Nieuwsberichten

Home > Nieuws en bekendmakingen > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Op deze pagina staan de actuele nieuwsberichten van de gemeente Onderbanken. U kunt ons nieuws ook volgen via Onderbanken Journaal, Twitter » en Facebook ».

Bekijk de laatste versie van het Onderbanken Journaal.

 • Gemeentehuis gesloten op Koningsdag 27 april en vrijdag 28 april

  (26-04-2017)

  In verband met Koningsdag is het gemeentehuis op donderdag 27 en vrijdag 28 april 2017 gesloten.

  In crisissituaties jeugdzorg kunt u contact opnemen met Sensoor Telehulpverlening Limburg, telefoonnummer 088-007 29 90. Dit nummer is enkel bedoeld in geval van crisis!

  Vanaf maandag 1 mei is het gemeentehuis en de spoedeisende hulp jeugdzorg weer op de gebruikelijke wijze bereikbaar.

 • Lintjesregen Onderbanken 2017

  (26-04-2017)

  Burgemeester Odile Wolfs mocht dit jaar drie inwoners in naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden, vanwege hun grote verdiensten voor de samenleving.

  Wij feliciteren van harte:

  • John Imming uit Schinveld
  • Harry Kuijpers uit Schinveld
  • Marion van der Zanden – van Sluijs uit Merkelbeek
  Lees verder
 • Reiniging en inspectie straatkolken in mei 2017

  (26-04-2017)
  logo Rd4

  In de maand mei worden door Rd4 in opdracht van de gemeente Onderbanken een groot aantal straatkolken in de gemeente gereinigd en geïnspecteerd. De werkzaamheden starten in week 18 in de kern Schinveld en zullen eind week 19 in de kern Merkelbeek eindigen.
  De exacte planning per dorpskern vindt u terug in onderstaand overzicht.

  Lees verder
 • Leer ONS kennen en steun ALS!

  (25-04-2017)

  ALS Team Limburg en gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen organiseren op zondag 7 mei de ALS Fietsdag Limburg. Iedereen kan dan op een leuke, sportieve en gezellige manier kennismaken met wat de nieuwe gemeente te bieden heeft. Schrijf je nu in!

  Kies je voor een familietocht (35km)of de toertocht (90km)? Het maakt niet uit welke tocht je kiest, de volledige opbrengsten worden gedoneerd aan stichting ALS. Jij fiets toch zeker ook mee?

  Kijk voor alle informatie op www.alsfietsdaglimburg.nl.

  De flyer kunt u hieronder downloaden.

  Lees verder
 • Certificering peuterspeelzaalwerk en VVE in Merkelbeek

  (25-04-2017)

  Wethouder Rens Evers bracht op 19 april een bezoek aan peuterspeelzaal ’t Pieepelke Merkelbeek.
  De aanleiding voor het bezoek was het heuglijke feit dat peuterspeelzaal ’t Pieepelke Merkelbeek sinds 1 januari 2017 een erkende VVE peuterspeelzaal is. Samen met de basisschool St. Jozef biedt de peuterspeelzaal Voor- en Vroegschoolse educatie.

  Lees verder
 • Belastingoverzicht 2017 Limburgse gemeenten brengt positieve ontwikkelingen Onderbanken in beeld

  (25-04-2017)

  Onlangs bracht de Provincie Limburg het jaarlijkse Belastingoverzicht uit. In dit overzicht staat informatie over de drie belangrijkste gemeentelijke belastingen, zoals de Limburgse gemeenten die in 2017 bij de gebruikers en eigenaren van woonruimten in hun gemeente heffen. Aan de orde komen de OZB woningen, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Daarnaast worden ook vergelijkingen gemaakt tussen de gemeenten en de ontwikkelingen van de tarieven ten opzicht van voorgaand jaar.
  Het overzicht laat duidelijk de positieve ontwikkeling in Onderbanken op belastinggebied zien. Al een aantal jaren is de gemeente er in geslaagd de lokale lastendruk voor de inwoners omlaag te brengen.

