Mantelzorg

HOME  |  Mantelzorg

Mantelzorg

logo Steunpunt voor Mantelzorgers

Mensen die onbetaald en langdurig voor een ander zorgen worden mantelzorger genoemd. Mantelzorgers geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Het verlenen van mantelzorg is een rol die we allemaal wel in een bepaalde periode in ons leven vervullen, op allerlei verschillende manieren en in diverse omstandigheden. Deze zorg varieert van regelmatig boodschappen doen tot 24 uur zorg per etmaal.

Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg. Het vormt het fundament van de zorg. De druk op de mantelzorgers is de laatste jaren sterk toegenomen; er komen steeds meer ouderen die bovendien steeds ouder worden. Steeds meer vrouwen werken buitenshuis. En het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Een grote groep mantelzorgers is door de toenemende druk zwaar belast.

De gemeente Onderbanken ondersteunt via het Steunpunt Mantelzorg » de mantelzorger op verschillende vlakken:

  • Informatie en Advies
  • Begeleiding
  • Emotionele steun
  • Educatie (cursussen)
  • Praktische ondersteuning

Voor deze ondersteuning kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg Parkstad op:
Telefoon: 045-2114000 
E-mail: info@mantelzorgparkstad.nl
Website: www.mantelzorgparkstad.nl »

Naast deze ondersteuning door het steunpunt heeft de gemeente Onderbanken ook regelingen voor respijtzorg en de waardering voor mantelzorgers.
Indien u als mantelzorger zwaar belast bent en ondersteuning nodig heeft dan kunt u ook contact opnemen met de zelfredzaamheidscoaches. Zij zullen u helpen en informeren om samen te bekijken hoe u uw zorg als mantelzorger met plezier en voldoende energie kunt invullen. U kunt hen bereiken op 045-5278787,  doorkiesnummer 1, Wmo.

Top