigeningsprocedure opgestart. Deze procedure is afgelopen week in het voordeel van de Provincie Limburg afgerond. Daarmee kan nu de gehele Buitenring worden aangelegd. De eerdere beschikbaarheid van de gronden, maakt het mogelijk om de volledige Buitenring Parkstad Limburg eerder dan 2021 te openen.

  Lees verder
 • Onderzoek naar welbevinden kinderen ONS gemeenten

  (21-03-2017)

  De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen vinden het belangrijk dat kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. Niet alleen op school maar ook na school, bijvoorbeeld bij de vereniging waarvan ze lid zijn. Bureau Daankracht inventariseert daarom, op verzoek van de gemeenten, hoe het binnen de gemeentegrenzen is gesteld met het welbevinden van kinderen zowel op school als binnen het verenigingsleven.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad Limburg

  (21-03-2017)
  logo zonnepanelenparkstad Limburg

  Op 20 maart 2017 zijn bij de familie Van den Anker uit Schinveld 10 zonnepanelen in gebruik genomen. De woning van de familie Van den Anker is hiermee een van de eerste woningen in Onderbanken die binnen de kaders van het zonnepanelenproject Parkstad een bijdrage levert aan duurzaamheid.

  Lees verder
 • Hulpwijzernieuws maart 2017

  (14-03-2017)

  In dit Hulpwijzernieuws vindt u informatie over Cliëntondersteuning en een oproep voor het invullen van de Online-enquête Jeugdhulp.

  Lees verder
 • BuurtWhatsApp borden geplaatst

  (07-03-2017)

  In februari 2016 werd in Onderbanken de aftrap gegeven voor de invoering van de BuurtWhatsApp. Nu, ruim een jaar later werd na een verzoek van een aantal inwoners en een motie in de gemeenteraad besloten de preventieve werking van de BuurtWhatsApp extra kracht bij te zetten door het plaatsen van Waarschuwingsborden.

  Lees verder
 • Schutterij St. Johannes - St. Clemens uit Merkelbeek organiseert op 2 juli 2017 het Oud-Limburgs Schuttersfeest

  (01-03-2017)
  logo OLS 2017

  Schutterij St. Johannes - St. Clemens uit Merkelbeek organiseert op 2 juli 2017 het Oud-Limburgs Schuttersfeest, het grootste cultureel-historisch evenement in Belgisch- en Nederlands-Limburg.

  Geschiedenis

  Het Oud-Limburgs Schuttersfeest is een jaarlijks terugkerend festijn, waarbij bijna alle schutterijen uit Belgisch- en Nederlands-Limburg samenkomen. De op dit moment 149 aangemelde schutterijen zijn allen aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie - het overkoepelende orgaan voor schutterijen en schuttersgilden van beide Limburgen. Het OLS heeft sinds 2008 de status van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en sinds 2014 in Nederland.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad: ook voor ondernemers!

  (14-02-2017)
  logo zonnepanelenproject Parkstad

  Speciale informatiebijeenkomst over unieke manier om uw bedrijf te verduurzamen

  Parkstad-gemeenten helpen u met verduurzamen

  Heeft u een kleinverbruikersaansluiting van 3x80 ampère en denkt u erover om uw bedrijf te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? De samenwerkende Parkstad-gemeenten zijn gestart met een Zonnepanelen-project. Wellicht is dit de ideale oplossing voor uw bedrijf.

  Lees verder
 • De gemeente gaat BuurtWhatsApp preventieborden plaatsen!

  (24-01-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de vorming van de buurtwhatsapp-groepen te stimuleren en te ondersteunen door het plaatsen van de zogenaamde BuurtWhatsApp preventieborden. Het bord geeft aan dat buurtbewoners alert zijn en elkaar bij verdachte situaties waarschuwen. De borden dienen om met name dieven respectievelijk inbrekers af te schrikken. Kortom, het college hoopt hiermee de veiligheid in uw buurt nog meer te vergroten.

  Lees verder
 • Onderbanken-Hartveilig doet oproep voor nieuwe AED-locatie en vrijwilligers in Bingelrade

  (24-01-2017)
  logo Hartveilig

  ‘Onderbanken - Hartveilig’ doet ten behoeve van het Project in Bingelrade de volgende oproep:

  Voor de kern Bingelrade is het project ‘Onderbanken-Hartveilig’ op zoek naar:

  1. een nieuwe locatie voor de AED in ‘Bingelrade Noord’
  2. vrijwilligers voor het project in Bingelrade.
  Lees verder
 • Stimuleringslening Duurzaam Thuis

  (18-01-2017)

  Vanaf 16 januari 2017 kunnen bewoners in de provincie Limburg de Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. De Provincie Limburg wil hiermee stimuleren dat eigenaar-bewoners en huurders investeren in duurzaamheids- en/of levensloopbestendigheidsmaatregelen in hun woning.

