Gemeenteblad Bekendmakingen

Home > Nieuws en bekendmakingen > Gemeenteblad Bekendmakingen

Gemeenteblad Bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele bekendmakingen van de gemeente Onderbanken. Wilt u weten of in uw postcodegebied nieuwe vergunningen zijn aangevraagd of toegekend? Meldt u zich dan aan voor de e-mailservice bekendmakingen van Overheid.nl. U ontvangt relevante bekendmakingen voortaan automatisch in uw mailbox.

 • Gemeenteblad bekendmakingen Y20180033

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van bedrijventerrein Rode Beek
  Locatie: Oude Schinvelderstraat/Molenbeekstraat
  Publicatiedatum: 14 augustus 2018
  Datum besluit: 31 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen 35073

  Type bekendmaking

  Kennisgeving incidentele festiviteiten van 24 augustus tot en met 26 augustus 2018, ingediend door RKDFC Merkelbeek
  Locatie: Clemensweg 7 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 14 augustus 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20180032

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het houden van een menwedstrijd
  Locatie: hoek Heringsweg met de Kinkenweg te Schinveld
  Publicatiedatum: 07 augustus 2018


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinmuur aan de straatzijde
  Locatie: Geerstraat 4 te Bingelrade
  Publicatiedatum: 07 augustus 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen 34753

  Type bekendmaking

  Verleende evenementenvergunning (incl. geluidsontheffing, ontheffing art. 35 DHW en ontheffing zondagswet) voor het houden van een straatfeest en rommelmarkt van 24 augustus tot en met 26 augustus 2018
  Locatie: Anjerstraat te Schinveld
  Publicatiedatum: 07 augustus 2018
  Datum besluit: 31 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen U1/2017047

  Type bekendmaking

  Kennisgeving verlening projectafwijkingsbesluit strijdig gebruik Wet algemene bepalingen omgevingsrecht U1/2017047 voor het wijzigen van het gebruik van “maatschappelijk” naar “horeca” op het perceel Jabeekerstraat 12 te Schinveld alsmede een gedeelte van het perceel gelegen aan de hoek Jabeekerstraat/Kievit (zijnde een strook van 5 meter breed en ongeveer 60 meter lang gelegen onmiddellijk aan de Jabeekerstraat voor zover dit nodig is om 5 parkeerplaatsen te realiseren).

  Locatie: perceel Jabeekerstraat 12 te Schinveld alsmede een gedeelte van het perceel gelegen aan de hoek Jabeekerstraat/Kievit
  Publicatiedatum: 1 augustus 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen 34177

  Type bekendmaking

  Burgemeester en wethouders van Onderbanken maken bekend dat zij in de vergadering van 17 juli 2018 hebben besloten: De Uitvoeringsregeling Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Gemeente Onderbanken 2018 vast te stellen.​ De tegemoetkoming 2018 kan van 1 september 2018 tot 1 december 2018 worden aangevraagd bij ISD BOL. De tegemoetkoming 2018 is vastgesteld op € 150.
  Locatie: gemeente Onderbanken
  Publicatiedatum: 25 juli 2018
  Datum besluit: 17 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen V20180030

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 portalen, 1 aan elk einde van de onderdoorgang.
  Locatie: Schinveld kadastraal bekend sectie C 605 en 856 (reconstructie N 274)
  Publicatiedatum: 24 juli 2018
  Datum besluit: 19 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen S20180030

  Type bekendmaking

  Acceptatie sloopmelding voor het verwijderen van asbesthoudende platen op de stal.
  Locatie : Heidestraat 39 te Schinveld
  Publicatiedatum: 24 juli 2018
  Datum besluit: 16 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen Y20180030

  Type bekendmaking

  Verleende omgevingsvergunning voor het kappen van een 4-tal berkenbomen.
  Locatie: Brunssummerstraat 39 te Schinveld
  Publicatiedatum: 24 juli 2018
  Datum besluit: 16 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20180030

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een woonhuis met garage
  Locatie: Jabeekerstraat 9 te Schinveld
  Publicatiedatum: 24 juli 2018


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 2 zwarte populieren
  Locatie: kadastraal bekend Schinveld, sectie D 211 (Heringsweg)
  Publicatiedatum: 24 juli 2018


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het verplaatsen van het vulpunt van de bestaanden LPG installatie
  Locatie: Echterbaan 2 te Schinveld
  Publicatiedatum: 24 juli 2018


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een in- of uitrit  en het plaatsen van een standpijp voor onttrekken grondwater voor particulier gebruik
  Locatie: Emmastraat 53 te Schinveld
  Publicatiedatum: 24 juli 2018


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 10 bomen (acacias, eikenbomen en dennebomen)
  Locatie: Mariabergstraat 9 te Schinveld
  Publicatiedatum: 24 juli 2018


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het verbouwen van het woonhuis
  Locatie: Bredestraat 5 te Jabeek
  Publicatiedatum: 24 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen 34286

  Type bekendmaking

  Verleende standplaatsvergunning aan ’t Eurohepke voor het verkopen frites, snacks, gegrilde haantjes, streekproducten, frisdranken, verpakt ijs en het aanbieden van een bezorgservice op maandag van 11.00 tot 19.00 uur
  Locatie: Bleekplaats te Schinveld
  Publicatiedatum: 17 juli 2018
  Datum besluit: 10 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen 34404

  Type bekendmaking

  Verleende ontheffing stookverbod voor het verbranden van hout- en snoeiafval afkomstig van fruitbomen uit een hoogstamboomgaard en een meidoornhaag in de periode van 01 september 2018 tot en met 15 oktober 2018
  Locatie: Bingelrade, weiland achter Viel 9, kadastraal bekend onder C795
  Publicatiedatum: 17 juli 2018
  Datum besluit: 10 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20180028

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 portalen, 1 aan elk einde van de onderdoorgang
  Locatie: Schinveld, kadastraal bekend sectie C 605 en 856 (reconstructie N 274)
  Publicatiedatum: 10 juli 2018


  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het veranderen van de infrastructuur (toegangsweg BMV)
  Locatie: Kerkstraat 13 en 15 te Merkelbeek
  Publicatiedatum: 10 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen B20180028

  Type bekendmaking

  Geaccepteerde melding brandveilig gebruik voor de horecagelegenheid Camping de Schinveldse Bossen, eetcafe de Kem
  Locatie: Kem 27 te Schinveld
  Publicatiedatum: 10 juli 2018
  Datum besluit: 03 juli 2018

 • Gemeenteblad bekendmakingen A20180028

  Type bekendmaking

  Aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van een 4-tal berkenbomen
  Locatie: Brunssummerstraat 39 te Schinveld
  Publicatiedatum: 10 juli 2018

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting woning Geerstraat 9 te Jabeek

 • Openbare bekendmaking: tijdelijke sluiting pand Bouwbergstraat 2 te Schinveld

Archief