  Lees verder
 • Uitnodiging openbare raadsvergadering donderdag 11 mei 2017

  (25-04-2017)

  Op donderdag 11 mei 2017 komt de gemeenteraad van Onderbanken bijeen voor een openbare raadsvergadering. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Hieronder leest u, onder voorbehoud, welke onderwerpen aan bod komen. De stukken die bij deze agendapunten horen, kunt u raadplegen op onze website of in het gemeentehuis bekijken.

  Lees verder
 • Vacature Burgerlid AWACS-commissie

  (24-04-2017)

  Het college van de gemeente Onderbanken roept burgers van de gemeente Onderbanken op te kandideren voor burgerlid AWACS-commissie.

  Lees verder
 • Beekdaelen Doet!

  (19-04-2017)

  De ONS gemeenten (Onderbanken, Nuth en Schinnen) zijn op zoek naar maatschappelijke projecten in de drie gemeenten. Medewerkers willen op 18 mei ook eens op een andere manier een steentje bijdragen aan de nieuwe gemeente Beekdaelen. Dit willen we letterlijk doen door onze mouwen op te stropen en mee te werken bij verschillende werkzaamheden en projecten met een maatschappelijk doel.

  Lees verder
 • Fietsbrug N274 wordt Poort van Parkstad

  (18-04-2017)

  Provincie en gemeente ondertekenen samenwerkingsovereenkomst reconstructie N274 Onderbanken

  Op woensdag 12 april hebben gedeputeerde Eric Geurts (Toerisme, Mobiliteit) en wethouder Rodney Swelsen (gemeente Onderbanken) de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de reconstructie van de provinciale weg (N274) in Onderbanken. Onderdeel van de reconstructie is een nieuw te bouwen fietsbrug ter hoogte van de turborotonde N274-Jabeekerstraat. Deze fietsbrug is aangemerkt als een project van IBA Parkstad en wordt een landmark voor de (Eu)regio.

  Lees verder
 • Schinnen en Onderbanken gaan samen voor een gezonde en sportieve leefstijl onder jongeren

  (18-04-2017)

  Op donderdag 13 april hebben wethouder Evers (Onderbanken) en wethouder Quadvlieg (Schinnen) hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Schinnen/Onderbanken tijdens de JOGG startbijeenkomst. Uit handen van Arnout Hagens van de landelijke JOGG organisatie ontvingen zij de JOGG-gemeenteborden. De bijeenkomst werd mede mogelijk gemaakt door BovenWater Food&Drinks in Onderbanken.

  Lees verder
 • Huisvuilinzameling op Koningsdag

  (17-04-2017)

  Op Koningsdag, donderdag 27 april 2017, is er geen afvalinzameling, kijk op uw afvalkalender voor de juiste inzameldagen.

  Lees verder
 • Koningsdag 2017

  (11-04-2017)

  Ter gelegenheid van de viering van Koningsdag zal ik, in aanwezigheid van de gedecoreerden van de gemeente Onderbanken, op donderdag 27 april 2017 van 12.00 tot 13.00 uur receptie houden in Cultureel Centrum Fa Si La, Ter Hallen 8-10 te Schinveld.

  De inwoners van Onderbanken zijn op deze receptie van harte welkom en ik hoop u dan ook op 27 april aanstaande in groten getale te mogen begroeten.

  Ik verzoek u op deze dag massaal te vlaggen.

  Onderbanken, april 2017.

  De burgemeester van Onderbanken,
  O.M.T. Wolfs

 • Bespaar flink op je energierekening met de gratis DUW Check!

  (11-04-2017)
  logo DUW Parkstad

  Wil je thuis meer energie besparen, maar weet je niet met welke maatregelen je moet beginnen? DUW Parkstad staat voor je klaar! Vraag een gratis DUW Check (t.w.v. €250,-) van je woning aan. Een DUW Coach komt op afspraak bij je op bezoek en maakt een duurzaamheidsscan van je woning, waarna hij uitgebreid advies geeft over alle energiebesparingsmaatregelen die voor jou en je woning geschikt zijn.