  Lees verder
 • Nieuwe beheerder voor heidekoeien in Schinveld

  (10-01-2017)

  Natuurmonumenten heeft een nieuwe beheerder voor de 9 heidekoeien op de Schinveldse Es in Schinveld gevonden. Jos Houben gaat met hulp van vrijwilligers uit Schinveld, natuurbeheer uitvoeren op de gronden van Natuurmonumenten met de heidekoeien. Natuurmonumenten stelt deze graslanden beschikbaar en helpt Jos Houben met het in stand houden van dit zeldzaam huisdierras.

  Lees verder
 • Informatiebijeenkomsten zonnepanelenproject Parkstad

  (22-12-2016)

  Goed nieuws! Alle voorbereidingen zijn afgerond. Volta Limburg is de serviceprovider die in opdracht van de Parkstad-gemeenten het project gaat uitvoeren en straks uw aanspreekpunt wordt. De hoogste tijd om u te informeren over onder meer de voorwaarden, het proces van de aanvraag tot installatie en de planning. Hiervoor is een aantal informatiebijeenkomsten gepland. Aan het einde van zo’n avond kunt u zich – indien gewenst- direct aanmelden voor deelname.

  Lees verder
 • De gemeente daagt u uit!

  (29-11-2016)

  In steeds meer gemeenten zien we initiatieven waarbij burgers aan de slag gaan met het “vergroenen” van hun (voor-)tuin. Ook de gemeente Onderbanken wil haar burgers uitdagen om met goede ideeën en initiatieven te komen om tuinen te vergroenen.

  Lees verder
 • Omnibuzz regelt vanaf 11 december 2016 het Wmo-vervoer in Limburg

  (23-11-2016)
  logo Omnibuzz

  Vanaf 11 december 2016 gaat Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo regelen. Omnibuzz is de opvolger van Regiotaxi. Dat betekent dat vanaf 11 december ook de naam Regiotaxi Limburg verdwijnt.

  Lees verder
 • Wilt u een scootmobiel of rolstoel lenen?

  (15-11-2016)

  Dat kan! De scootmobielenpool is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Onderbanken.
  Waar? De scootmobielenpool bevindt zich in het Cicero Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 in Schinveld.

  Lees verder
 • Onderbanken, Nuth en Schinnen stellen unaniem herindelingsontwerp vast

  (01-11-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsontwerp vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente van ONS.

  Vanaf heden tot en met 3 januari 2017 ligt het herindelingsontwerp ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze hier op geven. Na de inzagetermijn formuleren de drie colleges een conceptreactie op de ingediende zienswijzen. Vervolgens worden deze, indien nodig, verwerkt in het herindelingsadvies dat in maart 2017 door de drie raden van Onderbanken, Nuth en Schinnen eensluidend wordt vastgesteld. Dit herindelingsadvies wordt via de Provincie aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gezamenlijk vaststellen van het herindelingsontwerp is de eerste belangrijke stap in het wettelijke traject dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe gemeente op 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Vooraankondiging ter inzagelegging stukken herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

  (25-10-2016) Lees verder
 • Begroting Onderbanken in evenwicht

  (17-10-2016)

  De programmabegroting voor Onderbanken laat een positief beeld zien. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de komende jaren in evenwicht. Er is daardoor ruimte om de lokale lastendruk omlaag te brengen en te investeren in de kernen, het landschap en voorzieningen.

  Lees verder
 • Schinveldse Bossen - Een 5-sterren wandelroute en nog veel meer

  (07-09-2016)

  In het prachtige Zuid-Limburg tegen de grens van Duitsland aan, bevinden zich de Schinveldse Bossen. De Schinveldse Bossen zijn een nog onontdekte groene parel tussen Schinveld en de Duitse Selfkant. Het natuurgebied ligt in de meest noordoostelijke punt van Zuid-Limburg en omvat het grootst aaneengesloten bosgebied van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Speciaal door dit bijzondere landschap is een 5-sterren wandelroute ontwikkeld om de geheimen zelf te ontdekken.

  Lees verder
 • Stand van zaken herindeling

  (28-07-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Sinds de gemeenteraden van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen het voornemen tot een herindeling hebben uitgesproken, zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.
  Dat is niet altijd even zichtbaar. Waar staan we nu eigenlijk? En waar wordt u als burger bij betrokken?

  Lees verder
 • Schutterij Merkelbeek wint OLS!

  (11-07-2016)

  Het gemeentebestuur van Onderbanken feliciteert schutterij St. Johannes en St. Clemens uit Merkelbeek met het winnen van het OLS!!

 • Bericht extra vluchten Awacs

  (06-07-2016)

  Onderstaande mededeling is een bericht van de NATO dat de gemeente ter informatie doorplaatst.

  Lees verder
 • Archeologie uit achtertuin 120 gemeenten in Rijksmuseum van Oudheden

  (16-06-2016)

  In het Rijksmuseum van Oudheden is vanaf 14 juni 2016 de presentatie ‘Archeologie uit je achtertuin’ te zien. In een tien meter lange ladenkast, een uitbreiding van de afdeling ‘Archeologie van Nederland’, prijken de meest uiteenlopende archeologische vondsten; één per gemeente en nu 120 in totaal.

