Gemeenteblad Bekendmakingen

Home > Nieuws en bekendmakingen > Gemeenteblad Bekendmakingen

Gemeenteblad Bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele bekendmakingen van de gemeente Onderbanken. Wilt u weten of in uw postcodegebied nieuwe vergunningen zijn aangevraagd of toegekend? Meldt u zich dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl. U ontvangt relevante bekendmakingen voortaan automatisch in uw mailbox.

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Broekstraat 50A te Schinveld

 • Gemeenteblad bekendmakingen 15336

  Type bekendmaking

  Kennisgeving inrichtingen milieubeheer betreffende het veranderen van de inrichting, waarbij sprake is van een vergroting van een bestaande veestal en een uitbreiding van het aantal dieren
  Locatie: Viel 26 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 25 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 15799

  Type bekendmaking

  Kennisgeving voor het houden van een incidentele aktiviteit op 26 mei 2017
  Locatie: Gaatstraat 1 te Jabeek
  Publicatiedatum: 25 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17497

  Type bekendmaking

  Verleende stookontheffing voor het verbranden van snoeiafval afkomstig van onderhoud van een meidoornhaag op één dag in de maanden juni en oktober 2017
  Locatie: Merkelbeek, sectie C, nummer 1205
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 13 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17906

  Type bekendmaking

  Verleende collectevergunning voor het houden van een flessenactie door fanfare St. Joseph te Merkelbeek op twee dagen in 2017, te weten 10 juni en 14 oktober
  Locatie: Kern Merkelbeek
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 19 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17594

  Type bekendmaking

  Verleende collectevergunning voor het houden van een donateurskaartenactie door voetbalvereniging R.K.D.F.C. te Merkelbeek van 16 oktober 2017 tot en met 20 oktober 2017
  Locatie: Kern Merkelbeek
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 13 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17939

  Type bekendmaking

  Verleende stookontheffing voor het verbranden van snoeiafval afkomstig van onderhoud van een meidoornhaag op één dag in de maanden juni en oktober 2017
  Locatie: Merkelbeek, sectie C, nummer 1207
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 18 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17619

  Type bekendmaking

  Regeling Ondersteuning draagvlakversterkende activiteiten ter versterking gemeente Beekdaelen
  Locatie: N.v.t.
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 18 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17337

  Type bekendmaking

  Verleende stookontheffing voor het verbranden van snoeiafval afkomstig van onderhoud van een meidoornhaag op één dag in de maanden juni en oktober 2017
  Locatie: Merkelbeek, sectie C, nummer 1536
  Publicatiedatum: 25 oktober 2017
  Datum besluit: 21 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 16334

  Type bekendmaking

  Verleende evenementenvergunning, incl. ontheffing betreden bosgebied, geluidsontheffing, Drank- en Horecawet, ontheffing Zondagswet en een tijdelijke gebruiksvergunning voor het houden van de meifeesten in de periode van 15 april 2017 tot en met 07 mei 2017
  Locatie: Bosgebied en omliggende gebieden, Wilhelminaplein en Bleekplaats te Schinveld
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 20 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170017

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 1 berk
  Locatie: Het gemeentelijk terrein achter de tuin van Rozenstraat 37 te Schinveld
  Publicatiedatum: 25 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen S20170017

  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor de asbestsanering van een mutatiewoning
  Locatie: Groesweg 30 te Schinveld
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 13 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170017

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van de ecoduiker onder de N274
  Locatie: Kadastraal bekend sectie C 329 te Schinveld (N274)
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 20 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 16175

  Type bekendmaking

  Verleende evenementenvergunning voor het houden van (kinder)circusvoorstellingen op de data 14 tot en met 18 juni 2017
  Locatie: Burg. Adamssportpark te Schinveld
  Publicatiedatum: 25 april 2017
  Datum besluit: 20 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17432

  Type bekendmaking

  Kennisgeving incidentele festiviteit georganiseerd door RKSV Olympia Schinveld op 27 mei 2017
  Locatie: Mariabergstraat 11 te Schinveld
  Publicatiedatum: 18 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17500

  Type bekendmaking

  Kennisgeving verleende ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet aan carnavalsvereniging Sjilvend Alaaf op 18 en 19 november 2017 en op 19 en 20 januari 2018
  Locatie: BMV De Sjinskoel Schinveld
  Publicatiedatum: 18 april 2017
  Datum besluit: 11 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 14573

  Type bekendmaking

  Ter inzage legging voorontwerp bestemmingsplan “Bedrijventerrein Rode Beek”
  Locatie: Deels in Onderbanken en deels in Brunssum
  Publicatiedatum: 13 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 17326

  Type bekendmaking

  Invoering verkeerscirculatieplan Schinveld
  Locatie: kern Schinveld
  Publicatiedatum: 12 april 2017
  Datum besluit: 12 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 15799

  Type bekendmaking

  Kennisgeving voor het houden van een incidentele festiviteit door voetbalvereniging Jabeek op 27 mei 2017
  Locatie: Wehrerweg 2 te Jabeek
  Publicatiedatum: 11 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 16734