  Lees verder
 • Buitenring waarschijnlijk eerder dan 2021 gereed

  (28-03-2017)
  logo Buitenring Parkstad Limburg

  De Provincie Limburg kan - eerder dan verwacht - beschikken over de laatste stukken grond die nodig zijn voor de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. Voor de 26 kilometer lange Buitenring moesten meer dan 1000 percelen worden verworven. In totaal ruim 300 dossiers. In alle dossiers, op één na, is de grond  op minnelijke wijze verworven. In het geval van dat ene dossier is een onteigeningsprocedure opgestart. Deze procedure is afgelopen week in het voordeel van de Provincie Limburg afgerond. Daarmee kan nu de gehele Buitenring worden aangelegd. De eerdere beschikbaarheid van de gronden, maakt het mogelijk om de volledige Buitenring Parkstad Limburg eerder dan 2021 te openen.

  Lees verder
 • Colleges ONS bieden de gemeenteraden zienswijzennota en herindelingsadvies aan

  (21-03-2017)
  logo Fusie ONS

  Afgelopen maanden hebben inwoners en instanties in totaal 1250 zienswijzen op het herindelingsontwerp ingediend. Zij hebben deze aangereikt aan de colleges van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. De zienswijzen zijn bestudeerd en anoniem verwerkt in een zienswijzennota die de drie colleges deze week hebben aangeboden aan de gemeenteraden.

  Lees verder
 • Taalcursus Nederlands gestart voor statushouders

  (21-03-2017)

  In de gemeente Onderbanken is vanaf 13 maart jl. een taalcursus Nederlands gestart voor statushouders.

  Lees verder
 • Onderzoek naar welbevinden kinderen ONS gemeenten

  (21-03-2017)

  De gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen vinden het belangrijk dat kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. Niet alleen op school maar ook na school, bijvoorbeeld bij de vereniging waarvan ze lid zijn. Bureau Daankracht inventariseert daarom, op verzoek van de gemeenten, hoe het binnen de gemeentegrenzen is gesteld met het welbevinden van kinderen zowel op school als binnen het verenigingsleven.

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad Limburg

  (21-03-2017)
  logo zonnepanelenparkstad Limburg

  Op 20 maart 2017 zijn bij de familie Van den Anker uit Schinveld 10 zonnepanelen in gebruik genomen. De woning van de familie Van den Anker is hiermee een van de eerste woningen in Onderbanken die binnen de kaders van het zonnepanelenproject Parkstad een bijdrage levert aan duurzaamheid.

  Lees verder
 • Inwoners kiezen voor Beekdaelen

  (20-03-2017)

  Donderdagmiddag 16 maart presenteerden burgemeesters Wolfs, Schmalschläger en Frissen de door de burgers gekozen naam voor de nieuwe gemeente.

  Lees verder
 • Inloopdagen voor mantelzorgers in de maand april

  (15-03-2017)
  logo Steunpunt Mantelzorgers Parkstad

  Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks in Parkstad en Schinnen inloopbijeenkomsten. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks een thema gekoppeld. Voor deze maand is dit voor alle gemeentes in Parkstad en Schinnen: Sociale activiteiten in uw gemeente.

  Lees verder
 • Nieuwe samenstelling gemeenteraad

  (14-03-2017)

  Donderdagavond 9 maart nam raadslid mevrouw Rademakers-Keulen afscheid van de gemeenteraad. Zij wordt opgevolgd door de heer van Asten uit Schinveld.

  Lees verder
 • Hulpwijzernieuws maart 2017

  (14-03-2017)

  In dit Hulpwijzernieuws vindt u informatie over Cliëntondersteuning en een oproep voor het invullen van de Online-enquête Jeugdhulp.

  Lees verder
 • BuurtWhatsApp borden geplaatst

  (07-03-2017)

  In februari 2016 werd in Onderbanken de aftrap gegeven voor de invoering van de BuurtWhatsApp. Nu, ruim een jaar later werd na een verzoek van een aantal inwoners en een motie in de gemeenteraad besloten de preventieve werking van de BuurtWhatsApp extra kracht bij te zetten door het plaatsen van Waarschuwingsborden.