  Lees verder
 • Onderbanken werkt niet mee aan voorgenomen bosonderhoud t.b.v. Awacs

  (25-05-2016)

  Recentelijk presenteerde Defensie een plan voor nieuw bosonderhoud in de Schinveldse bossen “In de Roet”. Dit plan behelst onder andere nieuwe bomenkap. De gemeente Onderbanken geeft aan hier niet aan mee te werken.

  Lees verder
 • Lintjesregen Onderbanken 2016

  (26-04-2016)
  mevrouw Timmermans-Tulp en burgemeester Wolfs

  Vanochtend mocht burgemeester Wolfs in naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden bij mevrouw  Herma Timmermans-Tulp uit Merkelbeek.
  Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder
 • Uitslag Oekraïne referendum

  (07-04-2016)

  Op 6 april gingen de inwoners van Onderbanken naar de stembus voor het raadgevens Oekraïne referendum.
  De uitslag in Onderbanken is als volgt:

  Totaal aantal kiesgerechtigde in de gemeente is 6.300.  Het opkomstpercentage was 34%.

  Aantal stemmen

  Soort stem Aantal
  Aantal stemmen Voor het verdrag 547
  Aantal stemmen Tegen het verdrag  1594
  Aantal blanco stemmen 5
  Aantal ongeldige stemmen 19
 • Eerste informatieavond fusie succesvol!

  (06-04-2016)

  De eerste informatieavond over de fusie tussen gemeente Schinnen en Onderbanken is positief verlopen.

  Lees verder
 • Inspiratie voor informatiebijeenkomsten

  (24-03-2016)

  Gemeente Schinnen en Onderbanken organiseren een drietal informatiebijeenkomsten over de fusie. De opzet van deze avonden is zowel informatief als interactief.

  Om u in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden, willen wij graag het bijgevoegde ‘Position Paper’ met u delen.  Dit document is bewust een conceptversie en dus niet definitief. Wij stellen uw input gedurende de informatiebijeenkomsten namelijk zeer op prijs. Graag nodigen wij u uit om het ‘Position Paper’ te lezen en uw mening erover te vormen en deze met ons te delen.

  Lees verder
 • Grootschalig zonnepanelenproject in Parkstad

  (07-03-2016)
  logo zonnepanelenprojectparkstad

  Unieke kans voor inwoners om te investeren in een energiezuinigere woning
  De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal starten gezamenlijk een zonnepanelenproject. Het biedt aan 7.250 particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Voor de deelnemers wordt alles geregeld: van installatie tot service. Ze financieren de zonnepanelen door een lening af te sluiten met de eigen gemeente tegen een lage rente. Het zonnepanelenproject is een uitwerking van de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.

  Lees verder
 • Vertraging uitbetaling restitutie €26 per inwoner

  (03-03-2016)

  Recent hebben wij u laten weten dat u eind februari een bedrag van 26 euro per gezinslid krijgt overgemaakt. Het totale bedrag van de uitbetaling is gerelateerd aan het aantal gezinsleden per 1 januari 2015. Wegens technische problemen blijkt het pas mogelijk om in de week van 7 maart tot betaling over te gaan. Excuses voor de vertraging en de mogelijke verwarring.

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Emmastraat 58 Schinveld

  (03-03-2016)

  Besluit

  De burgemeester van de gemeente Onderbanken heeft op grond van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, alsmede op grond van het Damoclesbeleid gemeente Onderbanken 2014, het pand gelegen aan de EMMASTRAAT 58 te Schinveld, met ingang van 18 februari 2016 om 14.00 uur voor de duur van 3 maanden gesloten. Deze maatregel is getroffen in verband met het vervaardigen van softdrugs in het pand.

  Lees verder
 • Groen licht voor fusie Onderbanken en Schinnen

  (21-12-2015)

  Op 17 december 2015 hebben de gemeenteraden van Onderbanken en Schinnen elk het intentiebesluit tot fusie genomen. Het voorstel lag in beide gemeenten gelijktijdig voor. Met dit besluit wordt een traject ingezet dat leidt tot een bestuurlijke fusie (herindeling) van beide gemeenten per 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Aanpassing verkeersmaatregelen Hoogenboschweg

  (17-12-2015)

  Sinds september 2015 vinden werkzaamheden voor de Buitenring aan de Hoogenboschweg te Brunssum plaats. Hierbij is een omleidingsroute voorzien. Helaas blijkt dat veel verkeer geen gebruik maakt van de omleidingsroute en zijn eigen route door de woonkern Schinveld kiest. Dit heeft in Schinveld voor veel overlast gezorgd van met name vrachtverkeer.

  Lees verder
 • Reconstructie Kloosterlaan en omgeving

  (12-11-2015)

  Infrastructuur rondom BMV wordt opnieuw ingericht.

  Lees verder
 • Opvang en hulp aan vluchtelingen

  (02-11-2015)

  Nederland heeft de laatste maanden te maken met een toename van het aantal vluchtelingen. Daarover worden verschillende vragen gesteld, variërend van: ‘Krijgen we ook vluchtelingen in onze gemeente?’ tot ‘Hoe kan ik helpen?’ Deze vragen spelen ook in onze gemeente. We informeren u graag over de huidige stand van zaken.

  Lees verder
Archief