Gemeenteblad Bekendmakingen

Home > Nieuws en bekendmakingen > Gemeenteblad Bekendmakingen

Gemeenteblad Bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele bekendmakingen van de gemeente Onderbanken. Wilt u weten of in uw postcodegebied nieuwe vergunningen zijn aangevraagd of toegekend? Meldt u zich dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl. U ontvangt relevante bekendmakingen voortaan automatisch in uw mailbox.

 • Gemeenteblad bekendmakingen 26678

  Type bekendmaking

  Intrekken verkeersbesluit: regelen verkeersstromen in de kern Schinveld en het fysiek afsluiten voor doorgaand verkeer van de Bleekplaats
  Locatie: Kern Schinveld
  Publicatiedatum: 06 december 2017
  Datum besluit: 17 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 25881

  Type bekendmaking

  Nadere regels Jeugdhulp en tarieven PGB 2018 zijn vastgesteld en liggen ter inzage
  Locatie: n.v.t.
  Publicatiedatum: 5 december 2017
  Datum besluit: 21 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen Y20170049

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een boom.
  Locatie: Dorpsstraat 11 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 5 december 2017
  Datum besluit: 27 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170049

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras
  Locatie: De Leuper 21 te Schinveld
  Publicatiedatum: 5 december 2017
  Datum besluit: 27 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 23952

  Type bekendmaking

  Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Onderbanken 2017
  Locatie: N.v.t.
  Publicatiedatum: 28 november 2017
  Datum besluit: 10 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 13976/26067

  Type bekendmaking

  Vaststelling wijzigingsplan Hoeve Cultura
  Locatie: Echterbaan 1a te Schinveld
  Publicatiedatum: 23 november 2017
  Datum besluit: 14 november 2017

 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_1

 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_2

 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_3

 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 23-11-2017_4

 • Gemeenteblad bekendmakingen B20170047

  Type bekendmaking

  Voornemen tot verlening van een omgevingsvergunning voor het restaureren van een rijksmonument
  Locatie: Dorpsstraat 136 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 21 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 25716

  Type bekendmaking

  Het houden van een wafelactie door fanfare St. Joseph te Merkelbeek van 17 december 2017 tot en met 23 december 2017
  Locatie: Kern Merkelbeek
  Publicatiedatum: 21 november 2017
  Datum besluit: 14 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 25813

  Type bekendmaking

  Kennisgeving incidentele festiviteit door voetbalvereniging  RKDFC Merkelbeek, op 22 december 2017
  Locatie: Clemensweg 7 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 21 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 25926

  Type bekendmaking

  Ontheffing betreden bosgebied voor het maken van filmopnames gedurende de nacht van 28 op 29 november 2017
  Locatie: Nonke Buusjke, Heringsweg 5 te Schinveld
  Publicatiedatum: 21 november 2017
  Datum besluit: 15 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170047

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kandalaberen van een plantaan
  Locatie: In het plantsoen tegenover de Pres. Kennedystraat 5 te Schinveld
  Publicatiedatum: 21 november 2017
  Datum besluit: 14 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170047

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een betonnen fietspad
  Locatie: Beekweg (Brunssum), Zwarte paadje (Onderbanken)
  Publicatiedatum: 21 november 2017


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een boom
  Locatie: Dorpsstraat 111 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 21 november 2017

 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 15-11-2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170046

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een overdekt terras
  Locatie: de Leuper 21 te Schinveld
  Publicatiedatum: 14 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170046

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een es
  Locatie: de algemene begraafplaats Merkelbeek
  Publicatiedatum: 14 november 2017
  Datum besluit: 07 november 2017

 • Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP 09-11-2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170045

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een berkenboom in de voortuin
  Locatie: Dorpsstraat 127 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 08 november 2017
  Datum besluit: 30 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 16411/25296

  Type bekendmaking

  Vaststelling integraal veiligheidsbeleid 2017-2018.
  Locatie: N.v.t.
  Publicatiedatum: 08 november 2017
  Datum besluit: 26 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170045

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor de realisatie van 5 stuks pompputten, het aanbrengen van een semi-verharding rondom de pompputten en het aanbrengen van een semi-verharding op de aanwezige toegangswegen naar de pompputten
  Locatie: Heringsweg 3a te Schinveld
  Publicatiedatum: 08 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 25349

  Type bekendmaking

  Verleende collectevergunning voor het houden van een donateurskaartenactie door fanfare St. Joseph Merkelbeek van 06 mei 2018 tot en met 12 mei 2018.
  Locatie: Kern Merkelbeek
  Publicatiedatum: 07 november 2017
  Datum besluit: 02 november 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen S20170045

  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het verwijderen van asbestverontreiniging in verband met brandschade               
  Locatie: Steenweg 6 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 07 november 2017
  Datum besluit: 31 oktober 2017


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende platen
  Locatie: Dorpsstraat 44 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 07 november 2017
  Datum besluit: 30 oktober 2017


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende platen
  Locatie: Beukenstraat 12 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 07 november 2017
  Datum besluit: 31 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170043

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kappen en herplanten van een linde
  Locatie: Douve te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 01 november 2017
  Datum besluit: 10 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 23884

  Type bekendmaking

  Verleende evenementenvergunning (incl. zondagswet) voor het houden van een rommelmarkt voor de verkoop van tweede hands spullen op 10 juni 2018 van 06.00 tot 17.00 uur
  Locatie: Evenemententerrein Dorpsstraat te Bingelrade
  Publicatiedatum: 31 oktober 2017
  Datum besluit: 24 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 22941

  Type bekendmaking

  Kennisgeving besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer voor het veranderen van een inrichting
  Locatie: Echterbaan 1, 6451 PA  Schinveld
  Publicatiedatum: 31 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 25014

  Type bekendmaking

  Kennisgeving incidentele activiteit op15 december 2017, ingediend door RKSV Olympia Schinveld
  Locatie: Mariabergstraat 11 te Schinveld
  Publicatiedatum: 31 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 25115

  Type bekendmaking

  Verleende stookontheffing voor het verbranden van snoeiafval afkomstig van fruitbomen in de periode van juli/augustus 2018
  Locatie: Merkelbeek, Julianastraat 5, kadastraal bekend onder C601
  Publicatiedatum: 31 oktober 2017
  Datum besluit: 26 oktober 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170044

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het omzetten van de bedrijfsbestemming in een woonbestemming
  Locatie: Brunssummerstraat 36 te Schinveld
  Publicatiedatum: 31 oktober 2017
  Datum besluit: 23 oktober 2017

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Op de Keuken 25 te Schinveld

 • Beleidsregels Gebruik zaal BMV De Sjinskoel Schinveld

  1.
  De zaal in de BMV De Sjinskoel kan alleen in gebruik worden gegeven voor sociaal-culturele, maatschappelijke bijeenkomsten door verenigingen en stichtingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Onderbanken en overheidslichamen, zoals de gemeente. Het gebruik is uitsluitend voor bijeenkomsten met een openbaar karakter.

Archief