  Lees verder
 • Onderbanken keert 200 duizend euro uit aan de inwoners

  (07-03-2017)

  In 2015 heeft de gemeente meer geld ontvangen dan uitgegeven. De gemeenteraad acht het van belang dat een deel van dit geld terug gaat naar de inwoners van Onderbanken. Daarom heeft de gemeenteraad besloten de inwoners van de gemeente een deel van het financiële overschot over het jaar 2015 terug te betalen.

  Lees verder
 • Gratis bezwaar tegen de WOZ-waarde

  (07-03-2017)

  Via diverse media  verschijnen berichten over WOZ-bureaus en makelaars die namens u bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Zij hanteren daarbij slogans zoals: 'WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!'. Dit klinkt mooi maar hoe werkt het nu eigenlijk? Het is goed om te weten dat deze bureaus vergoedingen krijgen als het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Deze bureaus kunnen hier tot wel ruim € 700,- per bezwaar aan verdienen.

  Lees verder
 • Schutterij St. Johannes - St. Clemens uit Merkelbeek organiseert op 2 juli 2017 het Oud-Limburgs Schuttersfeest

  (01-03-2017)
  logo OLS 2017

  Schutterij St. Johannes - St. Clemens uit Merkelbeek organiseert op 2 juli 2017 het Oud-Limburgs Schuttersfeest, het grootste cultureel-historisch evenement in Belgisch- en Nederlands-Limburg.

  Geschiedenis

  Het Oud-Limburgs Schuttersfeest is een jaarlijks terugkerend festijn, waarbij bijna alle schutterijen uit Belgisch- en Nederlands-Limburg samenkomen. De op dit moment 149 aangemelde schutterijen zijn allen aangesloten bij de Oud-Limburgse Schuttersfederatie - het overkoepelende orgaan voor schutterijen en schuttersgilden van beide Limburgen. Het OLS heeft sinds 2008 de status van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en sinds 2014 in Nederland.

  Lees verder
 • Colleges buigen zich over ingekomen zienswijzen herindelingsontwerp Onderbanken-Nuth-Schinnen

  (20-02-2017)
  logo fusie-ONS

  Het herindelingsontwerp voor de herindeling van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen heeft acht weken ter inzage gelegen. Inwoners en belanghebbenden dienden in totaal zo’n 1200 zienswijzen in.

  Lees verder
 • BsGW verstuurt belastingaanslagen in laatste week februari

  (15-02-2017)
  logo BsGW

  De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28 februari een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen 2017. Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor beide belastingen. Een aantal burgers en bedrijven ontvangt de aanslag later in het jaar. Deze belastingen betaalt u aan BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen ».

  Lees verder
 • Zonnepanelenproject Parkstad: ook voor ondernemers!

  (14-02-2017)
  logo zonnepanelenproject Parkstad

  Speciale informatiebijeenkomst over unieke manier om uw bedrijf te verduurzamen

  Parkstad-gemeenten helpen u met verduurzamen

  Heeft u een kleinverbruikersaansluiting van 3x80 ampère en denkt u erover om uw bedrijf te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? De samenwerkende Parkstad-gemeenten zijn gestart met een Zonnepanelen-project. Wellicht is dit de ideale oplossing voor uw bedrijf.

  Lees verder
 • Participatieverklaring statushouders

  (31-01-2017)

  De regering wil dat iedereen die in Nederland woont meedoet in de samenleving. Om mee te kunnen doen moet iedere statushouder weten wat er in de Nederlandse Grondwet staat, wat belangrijke regels zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Daarom moeten alle statushouders vanaf 2016 een workshop participatieverklaring volgen binnen de Gemeente.

  Lees verder
 • De gemeente gaat BuurtWhatsApp preventieborden plaatsen!

