Gemeenteblad Bekendmakingen

Home > Nieuws en bekendmakingen > Gemeenteblad Bekendmakingen

Gemeenteblad Bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele bekendmakingen van de gemeente Onderbanken. Wilt u weten of in uw postcodegebied nieuwe vergunningen zijn aangevraagd of toegekend? Meldt u zich dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl. U ontvangt relevante bekendmakingen voortaan automatisch in uw mailbox.

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170034

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 1 berk en 2 eikenbomen
  Locatie: Dr. Poelsstraat 7 te Schinveld
  Publicatiedatum: 22 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 22242

  Type bekendmaking

  Verleende stookontheffing voor het verbranden van hout- en snoeiafval afkomstig van fruitbomen uit een hoogstamboomgaard en een meidoornhaag in de periode van 01 september 2017 tot en met 15 oktober 2017
  Locatie: Bingelrade, weiland achter Viel 9, kadastraal bekend onder C795
  Publicatiedatum: 15 augustus 2017
  Datum besluit: 09 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170033

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik
  Locatie: Jabeekerstraat 12 te Schinveld
  Publicatiedatum: 15 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen X20170032

  Type bekendmaking

  Verlenging beslistermijn aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van 6 stuks pompputten, het kappen van 27 bomen en het aanleggen van verharding rondom elke pompput en de toegangswegen naar de putten
  Locatie: Heringsweg te Schinveld
  Publicatiedatum: 8 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170032

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
  Locatie: Kievit 44 te Schinveld
  Publicatiedatum: 8 augustus 2017
  Datum besluit: 3 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 22014

  Type bekendmaking

  Verleende evenementenvergunning voor het houden van een buurtbarbeque van de bewoners van “aan de Belboom” op 26 augustus 2017 van 15.00 uur tot 01.00 uur
  Locatie: Op den Henneberg/Op den Meulenweg/tussenliggend veldje te Schinveld
  Publicatiedatum: 8 augustus 2017
  Datum besluit: 2 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 11094 | 21659

  Type bekendmaking

  Vaststelling Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, Lokale Woonvisie Onderbanken 2017-2021
  Locatie: N.v.t.
  Publicatiedatum: 2 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170031

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van het woonhuis
  Locatie: Amstenraderweg 14 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 1 augustus 2017
  Datum besluit: 27 juli 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170031

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis
  Locatie: Vogelsvalderenweg te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 1 augustus 2017


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het gefaseerd kappen van bomen
  Locatie: Qaubeeksgrub te Bingelrade
  Publicatiedatum: 1 augustus 2017


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 2 berkenbomen
  Locatie: Aan de Ven, kadastraal bekend Schinveld sectie B 3114
  Publicatiedatum: 1 augustus 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 18844

  Type bekendmaking

  Vastgestelde Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Onderbanken 2017.
  Locatie: n.v.t.
  Publicatiedatum: 1 augustus 2017
  Datum besluit: 30 mei 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 21733

  Type bekendmaking

  Verleende evenementenvergunning voor t Eurohepke voor het verkopen van frites, snacks, gegrilde haantjes, streekproducten, frisdranken, verpakt ijs en het aanbieden van een bezorgservice.
  Locaties: Bleekplaats te Schinveld, maandag van 11.00 uur tot 19.00 uur
                   ​Dorpsstraat te Bingelrade, woensdag van 11.00 uur tot 19.00 uur
  Publicatiedatum: 01 augustus 2017
  Datum besluit: 25 juli 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen S20170030

  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het asbest saneren van de woning
  Locatie: Beatrixstraat 6 te Schinveld
  Publicatiedatum: 26 juli 2017
  Datum besluit: 18 juli 2017


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het asbest saneren van de woning
  Locatie: Marijkestraat 5 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 26 juli 2017
  Datum besluit: 21 juli 207


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het asbest saneren van de woning
  Locatie: Burgemeester Boschstraat 2 te Schinveld
  Publicatiedatum: 26 juli 2017
  Datum besluit: 21 juli 207

 • Gemeenteblad bekendmakingen 11496

  Type bekendmaking

  Ontwerpbesluit drank- en horecavergunning Stichting Nonke Buusjke
  Locatie: Heringsweg 5a te Schinveld
  Publicatiedatum: 25 juli 2017
  Datum besluit: 18 juli 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170030

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een fietspad
  Locatie: diverse percelen langs de rode beek
  Publicatiedatum: 25 juli 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170029

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel
  Locatie: Kievit 44 te Schinveld
  Publicatiedatum: 18 juli 2017 


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het oprichten van een loods t.b.v. rijbak voor paarden
  Locatie: Echterbaan 1 te Schinveld
  Publicatiedatum: 18 juli 2017


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het vervangen van de bestaande badkamer
  Locatie: Amstenraderweg 8 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 18 juli 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen S20170029


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het slopen van 4 stuks vervallen pompputten
  Locatie: Heringsweg (waterpompstation) te Schinveld
  Publicatiedatum: 18 juli 2017
  Datum besluit: 10 juli 2017


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het asbestsaneren van de woning
  Locatie: Julianastraat 31 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 18 juli 2017
  Datum besluit: 10 juli 2017


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het slopen van kleine stallen/garage
  Locatie: Steegweg ongenummerd te Jabeek
  Publicatiedatum: 18 juli 2017
  Datum besluit: 10 juli 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 21091| 21191

  Type bekendmaking

  Ter inzage legging van het Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid Limburg van 21 juli tot en met 08 september 2017
  Locatie: N.v.t.
  Publicatiedatum: 18 juli 2017

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Dorpsstraat 61 te Bingelrade

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Broensdel 31 te Merkelbeek

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Nieuwwijkstraat 30 en Nieuwwijkstraat 30a te Schinveld

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Eindstraat 54a te Schinveld

 • Beleidsregels Gebruik zaal BMV De Sjinskoel Schinveld

  1.
  De zaal in de BMV De Sjinskoel kan alleen in gebruik worden gegeven voor sociaal-culturele, maatschappelijke bijeenkomsten door verenigingen en stichtingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Onderbanken en overheidslichamen, zoals de gemeente. Het gebruik is uitsluitend voor bijeenkomsten met een openbaar karakter.

Archief