Cliëntondersteuning

HOME  |  Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

Het CMWW is het aanspreekpunt voor informatie en advies en ondersteunt u bij de aanvraag wanneer u daaraan behoefte heeft. U wordt onafhankelijk begeleid bij de voorbereiding, het gesprek en de aanvraag. Deze begeleiding is gratis.

Wat is cliëntondersteuning?

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over uw ondersteuningsbehoefte. Welke  keuzes kunt u maken? De cliëntondersteuner is gratis en onafhankelijk van de organisaties die indicaties stellen en de zorg leveren. Zo mogelijk betrekt de cliëntondersteuner uw sociale netwerk bij het zoeken naar oplossingen, bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers. De cliëntondersteuner kent het ondersteunings- en zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een ‘keukentafel’-gesprek met een zelfredzaamheidscoach of de CIZ-indicatiesteller (de persoon die vaststelt welke zorg u nodig heeft). 

Cliëntondersteuning helpt jeugdigen en hun ouders om zo veel mogelijk zelf de regie te houden (zelf te bepalen welke hulp ze krijgen).

Cliëntondersteuners kunnen helpen om:

  • de hulpvraag duidelijker te krijgen
  • keuzes te maken
  • de juiste (jeugd)hulp te organiseren
  • verschillende hulpsoorten op elkaar af te stemmen.

Cliëntondersteuning is voor álle cliënten, van álle leeftijden en kan in álle levensfasen over álle levensterreinen van belang zijn, zoals: Wmo-ondersteuning (zelfredzaamheid en meedoen ‘participatie’ in de samenleving), wonen, werk en inkomen (o.a. Wajong), jeugdhulp, onderwijs, preventieve zorg, zorg en welzijn.

Wie is verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning?

Cliëntondersteuning is onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van de Wet langdurige zorg (Wlz).

De gemeente bij een aanvraag voor Wmo en Jeugdzorg

  • Cliëntondersteuning bij reflectie op het eigen leven. Het gaat hierbij om uw ambities, wensen en levensvragen vanwege confrontatie met beperkingen (of die van uw kind) en dit een plek moeten leren geven in uw leven.
  • Cliëntondersteuning bij de toegang tot ondersteuning in het sociaal domein. Het gaat hierbij om ondersteuning bij het maken van keuzes en het formuleren van vragen.
  • Cliëntondersteuning als u al van bepaalde voorzieningen gebruik maakt. Het gaat hierbij om ondersteuning bij heronderzoeken, veranderingen in de situatie of bij het opstellen van een zorg‐ of ondersteuningsplan met een aanbieder.

U kunt de gratis ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente Onderbanken of u kunt zich rechtstreeks wenden tot de cliëntondersteuner van het CMWW (http://cmww.nl) ».

De gemeente bij een aanvraag van Wlz-zorg

Wilt u Wlz-zorg aanvragen bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)? U kunt ondersteuning krijgen bij het invullen van de aanvraag. De gemeente is verantwoordelijk voor deze onafhankelijke cliëntondersteuning.
U kunt de gratis ondersteuning aanvragen via het Wmo-loket van de gemeente of bij CMWW.

Het Zorgkantoor bij de invulling van uw Wlz-zorg

Bij het regelen van zorg en het maken van afspraken over de zorg heeft u recht op hulp van een cliëntondersteuner voor informatie, advies en ondersteuning. Denk aan: 24-uurs zorg, zorgaanbod in de regio, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten, uw keuze voor een zorg- en ondersteuningsplan (persoonlijk plan met volledig of modulair pakket of persoonsgebonden budget) en bemiddeling tussen u en de zorgaanbieder.
Uw zorgkantoor moet hiervoor gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar stellen.
Aanbieders cliëntondersteuning in de Wlz: MEE (www.mee.nl) »  en Zorgbelang (www.adviespuntzorgbelang.nl) » bieden de cliëntondersteuning in de Wlz. U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Heeft u een klacht of wilt u bezwaar maken?

Is er reden voor hulp een klachtprocedure of bezwaarschrift dan is bemiddeling in eerste instantie door de gemeente, de zelfredzaamheidscoach of CMWW mogelijk. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat dan kunt u zich wenden tot het AKJ of EIKpunt.

Top