  (24-01-2017)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de vorming van de buurtwhatsapp-groepen te stimuleren en te ondersteunen door het plaatsen van de zogenaamde BuurtWhatsApp preventieborden. Het bord geeft aan dat buurtbewoners alert zijn en elkaar bij verdachte situaties waarschuwen. De borden dienen om met name dieven respectievelijk inbrekers af te schrikken. Kortom, het college hoopt hiermee de veiligheid in uw buurt nog meer te vergroten.

  Lees verder
 • Realiseren bluswaterput Brunssummerstraat en Putbergstraat Schinveld

  (24-01-2017)

  In de periode van 30 januari tot en met 17 maart 2017 wordt in de Brunssummerstraat en in de Putbergstraat, ter hoogte van Houthandel Diederen, een bluswaterput gerealiseerd. Aan beide zijden van het bedrijf zal in het trottoir een bluswaterput worden geboord. 

  Lees verder
 • Onderbanken-Hartveilig doet oproep voor nieuwe AED-locatie en vrijwilligers in Bingelrade

  (24-01-2017)
  logo Hartveilig

  ‘Onderbanken - Hartveilig’ doet ten behoeve van het Project in Bingelrade de volgende oproep:

  Voor de kern Bingelrade is het project ‘Onderbanken-Hartveilig’ op zoek naar:

  1. een nieuwe locatie voor de AED in ‘Bingelrade Noord’
  2. vrijwilligers voor het project in Bingelrade.
  Lees verder
 • Stimuleringslening Duurzaam Thuis

  (18-01-2017)

  Vanaf 16 januari 2017 kunnen bewoners in de provincie Limburg de Stimuleringslening Duurzaam Thuis aanvragen. De Provincie Limburg wil hiermee stimuleren dat eigenaar-bewoners en huurders investeren in duurzaamheids- en/of levensloopbestendigheidsmaatregelen in hun woning.

  Lees verder
 • Uitnodiging informatiebijeenkomst Zonnepanelenproject Parkstad Limburg

  (10-01-2017)
  logo zonnepanelenproject Parkstad

  Denkt u erover om uw huis te verduurzamen met zonnepanelen? Weet u nog niet hoe u dat moet organiseren of financieren? De gemeente Onderbanken start samen met de Parkstadgemeenten een grootschalig zonnepanelenproject. Wellicht is dit de ideale oplossing voor u?

  Lees verder
 • Nieuwe beheerder voor heidekoeien in Schinveld

  (10-01-2017)

  Natuurmonumenten heeft een nieuwe beheerder voor de 9 heidekoeien op de Schinveldse Es in Schinveld gevonden. Jos Houben gaat met hulp van vrijwilligers uit Schinveld, natuurbeheer uitvoeren op de gronden van Natuurmonumenten met de heidekoeien. Natuurmonumenten stelt deze graslanden beschikbaar en helpt Jos Houben met het in stand houden van dit zeldzaam huisdierras.

  Lees verder
 • Informatiebijeenkomsten zonnepanelenproject Parkstad

  (22-12-2016)

  Goed nieuws! Alle voorbereidingen zijn afgerond. Volta Limburg is de serviceprovider die in opdracht van de Parkstad-gemeenten het project gaat uitvoeren en straks uw aanspreekpunt wordt. De hoogste tijd om u te informeren over onder meer de voorwaarden, het proces van de aanvraag tot installatie en de planning. Hiervoor is een aantal informatiebijeenkomsten gepland. Aan het einde van zo’n avond kunt u zich – indien gewenst- direct aanmelden voor deelname.

  Lees verder
 • Geen directe veiligheidsrisico’s als gevolg van vroegere mijnbouw

  (20-12-2016)

  Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw is er in Limburg mijnbouw gepleegd. Dat heeft nu en in de toekomst gevolgen voor de bodem in onze provincie. Het is geen nieuw of acuut probleem, maar wel iets waar we ons in de regio bewust van moeten zijn. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van vroegere steenkoolwinning.

