Wmo

HOME  |  Wmo

Wmo

De gemeente Onderbanken voert vanaf 1 januari 2015 taken uit op het gebied van jeugdhulp, zorg en werk en inkomen. De gemeenten hebben deze taken overgenomen van het Rijk, de Provincie en de zorgverzekeraars.

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, heeft de overheid hervormingen doorgevoerd in 2015. Zo heeft de overheid maatregelen genomen zodat mensen langer zorg thuis kunnen krijgen. Op die manier kunnen mensen over hun eigen leven blijven beslissen.

Een deel van de oude AWBZ is overgeheveld naar de Wmo. De gemeente is daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning bij mensen thuis. Het doel hiervan is dat u zo lang mogelijk thuis kunt wonen (zelfredzaamheid) en deelnemen aan de samenleving (participatie).

Heeft u een vraag over welzijn, zorg, hulpmiddelen, vervoer of aange­past wonen? Hier leest u wat de Wmo is en wat de maatschappelijke ondersteuning voor u concreet kan betekenen.

Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

De gemeente neemt de zorg dus niet meteen over, maar brengt verschillende partijen met elkaar in contact. Als er geen andere oplossing is, biedt de gemeente zorg en ondersteuning op maat. De eigen (veer)kracht van mensen versterken, dat is belangrijk. We bevorderen dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Zo vindt er een verschuiving plaats van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. Niet denken in beperkingen, maar kijken naar eigen mogelijkheden. Meer weten?

Veelgestelde vragen en antwoorden

Top