  Type bekendmaking

  Verleende vergunning voor het houden van een kaarsenactie door New Generation te Merkelbeek van 23 tot en met 29 oktober 2017
  Locatie: Kern Merkelbeek
  Publicatiedatum: 11 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen Y20170015

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een treur-es
  Locatie: Openbare begraafplaats Merkelbeek
  Publicatiedatum: 11 april 2017
  Datum besluit: 04 april 2017


  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van 5 essen
  Locatie: Gemeentelijk plantsoen langs Bovenderstraat 35 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 11 april 2017
  Datum besluit: 04 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170015

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een ecopassage met aparte voetgangerstunnel
  Locatie: N 274 te Schinveld
  Publicatiedatum: 11 april 2017
  Datum besluit: 04 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen X20170015

  Type bekendmaking

  Aangevraagde verlenging beslistermijn voor het bouwen van een kunstwerk in een boom
  Locatie: Perceel gelegen nabij Heringsbosch, kadastraal bekend sectie D 718
  Publicatiedatum: 11 april 2017


  Type bekendmaking

  Aangevraagde verlenging beslistermijn voor het organiseren van het schuttersfeest OLS 2017
  Locatie: Diverse percelen gelegen aan de Haagstraat te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 11 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170015

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een nokverlengende dakkapel
  Locatie: Kerkstraat 53 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 11 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 16428

  Type bekendmaking

  Verleende evenementenvergunning (incl. geluidsontheffing en ontheffing Drank- en Horecawet) voor het houden van een optocht, een aansluitende ontvangst op het plein voor het gemeentehuis met een prijsuitreiking en een daar op volgende spellenmiddag in speeltuin “De Breukberg”
  Locatie: kern Schinveld en speeltuin De Breukberg
  Publicatiedatum: 04 april 2017
  Datum besluit: 27 maart 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20170014


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een terras
  Locatie: Beekstraat 4a te Schinveld
  Publicatiedatum: 04 april 2017


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het aanpassen van het gas distributiestation
  Locatie: Tegenover Raadhuisstraat 1 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 04 april 2017


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen en het verplanten van 1 boom
  Locatie: Douve te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 04 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 15222 en 15225

  Type bekendmaking

  Kennisgeving voor het houden van incidentele festiviteiten op 14 mei 2017 en op 26 mei 2017 door RKDFC Merkelbeek
  Locatie: Clemensweg 7 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 04 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen 15224 en 15225

  Type bekendmaking

  Kennisgeving voor het houden van incidentele festiviteiten op 21 april 2017 en op 26 mei 2017 door RKDFC Merkelbeek
  Locatie: Clemensweg 7 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 04 april 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170013

  Type Bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het het bouwen van geluidschermen
  Locatie: N 274 te Schinveld
  Publicatiedatum: 28 maart 2017
  Datum besluit: 21 maart 2017

  Type Bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een fietsbrug
  Locatie: N 274 te Schinveld
  Publicatiedatum: 28 maart 2017
  Datum besluit: 20 maart 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen S20170012

  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot
  Locatie: Dorpsstraat 67 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 21 maart 2017
  Datum besluit: 14 maart 2017


  Type bekendmaking

  Geaccepteerde sloopmelding voor het verwijderen van duiker- en betonelementen, brug en een parkeerplaats          
  Locatie: diverse percelen langs de Rode Beek in Jabeek
  Publicatiedatum: 21 maart 2017
  Datum besluit: 14 maart 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen X20170012

  Type bekendmaking

  Aangevraagde verlenging beslistermijn voor het bouwen van een ecopassage met aparte voetgangerstunnel
  Locatie: N274 te Schinveld
  Publicatiedatum: 21 maart 2017

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20170012

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de bestaande stal
  Locatie: Viel 26 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 21 maart 2016
  Datum besluit: 07 maart 2017


  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van een ouderendagopvang
  Locatie: Wiegelraderweg 3a te Jabeek
  Publicatiedatum: 21 maart 2017
  Datum besluit: 13 maart 2017


  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van het zwembad en de gymzaal
  Locatie: Op de Berg 1 te Schinveld
  Publicatiedatum: 21 maart 2017
  Datum besluit: 07 maart 2017


  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het aanbouwen van een rechthoekige garage met plat dak
  Locatie: Groesweg 22 te Schinveld
  Publicatiedatum: 21 maart 2017
  Datum besluit: 14 maart 2017

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Eindstraat 54a te Schinveld

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Bouwbergstraat 108 te Schinveld

 • Beleidsregels Gebruik zaal BMV De Sjinskoel Schinveld

  1.
  De zaal in de BMV De Sjinskoel kan alleen in gebruik worden gegeven voor sociaal-culturele, maatschappelijke bijeenkomsten door verenigingen en stichtingen die statutair gevestigd zijn in de gemeente Onderbanken en overheidslichamen, zoals de gemeente. Het gebruik is uitsluitend voor bijeenkomsten met een openbaar karakter.

Archief