  Lees verder
 • Duurzaam Onderbanken: gemeentelijke gebouwen ondergaan energiescan

  (12-12-2016)

  De komende periode worden alle 19 gebouwen in Onderbanken die in eigendom zijn van de gemeente onderworpen aan een energiescan. Deze scans worden uitgevoerd door Volta Limburg en zullen de volgende zaken aan het licht brengen:

  Lees verder
 • De gemeente daagt u uit!

  (29-11-2016)

  In steeds meer gemeenten zien we initiatieven waarbij burgers aan de slag gaan met het “vergroenen” van hun (voor-)tuin. Ook de gemeente Onderbanken wil haar burgers uitdagen om met goede ideeën en initiatieven te komen om tuinen te vergroenen.

  Lees verder
 • Omnibuzz regelt vanaf 11 december 2016 het Wmo-vervoer in Limburg

  (23-11-2016)
  logo Omnibuzz

  Vanaf 11 december 2016 gaat Omnibuzz namens 32 Limburgse gemeenten het doelgroepenvervoer in het kader van de Wmo regelen. Omnibuzz is de opvolger van Regiotaxi. Dat betekent dat vanaf 11 december ook de naam Regiotaxi Limburg verdwijnt.

  Lees verder
 • Wilt u een scootmobiel of rolstoel lenen?

  (15-11-2016)

  Dat kan! De scootmobielenpool is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Onderbanken.
  Waar? De scootmobielenpool bevindt zich in het Cicero Zorgcentrum Aan de Bleek, A ge Water 1 in Schinveld.

  Lees verder
 • Gladheidbestrijding 2016-2017

  (14-11-2016)

  Bij winterse omstandigheden bestrijdt de gemeente gladheid door het (preventief) strooien van zout. In hoofdlijnen worden voornamelijk de busroute en enkele hellings- en klinker wegen gestrooid.

  Uitgangspunt voor het strooiplan is dat in elke kern de busroute en de doorgaande weg worden gestrooid zodat het mogelijk is de kern (veilig) te verlaten en aan te sluiten op het hoofdwegennet van Provincie of buurgemeenten. Daarnaast zijn uit veiligheidsoverwegingen ook een aantal hellings- en klinkerwegen in de strooiroute opgenomen.

  Lees verder
 • Onderbanken, Nuth en Schinnen stellen unaniem herindelingsontwerp vast

  (01-11-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Op 1 november 2016 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS) het herindelingsontwerp vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten van de herindeling van de drie gemeenten beschreven. Dit is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe gemeente van ONS.

  Vanaf heden tot en met 3 januari 2017 ligt het herindelingsontwerp ter inzage. In die periode kan iedereen een zienswijze hier op geven. Na de inzagetermijn formuleren de drie colleges een conceptreactie op de ingediende zienswijzen. Vervolgens worden deze, indien nodig, verwerkt in het herindelingsadvies dat in maart 2017 door de drie raden van Onderbanken, Nuth en Schinnen eensluidend wordt vastgesteld. Dit herindelingsadvies wordt via de Provincie aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gezamenlijk vaststellen van het herindelingsontwerp is de eerste belangrijke stap in het wettelijke traject dat uiteindelijk leidt tot een nieuwe gemeente op 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Vooraankondiging ter inzagelegging stukken herindeling Onderbanken-Nuth-Schinnen

  (25-10-2016) Lees verder
 • 5-sterren wandelroute door de Schinveldse Bossen in top 3 populairste wandelroutes Zuid-Limburg

  (25-10-2016)

  De in september gelanceerde 5-sterren wandelroute door de Schinveldse Bossen blijkt een doorslaand succes te zijn. De grootschalige campagne overtreft de verwachtingen!

  In de korte tijd dat deze route bestaat, is deze inmiddels beland in de top 3 van populairste wandelroutes van Zuid-Limburg en is de route gedurende de eerste maanden ruim 3.500 keer gedownload. Tevens is de 1ste druk van de brochure met een oplage van 5.000 stuks volledig uitgegeven en zijn we toe aan een herdruk.

