Gemeenteblad bekendmakingen A20180047

Home > Nieuws en bekendmakingen > Gemeenteblad Bekendmakingen > Gemeenteblad bekendmakingen A20180047

Gemeenteblad bekendmakingen A20180047

Type bekendmaking

Aangevraagde omgevingsvergunning voor het klepelen van struweel onder de hoogspanningsverbinding. Amerikaanse vogelkers en berkenopslag
Locatie: Emmastraat/Ruscher te Schinveld
Publicatiedatum: 20 november 2018