  Lees verder
 • Verkeerscirculatieplan kern Schinveld

  (25-10-2016)

  De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Onderbanken in samenwerking met NordInfra en een breed samengestelde klankbordgroep uit de kern Schinveld een nieuw verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld. Dit plan is onlangs door de gemeenteraad vastgesteld.

  Lees verder
 • Begroting Onderbanken in evenwicht

  (17-10-2016)

  De programmabegroting voor Onderbanken laat een positief beeld zien. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn de komende jaren in evenwicht. Er is daardoor ruimte om de lokale lastendruk omlaag te brengen en te investeren in de kernen, het landschap en voorzieningen.

  Lees verder
 • Schinveldse Bossen - Een 5-sterren wandelroute en nog veel meer

  (07-09-2016)

  In het prachtige Zuid-Limburg tegen de grens van Duitsland aan, bevinden zich de Schinveldse Bossen. De Schinveldse Bossen zijn een nog onontdekte groene parel tussen Schinveld en de Duitse Selfkant. Het natuurgebied ligt in de meest noordoostelijke punt van Zuid-Limburg en omvat het grootst aaneengesloten bosgebied van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Speciaal door dit bijzondere landschap is een 5-sterren wandelroute ontwikkeld om de geheimen zelf te ontdekken.

  Lees verder
 • Stand van zaken herindeling

  (28-07-2016)
  logo fusiegemeente ONS

  Sinds de gemeenteraden van de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen het voornemen tot een herindeling hebben uitgesproken, zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.
  Dat is niet altijd even zichtbaar. Waar staan we nu eigenlijk? En waar wordt u als burger bij betrokken?

  Lees verder
 • Schutterij Merkelbeek wint OLS!

  (11-07-2016)

  Het gemeentebestuur van Onderbanken feliciteert schutterij St. Johannes en St. Clemens uit Merkelbeek met het winnen van het OLS!!

 • Bericht extra vluchten Awacs

  (06-07-2016)

  Onderstaande mededeling is een bericht van de NATO dat de gemeente ter informatie doorplaatst.

  Lees verder
 • Archeologie uit achtertuin 120 gemeenten in Rijksmuseum van Oudheden

  (16-06-2016)

  In het Rijksmuseum van Oudheden is vanaf 14 juni 2016 de presentatie ‘Archeologie uit je achtertuin’ te zien. In een tien meter lange ladenkast, een uitbreiding van de afdeling ‘Archeologie van Nederland’, prijken de meest uiteenlopende archeologische vondsten; één per gemeente en nu 120 in totaal.

  Lees verder
 • Onderbanken werkt niet mee aan voorgenomen bosonderhoud t.b.v. Awacs

  (25-05-2016)

  Recentelijk presenteerde Defensie een plan voor nieuw bosonderhoud in de Schinveldse bossen “In de Roet”. Dit plan behelst onder andere nieuwe bomenkap. De gemeente Onderbanken geeft aan hier niet aan mee te werken.

  Lees verder
 • Lintjesregen Onderbanken 2016

  (26-04-2016)
  mevrouw Timmermans-Tulp en burgemeester Wolfs

  Vanochtend mocht burgemeester Wolfs in naam van Koning Willem-Alexander een lintje opspelden bij mevrouw  Herma Timmermans-Tulp uit Merkelbeek.
  Zij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees verder
 • Uitslag Oekraïne referendum

  (07-04-2016)

  Op 6 april gingen de inwoners van Onderbanken naar de stembus voor het raadgevens Oekraïne referendum.
  De uitslag in Onderbanken is als volgt:

  Totaal aantal kiesgerechtigde in de gemeente is 6.300.  Het opkomstpercentage was 34%.

  Aantal stemmen

  Soort stem Aantal
  Aantal stemmen Voor het verdrag 547
  Aantal stemmen Tegen het verdrag  1594
  Aantal blanco stemmen 5
  Aantal ongeldige stemmen 19
 • Eerste informatieavond fusie succesvol!

  (06-04-2016)

  De eerste informatieavond over de fusie tussen gemeente Schinnen en Onderbanken is positief verlopen.

  Lees verder
 • Inspiratie voor informatiebijeenkomsten

  (24-03-2016)

  Gemeente Schinnen en Onderbanken organiseren een drietal informatiebijeenkomsten over de fusie. De opzet van deze avonden is zowel informatief als interactief.

  Om u in de gelegenheid te stellen zich voor te bereiden, willen wij graag het bijgevoegde ‘Position Paper’ met u delen.  Dit document is bewust een conceptversie en dus niet definitief. Wij stellen uw input gedurende de informatiebijeenkomsten namelijk zeer op prijs. Graag nodigen wij u uit om het ‘Position Paper’ te lezen en uw mening erover te vormen en deze met ons te delen.

  Lees verder
 • Grootschalig zonnepanelenproject in Parkstad

  (07-03-2016)
  logo zonnepanelenprojectparkstad

  Unieke kans voor inwoners om te investeren in een energiezuinigere woning
  De Parkstad-gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal starten gezamenlijk een zonnepanelenproject. Het biedt aan 7.250 particuliere woningeigenaren de kans om te investeren in het verduurzamen van hun huis. Voor de deelnemers wordt alles geregeld: van installatie tot service. Ze financieren de zonnepanelen door een lening af te sluiten met de eigen gemeente tegen een lage rente. Het zonnepanelenproject is een uitwerking van de Parkstad-ambitie om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.

  Lees verder
 • Vertraging uitbetaling restitutie €26 per inwoner

  (03-03-2016)

  Recent hebben wij u laten weten dat u eind februari een bedrag van 26 euro per gezinslid krijgt overgemaakt. Het totale bedrag van de uitbetaling is gerelateerd aan het aantal gezinsleden per 1 januari 2015. Wegens technische problemen blijkt het pas mogelijk om in de week van 7 maart tot betaling over te gaan. Excuses voor de vertraging en de mogelijke verwarring.

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Emmastraat 58 Schinveld

  (03-03-2016)

  Besluit

  De burgemeester van de gemeente Onderbanken heeft op grond van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, alsmede op grond van het Damoclesbeleid gemeente Onderbanken 2014, het pand gelegen aan de EMMASTRAAT 58 te Schinveld, met ingang van 18 februari 2016 om 14.00 uur voor de duur van 3 maanden gesloten. Deze maatregel is getroffen in verband met het vervaardigen van softdrugs in het pand.

  Lees verder
 • Groen licht voor fusie Onderbanken en Schinnen

  (21-12-2015)

  Op 17 december 2015 hebben de gemeenteraden van Onderbanken en Schinnen elk het intentiebesluit tot fusie genomen. Het voorstel lag in beide gemeenten gelijktijdig voor. Met dit besluit wordt een traject ingezet dat leidt tot een bestuurlijke fusie (herindeling) van beide gemeenten per 1 januari 2019.

  Lees verder
 • Aanpassing verkeersmaatregelen Hoogenboschweg

  (17-12-2015)

  Sinds september 2015 vinden werkzaamheden voor de Buitenring aan de Hoogenboschweg te Brunssum plaats. Hierbij is een omleidingsroute voorzien. Helaas blijkt dat veel verkeer geen gebruik maakt van de omleidingsroute en zijn eigen route door de woonkern Schinveld kiest. Dit heeft in Schinveld voor veel overlast gezorgd van met name vrachtverkeer.

  Lees verder
 • Reconstructie Kloosterlaan en omgeving

  (12-11-2015)

  Infrastructuur rondom BMV wordt opnieuw ingericht.

  Lees verder
 • Opvang en hulp aan vluchtelingen

  (02-11-2015)

  Nederland heeft de laatste maanden te maken met een toename van het aantal vluchtelingen. Daarover worden verschillende vragen gesteld, variërend van: ‘Krijgen we ook vluchtelingen in onze gemeente?’ tot ‘Hoe kan ik helpen?’ Deze vragen spelen ook in onze gemeente. We informeren u graag over de huidige stand van zaken.

  Lees verder
Archief